Zoeken

Ravelingien Martin, "Een der Belgische tophokken"


Martin Ravelingien, Anzegem-Tiegem
Historiek en stamopbouw

Martin Ravelingien werd geboren in 1949 in het sterke duivennest Deerlijk in Zuid-West Vlaanderen. Zijn vader, een goede halve fondspeler, overleed vroeg in 1972. Martin werd dan compagnon bij het vader en zoon duo Vandendriessche-Benoit uit Deerlijk. Deze behoorden toen tot de beste fondspelers van België.

Hun beste kwekers waren ondergebracht in het ouderlijke huis van Martin. Hij kweekte er vele goede duiven o.a. hun fameuze “Wittepenne” in 1977. Deze vloog 1e nationaal Perpignan in 1982.
Na zijn studies geneeskunde en zijn huwelijk startte Martin zelf in 1981 in het Oost-Vlaamse Wannegem-Lede. Er werd vertrokken van de enorme sterke basis van Vandendriessche-Benoit. Hun stam was gevormd met volgende rassen: Cattrysse Gebroeders, Pol Bostyn, André Lietaer, Jozef Huysentruyt, Noel Peiren en Marcel Desmet Waregem uit de lijn 1e internationaal Barcelona (Stichelbaut x Brusseel) alsook hun oud grijs ras.

Verder duiven van zijn vrienden Jozef Huysentruyt Deerlijk (lijn 1e nationaal Montauban en de rassen Maurice Delbar Ronse en Julien Matthijs Vichte) en van Marcel Demeyere Tiegem (lijn 1e nationaal St.-Vincent, vnl. ras Robert Lefebure, Hector Desmet en Roger Vereecke). Ook de rode duiven van Charles Van Der Espt en Maurice Vandevelde werden bijgehaald.
Er werd dus gestart met het beste van wat in de Vlaanders voor handen was en het was meteen raak.
In 1982: 1e prov. Argenton 457 duiven met “Nero”
In 1983:- 1e prov. Poitiers 2.845 duiven met “Tobi”
- Perpignan internat.: 3.587 duiven: 9e – 43e – 157e – enz. met “Petito” en “Blok” op kop.

Het was zijn eerste deelname aan een internationaal en de internationaals zouden zijn echte passie worden. Perpignan is al 20 jaar een echte succes-story. Maar ook op Pau en de andere internationaals behoort hij bij de internationale top.

In 1984 werd definitief verhuisd naar Tiegem. Er werden geen duiven overwend en het werd dus een volledige nieuwe start in 1985.
Opnieuw was het raak en de bekroning kwam reeds in 1989 met de 1e nationaal Pau met zijn legendarische “UFO” alsook meedere provinciale overwinningen.

Vanaf 1990 werd een paar maal aan samenkweek gedaan met Luc Vancoppenolle Ouwegem waar wat Florizoone werd gehaald.(o.a. Virus 1e provinciaal Montauban en 9e nationaal in 1999).
Vanaf 1990 werd ook het beste van het ras André Vanbruaene bijgebracht via Dr. Antoon Lenaert. Het werd een serieuze versterkiing (o.a. Witte UFO-93: 4e internat. Perpignan 1997 - Di Rupo-93 – Turbo-94 – Annan-2000 -. UFO creone I en II –bolleke-2003 etc…)

Vanaf 1995 het ras Noël Peiren-Andre Pintelon door samenkweek met vriend André Verhoest Waarmaarde tot aan zijn dood in 2003.
De kruisingen van de oude sterke stam met het ras André Vanbruaene en Noël Peiren-Andre Pintelon was zeer succesvol en deze kruisingen vormen actueel mijn huidige stam.

In 2000 een toegevoegde waarde met 2 duivinnen van de ex-tandem Staelraeve-Peeters : de ene was een zuivere Van der wegen duivin nederland en de andere een dochter van de fameuze Narbonne (Deschamps-Vanhasten Lauwe) x de nestzuster van de kleine Didi Etienne Devos

In 2002 kwam wat bloed bij van Haerinck-Poelmans.En met succes

In 2003 een zuster van de supercrack Armstrong van Marcel Vanpamel-Demulder.Deze duif vloog de 1e internat San Sebastian in 2001 en de 1e nat Bordeaux in 2004. Zeer beloftevolle jongere duiven hieruit.

Rassen die nog in de testfase zitten worden nog niet vermeld .Met uitzondering misschien van de duiven van Jozef Vandenberghe uit Landegem die dit jaar werden bijgehaald via mijn schoonbroer en debutant Martin Desmet maar daarna ook rechtstreeks. Ze staan me aan –een kolonie met weinig tierlantijntjes maar duiven die top kunnen vliegen op de zwaarste vluchten in echt keihard weer. Ik ben hoopvol.
Verder worden jaarlijks een 3-tal duiven bijgehaaldSysteem
De vliegduiven worden gekoppeld begin februari en mogen een 5-tal dagen broeden. Ze gaan eind maart nog eens een 3-tal dagen samen en zitten dan op weduwschap. Er wordt dus enkel met duivers op weduwschap gespeeld en enkel de grote internationale vluchten worden geambieerd. Ze worden eind april 2 maal opgedragen en vliegen dan 1x Arras-75 km en 2x Clermont-175 km –dan 1x Chartres-300km en 1x Tours-430 km. Vandaar gaan ze naar Pau of Barcelona maar dit zijn dan wel de duiven van 4 jaar en meer. Van die groep gaan er enkele naar Marseille of dit jaar Carcasonne en de grote groep gaat naar Perpignan.
Dit jaar deden de duiven voor Pau enkel 2 x Quivrain-47 km-2 x Clermont-175 km en 1 x Tours-430 km en vlogen een prachtige Pau met 7 op 7. Er werd verwacht dat het onvoldoende ging zijn qua aantal km. Martin heeft de indruk dat als ze een kleine 1000 km in de vleugels hebben dit voldoende is. Bij velen vliegen ze er 2000 voor hun eerste internationaal.
De 3 jaarse duiven vliegen 2 x Tours en vliegen dan Dax en Perpignan.
De 2 jaarse duiven, allen 18 maanders, vliegen 2 x Tours en 1x Poitiers en worden dan geoordeeld op Perpignan.
Op die manier gaan dus quasi alle duiven naar Perpignan. Dan is de meester al een paar weken in verlof en de boel kan dan wat beter gesoigneerd worden. Het is ook de enige periode in het jaar dat ze 2 x per dag vliegen.
Er zijn geen afzonderlijke eet en drinkpotjes. De duiven krijgen de ganse vliegperiode een lichte mengeling met weinig peulvruchten. Echt opvoederen kent hij dus niet en hij gelooft niet dat dit voor vluchten met 3 tot 5 dagen mand van veel belang is.
Bij vertrek worden bij de aanloop geen duivinnen getoond maar wel een 5 tal uren als ze thuis komen. Voor de internationaals krijgen ze bij vertrek een uur hun duivin terwijl de anderen trainen. Voor Perpignan krijgen ze vanaf 14 h hun duivin met stro op het hok. Voor de 2 jaarse is dat de eerste maal in hun loopbaan dat ze iets getoond worden bij vertrek en normaliter doen ze het bijna even goed als de geroutineerde oude duiven.
Dit jaar 2006 deden ze het op Perpignan heel goed maar ze hadden ook het grote voordeel dat ze de best uitgeruste waren. Dat ze nog niet meer dan een 3 tal provinciaals gevlogen hebben in hun carriere speelt dan blijkbaar geen grote rol. Het was lastig, ze moeten het kunnen en voldoende conditie hebben.
Bij thuiskomst van grote vluchten krijgen ze normaal geen duivin maar het kan wel gebeuren dat in een kalm weekend iedereen eens zijn duivin krijgt.
Na Perpignan kregen ze door omstandigheden maar hun duivin op 15 september. Ze mogen nog éénmaal vuil broeden en misschien nog een tweede maal met eieren komen. Dan gaan de duivinnen in de voiliere en blijven de vliegers op de hokken. Na Perpignan gaat er geen duif meer buiten tot maart het jaar erop. Veel zaken door gebrek aan de tijd.
Na Perpignan begint de kweekperiode want de kwekers gaan slechts voor de eerste maal samen eind juni tot in november. Er komen dus geen jongen buiten voor 1 september maar vliegen dan wel de ganse winter een 2 a 3 tal uur per dag. Er worden een 3 a 4 tal ronden gekweekt in het najaar. De 5 beste kwekers hebben 2 duivinnen en uit die heeft hij dus een 7- tal rondes. Met moet nog altijd kweken maar het tijdstip waarop speelt geen rol en deze manier van doen leent zich best in zijn systeem.
Het jaar erop worden de duivertjes opgeleerd tot een 2 a 3x 300 km maar dit jaar deden er heel wat met uitzondering van de favorieten ook nog een Poitiers, meestal zonder pluimen maar of dit wel goed is betwijfelt Martin. Het aantal keren dat ze meegaan lijkt belangrijker dan de afstand. Als men zulke duiven voorzichtig opleert zijn de verliezen minimaal. In de zomer vliegen die nestpenders 's avonds na 20h na de weduwnaars want anders trekt die groep naar het veld, in de winter durven ze dat aanleren als men kompleet op de boere- buiten woont.
Die duifjes worden dan ingevuld in de lege weduwnaarsbakken, laat ons zeggen eind augustus. Ze gaan op die hokken slechts voor de eerste maal buiten in maart van het volgend jaar.
Een iets apart systeem maar men geeft weinig werk in de winterperiode en het is dan ook mevrouw die ze in de winterperiode verzorgt. Wintertijd is rusttijd voor duiven en melker.


Medische begeleiding ....enz...
Voeding: gezonde granen met weinig peulen met uitzondering van de kwekers en de jongen.
Grit krijgen ze jaar in jaar uit dagelijks en verder 2 x per week vitamineral en de kwekers dagelijks.
Ze kregen dit jaar veel biergist van de brouwerij maar niet in het warme vliegseizoen, verder appelazijn, naturaline-aviol en vitamines in de rui, tijdens de kweek en na zware inspanningen.
Vorig najaar kregen al de oude duiven na het seizoen hun primovaccinatie, dus tweemaal in drie weken, tegen parathyphus na een periode van 10 dagen amoxicilline.
Het was 10 jaar geleden dat er nog werd gevaccineerd, weet niet of dit van zoveel belang is maar ge kunt er zeker niet veel kwaad mee doen. Martin had dit jaar een goed seizoen maar weet niet of het er iets mee te maken heeft. De discussie blijft open en de dierenartsen zijn het niet eensgezind. In principe zal het de volgende jaren terug gedaan worden in het vroege voorjaar.
Verder de vliegduiven ieder jaar tegen paramyxo en de kwekers en duivinnen eens om de 2 a 3 jaar als hij het niet vergeet.
Na nieuwjaar worden alle duiven van het vorig jaar gevaccineerd met het borsteltje met ovoperisterin tegen pokken en difterie. Ze worden tot nu toe slechts eenmaal in hun leven gedaan.
Een 4 tal keer per jaar komt de veearts langs, 3 x in het seizoen en 1x in het dode seizoen voor de klassieke controles, wormen zijn altijd negatief maar bijgehaalde duiven krijgen 1 a 2 maal een Avicas. Coccidiose is gewoonlijk negatief of licht positief en indien nodig, maar wel zelden, geeft men 1 a 2 dagen Baycox, de vliegers krijgen enkel Appertex en dit normaliter een paar dagen voor de grote vluchten.

Tegen trichomonas krijgen de kweekduiven 1x een 6 tal dagen per jaar in de eerste broed en de vliegduiven een 3 a 4 dagen na een internationaal. Iedereen moet meedrinken want er zijn geen afzonderlijke drinkpotjes.

Voor de koppen wordt normaliter gekuurd gedurende een 5 tal dagen in de aanloop van Pau-Barcelona en in de aanloop van Perpignan.
Het systeem is op gebied van medische begeleiding in geen 20 jaar veranderd en het blijft functioneren. De raad van EEN veearts wordt gevolgd maar die wel bulkt van de ervaring op gebied van duiven en er wordt niet meer of minder gedaan dan wat hij zegt.
Zijn principe is zo weinig mogelijk medicatie maar in het seizoen gaat het moeilijk zonder.
Buiten trichomonas is zelf experimenteren uit den boze. Ge moet een ervaren dierenarts kiezen, die uw kolonie kent, en zijn raad opvolgen en niet proberen slimmer te zijn door te experimenteren. Veel liefhebbers verliezen de vitaliteit in hun kolonie door te veel medicatie maar ook door te veel duiven van alle mogelijke hokken bij te halen.
Martin haalt graag iets bij op kolonies die flink presteren zonder veel tierlantijntjes en dan liefst van duiven die volledig top kunnen vliegen in echt keihard weer, we spreken dan van 800 en 900 m/min op vluchten verder dan 900km.

Als ze dat kunnen moet ge de pedigree niet echt meer bezien want mooie pedigrees maskeren soms de kansarmoede van het duifje.
De hokken zijn eenvoudige tuinhokken met weinig isolatie en pannedaken. Er zijn verwarmingsplaten die heel zelden op de hokken liggen en die voor iemand die enkel de internationaals ambieert niet echt van doen zijn. Ik verkies de natuurlijke conditie van een mooie zomer. Als ge in het voorjaar te veel conditie zoekt zijt ge bij de verliezers op het einde van het seizoen en dan komen voor ons de mooie vluchten.Resultaten 2004

Perpignan - nat.: 6.489 p.: 16e – 53e – 69e – 120e – 141e – 203e – 298e – 318e – 340e – 441e – 502e – 612e - … (23/44)
- internat.: 17.540 p.: 44e – 121e – 150e – 236e – 307e – 437e – 637e – 690e – 736e – 987e – 1136e – 1413e – 1742e - … (23/44)
Dax - nat.: 6.138 p.: 27e – 455e - …
- internat.: 17.526 p.: 42e – 815e - … (5/13)
Pau - nat.: 2.118 p.: 48e – 120e – 271e
- internat.: 8.270 p.: 107e – 259e – 575e (3/5)
Barcelona - nat.: 12.275 p.: 220e – 765e – 1141e - …(8/18)

Results 2005
Pau Nat.: 2.212 p.: 24th – 144th – 182nd – 290th – 378th
Internat.: 8.438 p.: 109th – 598th – 721st – 1.075th – 1.395th
(5 prices of 10 pigeons)
Barcelona Prov.: 1.936 p.: 398th – 413th – 434th – 444th – 569th – 635th – 636th
(7 prices of 14 pigeons)
Dax Prov.: 1.441 p.: 45th – 97th – 107th – 134th – 155th – 230th – 257th – 268th – 420th – 421st
Internat.: 11.898 p.: 478th – 812th – 867th – 1.023rd – 1.209th – 1.690th – 1.859th – 1.930th – 2.786th – 2.803rd
(10 prices of 15 pigeons)
Perpignan Nat.: 7.611 p.: 234th – 251st – 529th – 564th – 566th – 683rd – 986th – 1.131st – 1.207th – 1.283rd – 1.400th – 1.416th – 1.419th – 1.510th – 1.518th – 1.612th – 1.659th – 1.721st – 1.734th – 1.762nd
Internat.: 17.653 p.: 611th – 650th – 1.321st – 1.396th – 1.401st – 1.706th – 2.388th – 2.748th – 2.911th – 3.132nd – 3.404th – 3.438th – 3.446th – 3664th – 3.688th – 3.917th – 4.043rd – 4.235th – 4.256th – 4.326th
Prov.: 1.434 p.: 57th – 64th – 110th – 121st – 122nd – 148th – 198th – 227th – 242nd – 260th – 290th – 291st – 293rd – 307th – 312th – 330th – 338th – 353rd – 358th – 366th – 391st – 393rd – 424th – 433rd – 443rd – 447th – 467th
(27 prices of 50 pigeons)

Resultaten 2006
Pau prov.: 496 d.: 5e – 14e – 21e – 40e – 45e – 72e – 129e
nat.: 2.052 d.: 22e – 75e – 101e – 183e – 213e – 325e – 707e
internat.: 6.553 d.: 70e – 240e – 337e – 561e – 651e – 969e – 1.517e (7/7)
Barcelona reg.: 213 d.: 24e – 40e – 42e – 46e – 54e – 60e – 62e – 67e (8/15)
prov.: 1.629 d.: 174e – 349e – 357e – 373e – 438e – 473e – 483e – 498e
Dax reg.: 257 d.: 21e – 22e – 24e – 47e – 53e – 56e – 62e – 64e – 71e
3 prov.: 542 d.: 34e – 35e – 38e – 84e – 102e – 108e – 123e – 131e – 148e
prov.: 1.516 d.: 84e – 89e – 93e – 224e – 264e – 270e – 311e – 325e – 365e
nat.: 5.189 d.: 215e – 229e – 247e – 623e – 727e – 749e – 830e – 854e – 1.132e
internat.: 11.517 d.: 541e – 569e – 611e – 1.412e – 1.604e – 1.639e – 1.812e – 1.865e – 2.563e (9/13)
Carcasonne prov.: 260 d.: 32e (1/3)
nat.: 3.911 d.: 277e
internat.: 10.448 d.: 737e
Perpignan reg.: 198 d.: 1e – 2e – 5e – 7e – 10e – 13e – 16e – 17e – 19e – 21e – 22e – 26e – 28e – 29e – 31e – 40e – 41e – 52e – 53e – 55e – 62e – 63e – 64e – 66e (24/26)
3 prov.: 390 d.: 1e – 2e – 10e – 12e – 21e – 37e – 44e – 45e – 51e – 54e – 60e – 66e – 68e – 70e – 72e – 90e – 93e – 116e – 122e – 124e
prov.: 1.095 d.: 1e – 2e – 20e – 23e – 42e – 67e – 75e – 78e – 87e – 92e – 112e – 124e – 132e – 139e – 141e – 168e – 181e – 241e – 252e – 257e
nat.: 6.765 d.: 5e – 7e – 81e – 91e – 197e – 339e – 391e – 411e – 476e – 507e – 614e – 721e – 748e – 810e – 820e - …
internat. 14.812 d.: 20e – 31e – 194e – 219e – 458e – 772e – 880e – 929e – 1.059e – 1.115e – 1.550e – 1.603e – 1.741e – 1.757e – …