Zoeken

OVV-FVOV viert zijn kampioenen 2018.

Op vrijdag 23 november werden de kampioenen uit 2018 van het OVV-FVOV gevierd. De broers Freddy & Jacques Vandenheede werden als ‘Nationale Nr 1’ ook hier afgevlagd als Algemeen Kampioen FVOV en Algemeen Kampioen OVV Interprovinciaal 2018!


Freddy & Jacques Vandenheede: Algemeen Kampioen FVOV en OVV-Interprovinciaal 2018

Op de derde vrijdag van de maand november staat traditiegetrouw het feest van OVV-FVOV op de kalender. Feestsalons ‘De Zilverreiger’ te Oosterzele liepen vorige vrijdag  met meer dan 200 feestvierders opnieuw afgeladen vol voor de jaarlijkse kampioenenviering van de Oost-Vlaamse Fondvereniging, kortweg OVV-FVOV.
Een fiere voorzitter Daniel Aerens sprak zijn verwelkoming en openingsspeech uit. Na een hartelijk welkom aan alle aanwezigen en een speciaal woord van dank aan de sponsors die een belangrijke bijdrage leveren om de uitreiking van de (ere)prijzen mogelijk te maken, sneed hij opnieuw enkele onderwerpen aan in zijn gekende stijl… rechttoe, rechtaan.  Kort samengevat:  

Vooreerst een woord over wat 2018 ons bracht op de vluchten van de halve fond, fond en groete fond. Ik meen te mogen zeggen dat de vluchten allemaal vrij vlot verlopen zijn.
Bij het aanmelden van de duiven zijn er wel enkele malen problemen geweest, vooral in de aanvang van het seizoen. Wat het maken van de nationale uitslagen en uitbetalingen van prijsgelden betreft, loopt het wel nog mis. Vooral wat de duur van het maken van uitslagen betreft. Waar in het verleden de nationale uitslag binnen de 5 weken diende gemaakt te zijn, en de uitbetalingen binnen de 5 weken, dient men thans 4 à 5 maand te wachten. Dat zal dan ook wel de reden zijn waarom de inleggen op de vluchten zoveel gedaald zijn. Een liefhebber die op één van de eerste vluchten het programma inleggen doet, dient tot na het seizoen (?) te wachten vooraleer hij over zijn prijzengeld kan beschikken.

Wat Oost-Vlaanderen betreft hebben alle maatschappijen goede aantallen duiven bijeengebracht. Het creëren van omtrekken met ringen kan enkel verplaatsingen van deelnemers aan vluchten met zich meebrengen. De vraag stelt zich of concurrentie van maatschappijen onderling, wel nodig is? Zal men hierdoor meer liefhebbers of duiven bijeenbrengen? Ik denk van niet.
Is het logisch dat bepaalde liefhebbers lokalen voorbij rijden en vele kilometers afleggen om hun duiven in te korven? Men dient voor alle maatschappijen zorg te dragen. De besturen en werkers zijn onmisbaar. Want zonder inkorflokalen, zullen er ook geen liefhebbers meer zijn. De duivensport is zowat de enige sport waarin geen categorieën bestaan. Eenvoudig op te lossen is dit zeker niet, maar toch het bestuderen en overwegen waard.

De duivensport wordt steeds meer professioneler. Toch zijn de kleine liefhebbers meer dan ooit noodzakelijk. Het aantal duiven beperken per liefhebber is niet toegelaten. Wel is he tmogelijk om naast een algemene uitslag er ook één te maken, met een beperkt aantal duiven per liefhebber. Hierdoor wordt zeker de ééntonigheid van namen op sommige uitslagen doorbroken.

Wat de vluchtkalender 2019 betreft: de nationale vluchten liggen reeds vast en werden al gepubliceerd. Onze nationale vluchten van het OVV vanuit Argenton worden vervangen door Tours en Le Mans. De provinciale vluchten werden reeds besproken met de KBDB Oost-Vlaanderen en de Oost-Vlaamse inkorfburelen, zonder enig noemenswaardig probleem, en met quasi algemene goedkeuring. De samenwerking met de nieuwe bestuursraad van Oost-Vlaanderen schijnt goed te verlopen. Samen hebben we er alle belang bij om Oost-Vlaanderen aan de top te houden van de Belgische duivensport.

Smakelijk eten en een gezellige avond onder echte sportvrienden.

Tot zover de openingsrede van voorzitter Aerens. Waarna het banket met een 3-gangenmenu kon aanvangen. Tussen de gangen van het feestmaal door werden de talrijke kampioenen uit 2018 door voorzitter Aerens en secretaris Mark De Backer naar het podium geroepen om hun ereprijzen en trofeeën in ontvangst te nemen bij een passend eerbetoon… waarvan onderstaande fotoreportage.

Een huldiging die op een bijzonder vlotte manier werd afgewerkt.  Met dit geslaagd kampioensfeest bewees het OVV-FVOV  andermaal een grote duivenfamilie te zijn, met een hart voor de duivensport. Zo hoort het.
Namens de deelnemende Oost-Vlaamse  liefhebbers, dank aan het bestuur en zijn medewerkers voor hun werk en inzet tijdens het afgelopen vluchtseizoen, en proficiat met deze alweer schitterende en geslaagde feestavond.

Fotoreportage van de kampioenenhulde


Laureaten Nationale Ploegkoers 2018:
1. Marc De Cock - Erik Limbourg, 2. Chris Hebberecht - Gebr Desbuquois


Algemeen Kampioenschap FVOV 2018
1. F & J. Vandenheede, 2. M & F. Van de Walle,  3 Marc De Cock


Kampioenschap Meeste prijzen FVOV 2018: winnaars Freddy & Jacques Vandenheede


Gratis kampioenschap oude en jaarse FVOV 2018
1. F & J. Vandenheede, 2. Etienne Meirlaen, 3. M & F. Van de Walle


Gratis kampioenschap jonge duiven FVOV 2018
1. Marc Burms, 2. Tom Marquenie, 3. Gevaert-Lannoo


Super Marathon 2018
1. Norbert De Vuyst-Gyssens, 2. Etienne Meirlaen, 3. Chris Hebberecht


Zware Fond 2018
1. Chris Hebberecht, 2. Etienne Meirlaen, 3. Cousaert-Willems


Fond oude 2018
1. Freddy & Jacques Vandenheede, 2. Etienne Meirlaen, 3. Frederik Everaert (afwezig)


Fond jonge 2018
1. Vd Abbeel-Van Paesschen, 2. De Geest-De Cock, 3. F & J. Vandenheede


Jacob Van Artevelde kampioenschap 2018 - Orleansvluchten
1. Marnick De Neve, 2. Chris & Michel Bogaert, 3. José Van Laere (afwezig)


Ereprijswinnaars op de Orleansvluchten van 26/5 en 18/8 in 2018


Kampioenschap OVV-Interprovinciaal 2018 Oude en Jaarlingen
1. F & J. Vandenheede, 2. Christian Leroy, 3. Karel en Stijn De Rouck


Kampioenschap OVV-Interprovinciaal 2018 Jonge duiven
1. Tom & Marnik Van Gaver, 2. Marc Burms, 3. Tom Marquenie


Laureaten en ereprijswinnaars Argenton Nationaal van 26 juni 2018


Laureaten en ereprijswinnaars Argenton Nationaal van 1 september 2018