Zoeken

Grandioos feest Belgische Verstandhouding-Entente Belge

Zondag 11 december werden de kampioenen 2011 van de Belgische Verstandhouding-Entente Belge gelauwerd in de Salons Cortina te Wevelgem… met Etienne Meirlaen uit Deurle als grote winnaar, als ‘Algemeen Kampioen 2011’!

Algemeen Kampioen 2011 Etienne Meirlaen, met vrouwtje Yvette, en Aline

Het feest van de Belgische Verstandhouding-Entente Belge (BV-EB) wordt in duivenmiddens zowat aanzien als ‘het’ feest onder de winterse duivenfestiviteiten overal ten lande. De nationale top en al wat naam en faam heeft verworven binnen onze nationale duivensport tekent er steevast present. Niet minder dan 370 feestvierders waren opnieuw afgezakt naar de ‘Salons Cortina’ te Wevelgem, waar het prachtige feestgebeuren doorging, waaronder de bijna voltallige huidige KBDB-top onder aanvoering van nationaal voorzitter Pierre De Rijst, nationaal ondervoorzitter Christian Goulem, de voorzitter van de nationale juridische commissie Dominique Charlier, en plaatsvervangend en dienstdoend voorzitter van het nationaal sportcomité Jean Louis Loix.

De 'eretafel'

Voorzitter Filip Norman

Het was een uitermate opgetogen voorzitter Filip Norman die in zijn verwelkoming en openingsrede, zijn fierheid en tevredenheid uitsprak omtrent de grote opkomst, een perfecte weergave van de grote aanhang die de  BV-EB binnen de nationale duivensportwereld geniet! Voorzitter Norman riep op om deze samenhorigheid ook naar de toekomst toe zo te houden. Hij benadrukte de nood aan een open dialoog omtrent onze duivensport, er zijn nog vele jongeren binnen onze sport en het moet de ‘zorg’ van iedereen zijn, om ervoor te zorgen dat deze  jongeren nog een toekomst hebben in onze duivensport… want het zijn juist zij die de toekomst van onze sport zullen uitmaken! Daar staat juist het woordje ‘verstandhouding’ in de naamgeving van onze organisatie voor, benadrukte de voorzitter… in de beste ‘verstandhouding’ en in een open ‘dialoog’ zorg dragen voor de toekomst van onze sport! Het was een niet mis te verstane oproep richting alle aanwezige verantwoordelijken, er zal vooreerst ‘samen’ en in ‘overleg’ moeten gewerkt worden aan de toekomst van onze sport… en pas dan zal daar duidelijk over moeten gecommuniceerd worden naar de buitenwereld toe! Het moet zowat de kortste toespraak in jaren geweest zijn van de voorzitter, maar ze liet geen twijfel bestaan over zijn bekommernis omtrent de toekomst van onze sport. Waarna het overheerlijke feestbanket kon aanvangen, waar tussen de vele gangen en gerechten door, aan de ‘kampioenen van 2011’ de passende hulde werd gebracht door afwisselend voorzitter Filip Norman en zijn secretatis Yvan Eeckhout, waarvan bijhorende fotoreportage. De grootste eer ging ook nu weer naar de ‘Algemeen Kampioen’ die van de ganse zaal een staande ovatie kreeg… een eer die dit jaar te beurt viel aan Etienne Meirlaen uit Deurle St.Martens-Latem. Etienne haalde het voor de revelatie uit 2011, de tandem De Clercq-Vervaeren, en uittredend ‘Algemeen Kampioen 2009 en 2010’ Raoul & Xavier Verstraete… welke trouwens de 2 andere prestigieuze titels van ‘All Round  Champion’ en ‘Criterium der Azen’ voor hun rekening namen! Het werd opnieuw een grandioze feestnamiddag, met een tot in de puntjes verzorgd feest!

De winnaar en de 'Top 3' van het 'Algemeen Kampioenschap'

Raoul & Xavier Verstraete: 'All Round Champion' en winnaar 'Criterium der Azen'

fotoreportage kampioenenhulde