Zoeken

Mont-Ventoux

Resultaten Mont-Ventoux 2004


Inschrijving 2004

  • Lossing op 21 juli 2004
  • Inschrijving 500 € per duif (max. 2) totaal 204 duiven rek. nr. 735-0044428-87 (KBC) duidelijke vermelding Naam + Mont-Ventoux 2004
  • Er wordt gelost volgens afstand. M.a.w. de verste afstand wordt eerst gelost en de kortste afstand laatst.
  • Inkorving maandag 19 juli 2004 vanaf 9 uur tot 10 uur ‘s morgens in ieder inkorvingslokaal van La Colombe Joyeuse

Inkorvingslokalen "La Colombe Joyeuse"
De Padvinders St. Job in’t Goor tel: 03/63.63.493
De vrienden der verre drachten Beersel 02/331.05.61
Koninklijke duivenbond Zonhoven. 011/81.83.04
Local Unique Ronse 055/21.38.00
Union Gistel 059/27.91.56
Nieuw lokaal : Union et Liberté Gent 09/222.89.31
De Eendracht St. Lambrechts Herk 011/31.16.18

Gelieve ons te melden in welk lokaal U wenst in te korven.
Iedere prijswinnaar wordt met partner (2 personen) uitgenodigd op ons jaarlijks feest te Oostende op 21 november 2004.

1º Prijs: € 25.000
2º Prijs: € 10.000
3º Prijs: € 5.000
4º Prijs: € 2.000
5º Prijs: € 1.250
Vanaf 6de prijs tot en met 51ste prijs: € 700
Totaal uitbetaalde prijzen: € 75.450
Indien de wedstrijd niet volzet is wordt percentsgewijze het prijzengeld aangepast


Persconferentie “La Colombe Joyeuse”


Onder de leiding van Danny Van Bael, voorzitter, en Georges De Paduwa, penningmeester, werd op 14 april laatstleden in de tribunezalen van Sporting Anderlecht een persconferentie gegeven om de plannen van "La Colombe Joyeuse" voor 2004 aan de de duivenpers mede te delen.

Internationale wedvlucht Pau 2004.

Een aantal drastische wijzigingen bij het organiseren van deze internationale wedvlucht werden voor 2004 aangekondigd en/of bevestigd.

1. De regionale en nationale maximum quota’s voor deelnemende duiven worden niet langer gehandhaafd. Dus niet langer de beperking per regio, wat betekende dat niet alle Nederlanders konden deelnemen en dat er ook dikwijls in Oost- en West Vlaanderen liefhebbers waren die geen deelnemingsbonnen konden verkrijgen. Wel blijft er de beperking van maximum 5 duiven per deelnemer. Deze beperking geldt voor ieder land, dus ook voor Nederland waar er in het verleden een beperking van 3 duiven bestond. Eén van de positieve gevolgen van deze wijziging is dat Pau nu meetelt voor de kampioenschappen KBDB, grote fond. Een ander voordeel is dat het niet langer nodig zal zijn op voorhand deelnemingsbonnen aan te schaffen. Eén en ander heeft ook tot gevolg dat de verwachtingen hoog gespannen staan wat betreft het aantal deelnemende duiven, waar de inrichters duidelijk lieten doorschemeren een beduidend aantal (enkele duizenden) beter te doen dan 2002, het laatste jaar dat Pau ingericht werd. De prijs voor deelname per duif blijft op 14€, en bons voor Pau 2003, afgelast wegens vogelpest, die niet werden terugbetaald kan men gebruiken voor dit jaar.

2. Vervoer: niet langer vervoer per trein, maar vervoer met de cabine-express over de weg. Voor het vervoer zal de firma Verduyckt instaan. Men verwacht met 4 cabine-expresses te rijden. Inkorving blijft op dinsdag, woensdag voormiddag wordt er gestart en het is de verwachting om donderdag namiddag ter plaatse te zijn. Dit geeft 36 uur rusttijd voor de duiven voor het grote werk start. De duiven krijgen 2 gummiringen aan de poot waar de metalen ring niet zit, zodat deze poot ten allen tijde vrij blijft voor controle. Geen vleugelmerken meer!!! Wat betreft de controle, elke mand bevat 18 duiven en heeft een vrachtbrief met daarop de ringnummers van alle duiven in deze mand. Dit om een goede controle toe te laten en ook te kunnen ingrijpen indien er een ongeval gebeurt met een mand. In zo een geval hoeft men enkel de betrokken duiven die in deze mand zaten uit de wedstrijd te nemen. De 36 uur rusttijd tussen de aankomst te Pau en het vroegste lossen van de duiven zal gebruikt worden voor de nodige controles ter plaatse uit te voeren. Deze zullen gebeuren door middel van steekproeven.

Mont-Ventoux.
Deze unieke gebeurtenis, een tijdrit voor duiven, blijft toch wat het probleemkind van "La Colombe". De eerste editie was in geen tijd volzet (204 deelnemende duiven), verleden jaar, werden er slechts 156 inschrijvingen genoteerd, en kon dit wel in zekere mate aan de problemen rond de vogelpest toegeschreven worden. Op 14 april 2004 waren er 71 inschrijvingen voor de Mont-Ventoux tijdrit. Weer lopen de inschrijvingen niet echt naar wens, en bestaat de mogelijkheid dat deze editie niet volzet wordt. Op aanvraag van een aantal franse liefhebbers zullen de organisatoren instemmen dat ook franse liefhebbers kunnen deelnemen, de minimum afstand voor deelnemers moet echter 600 km zijn. De organisatoren vragen zich af wat er moet gedaan worden om voor dit initiatief voldoende inschrijvingen aan te brengen. Er werd ook gevraagd aan de pers en de geïnteresseerde liefhebbers hieromtrent na te denken en suggesties te maken. Elke liefhebber die ooit deelgenomen heeft aan één van de 3 edities zal hierover later dit jaar ook een vragenlijst ontvangen. Men wil duidelijk verder met dit initiatief, desnoods met een gewijzigde formule. In elk geval, Mont-Ventoux anno 2004 gaat door en dit zoals aangekondigd.

Tijdrit Brussel-Pau anno 2006.
Reeds 25 jaar kunnen de inrichters van Pau Internationaal rekenen op de onbaatzuchtige hulp van de duivenliefhebbers van Pau en omstreken. Elk jaar leveren deze mensen hand- en spandiensten voor het verzorgen van onze duiven bij de aankomst in Pau tot en met de lossing. Een niet te onderschatten werk, wat steeds onbaatzuchtig en met het nodige animo geleverd werd. Daarom wil "La Colombe" ook iets terug doen voor deze mensen. Het idee voor een tijdrit Brussel-Pau werd bedacht, sponsors gezocht en in mekaar gestoken. Er zullen 160 jonge duiven (50 van België, 50 van Nederland, 30 van Noord Frankrijk en 30 van Duitsland) verzameld en meegestuurd worden met onze duiven voor Pau 2004. Deze 160 duiven worden verdeeld onder 16 liefhebbers (10 elk) in de directe omgeving van Pau. De liefhebbers in Pau, zullen niet weten van wie deze duiven, die op hun hok zitten, komen en de pedigrees zullen bij de organisatoren blijven. Deze duiven zullen door hun nieuwe eigenaars in noordelijk richting geleerd worden. Wat er overblijft zal op dezelfde dag van Pau 2006 deelnemen aan een tijdrit Brussel – Pau. Alle duiven die van deze tijdrit terugkeren zullen tentoongesteld en geveild worden gedurende de Olympiade te Brussel, begin 2007. De helft van de opbrengst gaat naar de oorspronkelijk eigenaar, de andere helft gaat naar de club in Pau, waarmede ze voor ieder lid een electronsich constateer systeem gaan aanschaffen. Deze organisatie is gesponsord door Bricon. Voor het onbaatzuchtig kweken en leveren van deze jonge duiven werd er door "La Colombe" en door de verschillende co-organisatoren in de andere landen gerekend op de samenwerking met de “betere” liefhebbers, en zonder moeite werden er voldoende liefhebbers gevonden om dit mooie initiatief te steunen.
De persconferentie werd op een typisch belgische manier afgesloten met een droogje en een natje en een gezellige babbel tussen alle aanwezigen.