Zoeken

Internationale Bony-kampioenschappen & West Europese Super Marathon: info

De organisatoren van de internationale Bony-kampioenschappen en de West Europese Super Marathon hebben meer informatie vrijgegeven over hun kampioenschappen.

1. Internationale Bony-kampioenschappen (Fondclub Midden-Limburg - Nederland)

Inleg: 30 Euro

  • Bony SGR Cup:

Pau (1e, 2e getekende), Barcelona, St. Vincent, Marseille, Narbonne oude en Perpignan (1e-5e getekende)
Maximaal 27 prijzen.

  • Bony Omega 3 Cup:

Barcelona, Marseille en Perpignan (1e-3e getekende)
Maximaal 9 prijzen.
Prijsverdeling per kampioenschap:

  • 1e prijs: 500 Euro
  • 2e prijs: 300 Euro
  • 3e prijs: 200 Euro
  • 4e prijs: 100 Euro
  • 5e prijs: 100 Euro

Prijzengeld is gegarandeerd. U hoeft geen uitslagen in te sturen. Deze worden door de organisatie berekend.

2. West Europese Super Marathon (ZLU - Nederland)

Wordt verspeeld met de 1e en/of 2e getekende over Pau, Barcelona, Marseille en Perpignan.
Maximum 4 en 8 prijzen.
Inleg bedraagt 13 Euro.
Kostprijs tijdschrift Periodiek: 15 euro (vrijblijvend te abonneren) = alle info.
Uitslagen in te sturen naar de organisatie voor 15 oktober.

Piet Franssen, Huls 85, 6369 EV Simpelveld, Nederland

Om deel te nemen aan de 2 kampioenschappen:

Gelieve het inleggeld over te schrijven, ten laatste op de inkorving van Pau, met vermelding van uw naam en adres (e-mailadres ) op:

  • Rekeningnr. BE61 7805 3155 0717
  • Luc Van Coppenolle (Landegemstraat 33, 9750 Zingem)
  • Tel. 09/3845347

Indien mogelijk gelieve uw inschrijving te bevestigen via e-mail of telefoon.
E mail: tev.nultblpnleo eaeencpoe@lc