Zoeken

Vandenheede Jacques & Freddy slaan vanaf 2008 de handen in elkaar! Een nieuwe tandem zag het levenslicht…


Jacques & Freddy Vandenheede met hun 2e ronde jonge duiven, Zingem (BE)
Samen goed voor maar liefst 7 x 1° Nationale overwinningen…


De familie Vandenheede aan het brede duivenpubliek voorstellen is als een 'open deur' intrappen. De exploten die vader, wijlen René Vandenheede, destijds bijeen wist te spelen, later op de voet gevolgd door de ophefmakende prestaties op de hokken van zijn zonen… zowel bij Jacques als bij Freddy… bezorgde de Vandenheededuif wereldfaam! Samen zijn ze goed voor liefst 7 x 1° Nationale overwinningen. Een 'C.V.' in de duivensport dat kan tellen… en door weinig tot geen andere sportgenoten kan worden voorgelegd.
De machtsgreep die Freddy Vandenheede recent in 2006 wist te ontplooien in de Provinciale kampioenschappen, zindert nog na in de catacomben van de Oost-Vlaamse duivensport.
Freddy won toen de 2° Prov Asduif Halve Fond KBDB Oude duiven, klasseerde niet minder dan 5 duiven binnen de eerste 5 Asduiven, 8 binnen de eerste 9 Asduiven en liefst 12 binnen de eerste 17 Asduiven Provinciaal!
Bijna niet meer te evenaren, laat staan… te verbeteren! Daar bovenop behaalde Freddy nog 4 x 1° Provinciale overwinningen (waarvan 2 keer 1° + 2° Prov., en 1 x de 1°,2°+3° Prov!)… dan begrijp je al gauw dat het machtsvertoon van de Vandenheededuif gewoon 'overweldigend' was! Als je daarbij nog weet dat zowel Freddy (in 2002), als Jacques (in 2004) reeds werden gelauwerd als '1° Algemeen Provinciaal Kampioen van Oost-Vlaanderen', nota bene de grootste duivenprovincie van België… dan hoeft het mijn inziens geen verder betoog dat we hier te maken hebben met één der beste 'Halve Fond' en 'Zware Halve Fondkolonies' die ons duivenlandje momenteel rijk is!


Ze slaan de handen in elkaar
…

Vader Rene kreeg grote naambekendheid door zijn superieur spel op zijn uitverkoren actieterrein: de 'Nationale wedstrijden' voor jonge duiven. Een traditie die door Jacques en Freddy werd overgenomen en verder gezet, en… waar geleidelijk aan ook het spel met de oude duiven zijn intrede deed… meer specifiek het spel met de duivinnen.

Waarom duivinnen?
Het feit dat vele tophokken en andere sportgenoten bijzonder succesvol waren in het spel met de duivinnen op de 'zware halve fond' zal hierin zeker meegespeeld hebben… ook de voordelen die het spel met duivinnen biedt qua recuperatie, rustiger in de manden, en wekelijks de mand in (minder evident met doffers)… maar bovenal, omdat in de tijd dat hiermee gestart werd, de jonge duivinnen gewoon beter presteerden dan hun mannelijke collega's op de Vandenheede-hokken… dan is het logisch dat je met uw 'beste paarden' naar de oorlog trekt! En als dit op dat moment juist de duivinnen zijn… is de keuze vlug gemaakt, en volkomen logisch!
De jongste seizoenen manifesteerden ook de jonge doffertjes zich meer en meer, vandaar dat het niet onlogisch is om zich de vraag te stellen of men nu ook met doffers zijn kans zou wagen. Dit vraagt natuurlijk extra werk en verzorging. Dit allemaal alleen blijven bolwerken lijkt onbegonnen werk… zeker voor Freddy, die tot voor kort nog op de steun van zijn moeder kon rekenen… iets wat naar de toekomst toe, gezien haar leeftijd en gezondheidstoestand niet langer haalbaar blijft.
Door de wijziging in zijn professionele loopbaan, is Freddy nu ook genoodzaakt meer tijd in zijn job te steken… waardoor de huidige situatie niet langer houdbaar bleek. Als je dan uw torenhoge ambitie wil blijven realiseren, moet je ergens een keuze gaan maken (want een tweede rangrol is niet aan de naam Vandenheede besteed)… ofwel moet men zich meer gaan specialiseren (lees: bepaalde zaken laten vallen) of naar andere oplossingen zoeken. Daarom werden de koppen met broer Jacques bij elkaar gestoken (Jacques is sinds enkele jaartjes met brugpensioen), en werd besloten om voortaan de handen in elkaar te slaan… en vanaf het sportseizoen 2008 in tandem onder de naam Jacques & Freddy Vandenheede naar buiten te treden.

De kweekduiven zullen allemaal op de hokken van Jacques worden gehuisvest, terwijl alle vliegduiven op het erf van Freddy worden ondergebracht (de vliegduiven van Jacques werden ondertussen reeds over gewend naar de hokken bij Freddy, en namen van daaruit de start in het nieuwe sportseizoen 2008). De oude kweekhokken en bijhorende volières bij Freddy, werden omgebouwd tot speelhokken voor doffers… want vanaf 2008 zal nu zowel met doffers als duivinnen aan wedstrijden worden deelgenomen.
Deze doffers zullen naar de toekomst toe meer op de Fond (lees: Nationale ééndagfond wedstrijden) worden ingezet, terwijl het gros van de duivinnen op de provinciale vluchten zal actief blijven, alhoewel Freddy en Jacques voor 2008 ook een hokje duivinnen op de lichte fond willen inzetten en uitproberen... noem dit gerust 'even de grenzen aftasten'! De doffertjes voor 2008 zijn dus allen jaarlingen, om en bij de 60 stuks in aantal, terwijl er ook een 60-tal duivinnen klaar zitten.
Gezien vele liefhebbers reeds terug gekomen zijn van het systeem van 'totaal weduwschap', zal men dit ook niet toepassen, maar zowel doffers als duivinnen koppelen aan vaste 'thuisblijvende' partners… terwijl het spel met de jonge duiven, net als vroeger, gewoon zijn gangetje kan gaan. Lag het accent vroeger op de 4 Nationale vluchten met de jonge duiven + de 2 Nationale Bourges-vluchten (eind mei en eind juli) met de oude duiven… waar men sterk afhankelijk was van weer en wind (vooral op de beide Bourges kan je het met tegenzittende wind gewoon'schudden')… dan hoopt men nu toch ergens het jaar rond kans te maken op de 'ééndagfond', wat dus een gevoelige uitbreiding van de speelmogelijkheden biedt! Het spel in tandem biedt voor beiden een pak voordelen, dat kan je niet ontkennen. Daar waar vroeger (vooral in het weekend) al eens op de hulp van andere familieleden of vrienden diende beroep gedaan te worden om het zaakje rond te laten draaien (lees inkorven jonge duiven, klokken binnen brengen enz.), kan nu in principe steeds 1 van beiden instaan voor de verzorging en het werk op de hokken thuis, terwijl de andere persoon richting lokaal trekt voor inkorving, klokjes enz… Zo wordt het werk deels gehalveerd, en natuurlijk niet te versmaden… twee tezamen weten vaak meer dan één, maar voor ons misschien nog het aller belangrijkste… met 2 zie je ook meer op een hok wat er gebeurt, heb je ook meer oog voor de details. Zaken die anders door 1 persoon dikwijls over het hoofd worden gezien, zei het door tijdsgebrek of een andere reden! Als we dan toch een 'stoute voorspelling' mogen doen… als 2 topkampioenen van het kaliber Jacques en Freddy Vandenheede, de handen in elkaar slaan… dan zal de dichtste concurrentie mijns inziens daar toch aardig rekening moeten mee houden. Want in plaats van 'tegen' elkaar te spelen, worden het nu bondgenoten.
Laat ons gewoon even de uitslag vanuit Gueret 2007 als voorbeeld nemen, welke in ideaal vliegweer werd vervlogen aan om en bij de 1100 meter als snelheid.
Lokaal gingen voor deze Gueret 403 jonge duiven in de manden, waarop Freddy en Jacques ieder afzonderlijk als volgt scoorden:
Jacques: 2,4,6,10,15,27… (en 27 prijzen op 54)
Freddy: 3,7,8,9,12,13,17,18,22,23,29… (en 29 prijzen op 57)
Wanneer we nu deze uitslag van Freddy & Jacques samenvoegen, zoals dit vanaf 2008 zal geschieden, dan geeft dit volgend resultaat:
Gueret 403 jonge 2,3,4,6,7,8,9,10,12,13,15,17,18,22,23,27,29… en 56 prijzen op 111 duiven! Zou gewoon' grandioos' zijn, dergelijk overdonderend meesterschap!
Wie weet… staan er ons wel meer van dergelijke 'spektakelstukjes' te wachten vanaf 2008?


Zicht op de hokken waar vroeger de kweekvolière + rennen stonden, en die nu werd omgebouwd tot vlieghokken voor doffers

 

Stamopbouw
Het hoeft geen betoog dat dergelijke samenvoeging van de beide hokken, ook het grote voordeel had dat er een strenge selectie diende te gebeuren, vooral dan wat betreft de samenstelling van het kweekhok… zeker en vast om de getalsterkte van de kweekploeg binnen de lijnen te houden. Zo was er enkel plaats voor de allerbeste kweekkoppels, zeg maar 'het beste van het beste' uit de beide kweekhokken…

Conclusie:
Wellicht was de 'klasse' en 'kwaliteit' op de Vandenheede-kweekhokken nooit zo groot, als bij de start van 2008. De beresterke duivenstam die de familie Vandenheede door de jaren heen heeft opgebouwd, en waarmee ze zijn opgerukt naar onder meer 7 x 1° Nationale overwinningen, naast een niet meer bij te houden reeks aan 1° Provinciale en andere overwinningen… werd de jongste seizoenen gevoelig versterkt door de inbreng van de 'De Rauw-Sablon'-duiven. Een 'golden connection' die ergens in 1994 tot stand kwam toen Freddy in contact kwam met Etienne De Rauw en Frans Sablon. Het gevolg was, dat er duiven werden geruild uit het 'topkweekkoppel' van beide hokken! Zo bekwam Freddy een zoon uit het 'Dream-couple' De Rauw-Sablon waarmee hij wonderwel lukte… terwijl een zoon uit het topkoppel Vandenheede, zijnde "Antigoon x 't Krijt" richting Lebbeke verhuisde.
Hij groeide er uit tot een gigant van een kweekduif, en kreeg wereldfaam onder de naam van "Superkweker Freddy" 032/94. Deze werd onder meer vader van volgende superduiven:


- De "Dromer" 4393519/99, superieure vliegduif op de hokken De Rauw-Sablon met volgende topprestaties op zijn actief:
'99 Bourges Nat 44.185 d. 503
'99 Argenton Nat 22.151 d. 1798
'99 La Souterraine 1 Nat 14.957 d. 1189
'99 La Souterraine 2 Nat 9.061 d. 369
'00 Bourges Prov 3.575 d. 93
'00 Chateauroux (3/6) Intpro 6.832 d. 73
'00 Chateauroux (17/6)Intpro 6.838 d. 141
'00 Argenton Intpro 7.452 d. 15 (Lok 1° Prijs van 339 d.)
'00 Limoges Zone 8.715 d. 36 Nat. 23.550 d. 120
'01 Bourges 1 Nat. 21.593 d. 108
'01 Chateauroux Prov. 3.799 d. 193
'01 La Souterraine Intpro 5.466 d. 371
'01 Limoges Derby Zone 2.950 d. 46 (Lok 2°prijs van 165 d na hokgenoot) Nat. 8.882 d. 166
'01 Bourges 2 Zone 4.774 d. 38 (Lok 1° prijs van 146 d) Nat. 12.161 d. 84
Deze "Dromer" werd op de totale verkoop De Rauw-Sablon aangekocht door Gerard Koopman uit Ermerveen (NL), waar hij grootvader is van de 1° Nat St.Vincent 25.807 d. in 2007 Hij is ook grootvader van "Blue Ace 095/03" die 2° Nat Asduif Fond KBDB 2007 werd op de hokken Erik Limbourg.


- "Mr Expensive" die op zijn beurt vader is van de 1° Nat Orleans NPO 9.670 duiven bij Gerard Koopman in 2007
- Een andere "Broer Dromer" is vader van de "Lucky 77" die 1° Nat Asduif Fond KBDB 2005 werd bij Erik Limbourg. - De "Kastaar" ring 4393541/99 is eveneens een volle broer van de "Dromer", met volgend palmares op zijn actief:
'99 La Souterraine Nat. 14.957 d. 18Overzicht op de speelhokken

'99 Bourges Nat. 44.185 d. 605
'00 Noyon Lok 143 d. 1
'00 Chateauroux FCD 1.016 d. 51
'00 Chateauruox FCD 899 d. 74
'01 Limoges Nat. 8.882 d. 230
'01 Bourges Nat. 12.161 d. 310
'01 Toury 424 d. 13 '01 La Souterraine 618 d. 57
'02 Limoges Nat. 16.945 d. 196
'02 Bourges 1 Nat. 23.952 d. 1828
'02 Bourges 2 Nat. 11.689 d. 618
'03 Limoges Nat. 16.504 d 41 enz…


Deze "Superkweker Freddy" verhuisde op de verkoop De Rauw-Sablon naar de supervedette uit Limburg, namelijk Pros Roosen uit Kermt… alwaar hij reeds vader is van
- de supercrack "Blauwen Prins" 5065642/04 die reeds volgende toppen liet noteren:
2° Prov. Vierzon 6.928 d. '07
4° Nat. Bourges 12.754 d. '05
11° Nat. Bourges 10.759 d. '06
- de topvlieger "Fantast" 5100731/06 die won als jaarling op 6 vluchten liefst 4 x top met: 6° Laon 538 d. 12° Nanteuil 4.806 d. 19° Melun 1.832 d. 33° Prov Gien 5.031 d.
-De "Geschelpte Vierzon" 5100716/06 won zelf 2° Prov Vierzon 953 d.
-De "Kleindochter Freddy" 5100715/06 (nestzus van de "Geschelpte Vierzon") won zelf
97° Nat La Souterraine 18.953 d.
351° Nat Argenton 14.534 d.
Een mooier voorbeeld kan men niet vinden… hoe de Vandenheededuif mee aan de basis ligt van nationale en internationale topsuccessen in de duivensport!
Op de Vandenheedehokken zelf ontpopte de "Zoon Dream-Couple" (beter gekend als de "Frans 875/94") zich ook tot een uitmuntend kweker, terwijl op de verkoop De Rauw-Sablon zelf, Freddy nog beslag wist te leggen op de superieure "Limoges"!
Ondertussen ruilden de broertjes Vandenheede met Frans Sablon nog enkele duiven, en hoopt men te Zingem via de inbreng van deze De Rauw-Sablon-duiven (in kruising met hun oude stam)nu de basis te hebben gelegd, om straks te kunnen schitteren op de ééndagfond met de oude duiven!
Een sprekend voorbeeld hiervan is alvast de huidige topkweker "Liberty" ring 4376312/02, die zelf een zoon is van "Moby 228/01" (zoon van de "Frans 875/94" x "Joeksel 680/00", winnares 1° Nat Bourges 4.225 d Zone A, en 3° Nat 16.119 d) x "Lily 376/94 (moeder van Liberty, Tobija, Athena enz…).
De "Liberty" won zelf de 'Gouden Oscar 2002' als beste jonge duif op de Nationale vluchten, met volgende prestaties:
La Souterraine Nat 13.708 d. 19
Argenton Nat 17.010 d. 31
Bourges Nat 40.471 d. 286
Deze "Liberty" is dan op zijn beurt zelf vader van 2 machtige topvliegsters, beiden 1° Provinciaal winnaressen, luisterend naar de naam van "Martine" en "Hadise".


Enkele hoogtepunten uit de erelijst van beide dametjes zien er als volgt uit:

- De "Martine" ring 4045032/05 won:
'06 Orleans Lok 290 d. 1 Prov 2.242 d. 1
'05 Dourdan Lok 472 d. 6
'05 Orleans Lok 328 d. 8 Prov 1.668 d. 29
'06 Chateauroux Prov 1.683 d. 23
'05 La Souterraine Nat 15.406 d. 597


- De "Hadise" ring 4112231/06 deed het als volgt:
'07 Chateauroux Prov 8.538 Oude 1 Prov 4.409 YL 1
'07 Vierzon Lok 322 YL 1 Prov 4.115 YL 10 Intpro 10.616 Yl 34
Waaruit blijkt dat de combinatie Vandenheede x De Rauw-Sablon, meer dan een geslaagd huwelijk is, of zoals we hoger reeds stelden… een 'golden connection', die dus duidelijk aan de basis ligt van topsuccessen wereldwijd… en waarop Jacques & Freddy terecht veel hoop koesteren voor de verdere uitbouw van hun kolonie naar de toekomst toe en waarmee ze nu ook willen oprukken naar topsuccessen op de Nationale ééndagfondvluchten.
Geen mens die eraan twijfelt dat de Vandenheede-brothers ook in dit opzet zullen slagen, met een hok gestoeld op duiven van uitzonderlijke 'topklasse'… en hierin nog geruggensteund door hun enorme vakkennis en een schat aan ervaring!
Het ondertussen op gang geschoten seizoen 2008 zal ons wellicht reeds enkele 'hints' geven, wat ons in de toekomst te wachten staat! We wensen Jacques en Freddy alvast veel succes toe met hun nieuwe uitdaging als tandem in de duivensport!