Zoeken

Ook laatste fondvlucht verloopt razendsnel Fabrice Dereux - Perwez (BE) Wint waanzinnig snelle Perpignan nationaal - 2009

Perwez is een Waalse gemeente met 7.500 inwoners, die in ’t Vlaams Perwijs kan worden genoemd. Ze ligt centraal zuidelijk in het oosten van Waals-Brabant. Er is misschien vaak te weinig oog voor de Waalse fondliefhebbers, maar de mensen die de nationale duivensport in zijn geheel opvolgen, zullen niet echt verrast zijn met deze winnaar.
Situering
Hij ging de laatste jaren namelijk steeds nadrukkelijker in het snuitje van het nationale gebeuren spelen en het blijft een ongeschreven wet dat wie vaak/af en toe opduikt in de top 100 nationaal, reeds dichtbij zo’n zege was en kandidaat-winnaar wordt. Voor Fabrice Dereux geldt deze volkswijsheid alvast.

De kapper
Fabrice Dereux is (al zal hij dat zelf ontkennen) een écht “duivendier”. Werkzaam als coiffeur van een bloeiende zaak in Perwez zou hij sowieso weinig tijd moeten hebben voor de gevleugelde vrienden. De 42-jarige kapper rekent ons voor dat hij, vooraleer hij met de knipwerkzaamheden begint, reeds bij de duiven is geweest. Alles samen komt hij makkelijk op zo’n drie uren die dagelijks worden gespendeerd aan de kolonie duiven.
Fabrice stamt ook uit een echte duivenfamilie. Zijn twee opa’s waren fervente duivenmelkers. De vader van zijn moeder was een ware snelheidskampioen, de vader van zijn vader daarentegen speelde barslecht. Daar deed de kersverse Perpignan-winnaar de microbe op. Sinds 1988 speelde hij te Gérompont met zijn vader. Daar zijn vader drie uren vliegen voor een duif al “mishandeling” vond, zaten verre vluchten er nog niet in.
Ongeveer tien jaar geleden verhuisden de ouders van Fabrice naar De Panne en zo had hij het duivenrijk voor zich alleen. Het signaal om het geweer van schouder te veranderen en resoluut voor de fond te kiezen. “Het is mijn ervaring dat bij snelheid en halve fond voornamelijk de ligging een belangrijke rol spelen, terwijl het bij de verre vluchten toch om de duif zelf gaat”, aldus de heldere analyse van de haarkapper.

Prachtige bescheidenheid
“In het begin ging het heel moeilijk op de fond.”, gaat Fabrice verder: “Een mens denkt van alles: is het hok slecht? Kunnen de duiven het niet? Ben ik te weinig melker?” “Voor mezelf maakte ik de slotconclusie dat voornamelijk “de duiven” van primair belang zijn en om goed of beter te spelen, moest ik dan maar op zoek naar beter duiven. En dat lijkt precies gelukt!”: aldus de bescheiden coiffeur.
“Kijk, ik ben nog steeds de Fabrice van 1988, 1999 of 2003. Ik heb alleen meer ervaring en mijn kijk op de duivensport verfijnd. Het is niet omdat ik nu Perpignan win, dat ik niet meer Fabrice van toen ben, è!?,”, aldus de spraakwaterval, een talent dat ongetwijfeld zijn stiel als haarkapper ten goede komt!

Verhuis
Eind 2003 werd het pand op het huidige adres in Perwez aangekocht. In 2004 werd er met jongen van start gegaan op het nieuwe adres. Van die lichting jonge duiven blijven er nog altijd drie over, waarvan 1 zich vermoedelijk goed klasseert in het driejaarse-klassement op Barcelona.
De “goede duiven” werden gevonden bij Jos Thoné (Niel-bij-As), waar Fabrice ondertussen enkele jaren over de vloer komt en zich kind aan huis mag noemen. Het volledige kweekbestand van 25 koppels bestaat uit Thoné-duiven plus één duif van Herbots Jo en Raf uit de lijn van de “Barcelona Rambo” en één duif van Gommaire Verbruggen. Jaarlijks komen er nieuwe Thoné-duiven de rangen versterken.
Het verschil tussen Dereux en Thoné aldus Fabrice Dereux? “Fabrice Dereux is een gemotiveerde melker met goede duiven. Jos Thoné is een goede melker!”, legt Fabrice uit. We voegen er graag aan toe dat De Spraakwaterval van Perwez dit écht meent en het geen valse bescheidenheid is!

Systeem
25 kweekkoppels zorgen jaarlijks voor 180 jongen. De kwekers worden eventueel jaarlijks herkoppeld, tenzij bijzondere koppels of tenzij duivers die gewoon vaker een andere duivin krijgen. Spelen met jonge duiven interesseert Fabrice om allerlei redenen niet. Vaak was het overnachtseizoen in combinatie met de kapperspraktijk al dermate slopend, dat er niet veel zin meer rest in jonge duiven africhten.
Men probeert ze wel een keer of 5 mee te geven tot pakweg Nanteuil. In principe blijft alles zitten wat thuis komt. Zo komt men jaarlijks aan 35 doffers voor het weduwschap. Die moeten allen naar de fond. “De jaarlingen die vroeg komen op de fond worden bijna altijd mijn beste oude duiven”, legt Dereux uit.
Oude (dit jaar 37 bij het begin) en jaarlingen worden in rotvaart naar de fond gebracht. Ze vliegen tweemaal een snelheidsvlucht, gevolgd door één of twee lichte halve fondwedstrijden, daarna nog een grote halve fondwedstrijd, genre Châteauroux en dan moeten de troepen klaar zijn voor het echte werk.

Seizoen
Vele fondlokalen zijn sterke lokalen en ook in Ramillies spelen een paar sterke spelers, enkel de duivenaantallen weerhouden het een beetje van een écht toplokaal. Fabrice is doodeerlijk: “alle duiven zitten in hetzelfde hok, krijgen dezelfde verzorging, dezelfde voeding, hetzelfde preparaat tegen tricho en toch zijn er die niet naar huis te krijgen zijn. Zo verliepen Montauban (geen prijs), Bordeaux (1/3), Tarbes (2/5) en Narbonne (1/5) naar de normen van de kampioen veel minder. De rest was al een heel seizoen absolute top:

Brive 204 duiven: 1, 7, 17, 18, ... (11/19)
Montélimar 152 duiven: 1, 7, 13, 14, ... (8/18)
Cahors 110 duiven: 3, 10, ... (6/10)
Pau 56 duiven: 3, ... (2/4)
Orange 85 duiven: 4, 5, 6, ... (4/5)
Barcelona 198 duiven: 2, 7, 10, 11, 15, 18, ... (9/15)
Marseille 65 duiven: 2, 4 (3/4)
Perpignan 130 duiven: 1, 2, 6, 9, ... (6/16)

Het verhaal
Fabrice kan voor het duivengebeuren op de steun van zijn vrouwtje rekenen. Zij geeft in principe de meldingen door op de fondvluchten. Zij houdt het boeltje in de gaten wanneer Fabrice nog in de zaak bezig is of even weg. Zij is de steun, eerste supporter en motivator! Nu was ze boodschappen doen, wanneer Fabrice gedaan had met de dagtaak en zich terug trok in het kleinste kamertje van het huis. Van daaruit heeft hij een ontspannen overzicht op de hokken.
Kogelrecht ziet hij twee duiven komen aanstormen. Fabrice denkt aan achterblijvers van Tulle. Eén ervan duikelt op de valplank waar geen Tulle-duiven mee zijn. Fabrice denkt bij zichzelf: “Allez, wat gaat die jaarling daar zoeken.” Dan bemerkt hij dat betrokken duif een andere kleur van gummi’s aan heeft dan de Tulle-gangers hadden. Stilaan groeit het geloof in het onmogelijke. De activiteiten worden afgebroken en een spurt naar het hok wordt ingezet.
Alles moet nog in gereedheid gebracht worden en bij het openen van de ingang vliegt de duif nog even weg. Even later loopt ze dan toch binnen en Fabrice, nog altijd geen 100% zeker,vermits hij de duif nog steeds niet echt van nabij gezien had, schrikt zich alsnog een hoedje als de elektronische klok een Perpignan-ganger weergeeft. Ook bij de melding in het lokaal denken ze dat het om een grap gaat. De rest is geschiedenis!

De winnaar
1507102/2005 “Le Perpignan Master” is de winnaar. De welklinkende naam bleek ingefluisterd door de grootmeester uit Niel-bij-As. De vader is een kleinzoon van Faldo en dit zou inteelt naar Poco zijn. Faldo zat toen aan een dochter uit “Gerda” gekoppeld. “Gerda” was de internationale Barcelona-winnares 1996. Via moederskant komt die kleinzoon Faldo uit “Stradivarius” (de grootvader van kleinzoon Faldo) 2e Seminationale asduif fond 1992. Hij komt nog uit een dochter van de illustere “Diego Armando”.
De moeder van de winnaar is een kruising van “Broer Gerda” x “Dochter Arnold x Poco”. En bij dit laatste voegen we toe dat “Arnold” (1e INT Barcelona 1997) en “Poco” (1e Nat Barcelona duivinnen 1995 en 1e Int jaarlingen 1993) tegen elkaar zaten.
In eenvoud mogen we stellen dat “Le Perpignan Master” het niet van “den vreemde” heeft.

Wereldras
De mensen die tegen Dereux moeten spelen, ondervinden wekelijks wat een aanbod aan kwaliteitsvliegers hij zitten heeft. Wij zijn niet op de hoogte van de “keuken Thoné”, maar met de zege van Dereux staat het “Ras Thoné” toch alweer een trapje hoger. De resultaten van de Magiër van As en zijn palmares spreken voor zich,  maar om een absolute grote naam als Vanbrouane of Catrysse te worden, een naam die de speler overleeft, moeten anderen, bij voorkeur landgenoten ook schitteren met die duiven.
Met Dereux is hier alvast een aanwijzing.
Fabrice, proficiat voor deze sublieme Perpignan-zege!

Reacties

Mes félicitations!!

Guy
----
National Champion KBDB Long distance 2007