Zoeken

Guldensporenvlucht 2009.

Naar jaarlijkse traditie werden, dankzij de medewerking van het P.C. W-Vl., de vele ereprijzen van de Guldensporenvlucht uitgereikt met de huldiging van de laureaten in de drie categoriën tijdens het feestbanket.

Vanaf 11 uur in de voormiddag werden tientallen ereprijzen overhandigd aan de vele winnaars, dit alles geschonken door volgende sponsors: de heer Danny Van Bael,duivenfotografie Dominique Velghe, de heer Simon Moreels, de heer Sylvère Toye, de heer Frederik Bracke, de “Riddersclub van België”, de heer Reginald Derijcke, veearts Pascal Lanneau, stad Kortrijk en stad Brugge, de heren P. De Buck en M. Baele, “Ieders Welzijn” Kortrijk, de Firma Beyers ,de Firma Versele-Laga + Mariman, de Firma Natural, de Firma Vanrobaeys, de Fa Herbots, Sportblad “De Duif”, de Fa Bricon, Conex-Columba, de Fa Van Hee Products.

Vooral de lokale winnaars hadden bij hun terugkeer van het podium meer dan de handen vol.
Tussen voorgerecht en banket werden dan de 2 laureaten gehuldigd vermits in de kategorie oude en jaarlingen het dezelfde duif, namelijk de “Magix”, een jaarling van Maurice en Luc De Laere uit Anzegem, was die met de zege ging lopen . In de categorie jonge duiven was Pierre Ameye uit Deerlijk de primus.Beide winnaars werden met een daverend applaus vanwege de vele aanwezigen bedacht.Resultaten

De winnaars, ereprijzen Guldensporenvlucht 2009 zijn gekend. Bij de oude- en jaarduiven winnen Maurice en Luc Delaere uit Anzegem, bij de jonge duiven werd Pierre Ameye uit Deerlijk als eerst afgevlagd.

 

 

Mevr. & Luc De Laere: 1e bij de oude en jaarse