Search

Er wordt momenteel gewerkt aan de website waardoor u niet kunt inloggen. Gelieve het later nogmaals te proberen. Bedankt voor uw geduld.

Erik Peeters Westerlo (BE) wordt winnaar Montélimar, Maurice Martens nu 11e werd gerangschikt op controletijd.

De vlucht vanuit Montélimar dreigt een kopie te worden van de vlucht van vorig jaar. Ook toen was er alles behalve sprake van een vlot verloop. Al hadden de organisatoren het weerbeeld opnieuw als grote tegenstrever. Zowel op zaterdag als zondag beletten de vele regenwolken boven Frankrijk een vroege lossing…

 Volledige reportage Nationale winnaar Eric Peeters - Westerlo : Click here

 Nota van de redactie: Normaal zou de reportage omtrent de nationale winnaar uit Montélimar reeds deze voormiddag gepubliceerd zijn, ware er niet dat ene bericht dat ons net voor het ter perse gaan bereikte… dat er iets niet pluis zou zijn bij de controle van de Nationale winnaar! Wij dus opnieuw richting Maaseik gebeld, waar virtueel winnaar Maurice Martens ons tekst en uitleg gaf. Wat blijkt… zijn duif dreigt uit de uitslag genomen te worden, omdat Maurice zijn controlegummi niet binnen de 10 minuten heeft geklokt zoals in de nationale sportreglementen is voorzien! Niet geklokt… omdat Maurice hem niet kon klokken… want de duif had bij thuiskomst slechts 1 gummi om de poot… en dan kan je er moeilijk een 2° uit uw broekzak tevoorschijn toveren om hem binnen de 10 minuten te controleren uiteraard. Dit heeft Maurice bij aanmelding van zijn duif aan het lokaal de ‘Olijftak’ in Maaseik ook meteen gemeld! De plaatselijke voorzitter Jacky Creemers kwam meteen controle uitvoeren ter plaatse, en bevestigde dat de duif duidelijk gevlogen had, zelfs nog enigszins nat was van de regenbuien die ze de laatste kilometers te trotseren kreeg… maar een 2° gummi heeft ook hij uiteraard nergens bespeurd!

De andere kant van het verhaal wil dat de duiven van het lokaal in andere manden zouden verstoken zijn na de inkorving (door wie en waar? Is ons momenteel onduidelijk)… waardoor het niet denkbeeldig is dat daar een gummi ergens links of rechts is blijven haperen! Bepaalde bronnen citeerden ons namen van andere gedupeerde liefhebber(s) waar de duiven ook slechts 1 gummi meer om de poot zouden gehad hebben bij thuiskomst! Is dit een cowboyverhaal of niet? In ieder geval, mochten er nog liefhebbers zich in deze situatie bevinden, zouden zij dit zeker aan het lokaal of aan de inrichters dienen kenbaar te maken.. in éénieders belang, zodat recht kan geschieden!
In ieder geval een raar verhaal… want men zou van een ‘nationale inrichter’ toch mogen verwachten, dat… wanneer er na de inkorving nog manipulaties gebeuren met de duiven, in dit specifiek geval… in andere manden worden geplaatst… dat men toch enige controle zou uitoefenen op betreffend lokaal (lees controle op de gummi’s of desnoods herringen van de duiven)! Voor zover de inrichters op de hoogte waren uiteraard… want voor controle was in dit geval tijd en ruimte genoeg voor (lees: 5 dagen) wegens duiven pas op maandag gelost! Nu… dit is enkel het verhaal dat ons vanuit Limburg heeft bereikt… maar voorlopig nog ‘nergens’ officieel werd bevestigd! Wat ook de waarheid hiervan weze… het moet toch mogelijk zijn om de manden van het lokaal Maaseik te lokaliseren en deze aan een grondig onderzoek te onderwerpen… misschien treft men tussen de houtkrullen wel ergens één of ander gummiring aan… het lijkt misschien ver gezocht, maar u moet zich als liefhebber eens de plaats stellen van gedupeerde Maurice Martens! Alle rechtsmiddelen uitspitten lijkt ons dan ook maar de doodnormaalste zaak!

Dus richtten wij ons tot de verantwoordelijken van de KBDB… die met het onderzoek in deze zaak bezig zijn. Zolang het onderzoek nog bezig is kunnen of mogen deze mensen natuurlijk geen verklaring afleggen… dat is vrij normaal. Men kon ons eerstens bevestigen dat de controle gisteren namiddag ten huize Maurice Martens is gebeurd. De duif was dus wel degelijk thuis, werd ook losgelaten zoals in de reglementen voorzien… dus tot daar alles OK! Wel kon men ons ook nog officieel meegeven dat bij controle van de klok, er geen controle-constatatie was gebeurd (welke officieel dus binnen de 10 minuten moet gebeuren)! Dus hebben de nationale organisatoren zoals in de reglementen voorzien, de procedure ingezet, tot schrapping van deze duif uit de officiële uitslag… zich baserend op Artikel 98 van het Nationale sportreglement! Het inkorvingsbureel ‘de Olijftak in Maaseik’ had bevestigd dat alle 245 duiven bij inkorving 2 ringen om de poot hadden gekregen! Ook het verhaal van voorzitter Jacky Creemers werd bevestigd! Dit zijn de officiële gegevens die tot heden op de burelen van het Nationaal Sportcomité zijn toegekomen. Tot zover het officiële verhaal vanuit KBDB-kringen, die bij monde van NSC-voorzitter John Goegebeur nu een verder onderzoek zal instellen. Maar het verhaal van duiven die in andere manden werden gestopt was tot dusver niet bekend binnen KBDB-kringen.

Wanneer het verhaal van Maurice Martens klopt dat zijn duif geen 2° gummi om de poot had… dan zou het doodjammer en ergens onterecht zijn om deze man zijn duif te declasseren en hem zo de nationale winst te ontnemen. Maar wie gaat dat bewijzen?… En dan rest er de inrichters, de KBDB-instanties en het NSC niks anders dan de ‘nationale reglementen KBDB’ toe te passen… hoe erg dit ook moge zijn voor de gedupeerde… die hiertegen volkomen machteloos staat! Men zou voor minder in zak en as zitten!


Het oorspronkelijke verhaal van de overwinnaar

De vlucht vanuit Montélimar dreigt een kopie te worden van de vlucht van vorig jaar. Ook toen was er alles behalve sprake van een vlot verloop. Al hadden de organisatoren het weerbeeld opnieuw als grote tegenstrever. Zowel op zaterdag als zondag beletten de vele regenwolken boven Frankrijk een vroege lossing… en toen op zondag het boven Frankrijk opklaarde vanuit het westen, hadden de inrichters het lossen reeds uitgesteld naar maandag. Op maandag een omgekeerd weerbeeld met vrij zonnig weer over het oosten van Frankrijk, maar dreigende regenwolken vanuit het westen die tegen het begin van de namiddag bijna geheel Frankrijk zouden toedekken en rond 17 uur ook ons land zouden binnen trekken vanuit het zuiden.  Om 7u20 gaf de organisatie van ‘Club de Fond Wallonie’ het startschot voor de 8.193 deelnemende duiven, voor wat opnieuw op een vrij ‘lastige’ vlucht zou uitdraaien. Door de opkomende regen over Frankrijk die tegen de klok van 17 uur ook België was binnen getrokken, was het vrij duidelijk dat de eerste duiven in de Oostkantons dienden gezocht te worden, waar de duiven het langst van het betere weer konden profiteren om hun hok te vervoegen. De westelijke landshelft telde gewoon niet mee, al konden de jeugdige Bengt Haeck uit Ronse op een voorlopige 35° stek nationaal (die echter te Lessen had ingekorfd) en Marc De Cock op een 39° stek nationaal (met vermoedelijk provinciale winst ) het Oost-Vlaamse blazoen nog enigszins opsmukken… tegen de dagsluiting ’s avonds waren de prijzen er niet eens per 10-tal afgespeeld! Eenzelfde scenario in West-Vlaanderen dat helemaal niet in het stuk voorkwam, en Antwerpen… al deed de oostkant het hier net iets beter, begrijpelijk gezien de vluchtomstandigheden! Na 2 weken heerschappij van de Vlaanders,was de andere kant van het land nu aan de beurt… dat mag en dat ‘moet’ zelfs… zodat iedereen op het eind van de rit, zijn verdiende stukje van de taart heeft gekregen!

Maurice Martens uit Maaseik viruteel winnaar
Het was al vrij vlug duidelijk bij de eerste meldingen dat het alles behalve een vlotte vlucht zou worden… want het liep stroef van in het begin. Ook wat betreft nationale winst kwam er vrij vlug duidelijkheid want toen Maurice Martens uit Maaseik, die toch op één van de grootste afstanden van België speelt met 732,979 Km… zijn duif aanmeldde om klokke 15u49, liet die meteen de hoogste snelheid tot dan toe uitrekenen van  om en bij de 1440 m/min. Dat lag een stuk hoger dan de snelheden die zijn Waalse sportvrienden bij eerdere meldingen hadden laten noteren… en gezien Maaseik vlak voor de grens met Nederland is gelegen, en er dus ook quasi geen overvlucht meer is… was het meteen duidelijk dat Maurice Martens tot ‘nationaal winnaar’ kon uitgeroepen worden. Het dichtst in de buurt kwam Erik Peeters uit Westerlo die 1425 meter liet uitrekenen, voor Francois Bovy, Romsee aan 1417 meter, en Jos Joosen  aan 1414 meter!
In Limburg konden de champagnekurken dus knallen ten huize Maurice Martens! Maurice klokte ook nog een 2° topduif om 16u54 welke op een voorlopige 67° stek nationaal staat geklasseerd (nationale prognose). Tegen valavond staken er 4 Montélimarduiven in de klok (om 18u12 en 20u05 volgden duif 3 en 4), terwijl op dinsdagmorgen om 7u52 de vijfde duif reeds in de klok stak, tegen iets na de middag waren alle 10 de Montélimarvliegers veilig en wel thuis geraakt. De eerste vijf staan alvast regionaal binnen de prijzen geklasseerd, op nationaal vlak kan dit aantal nog oplopen!  Voorlopig, een winst en klasseringen onder voorbehoud zoals uit bovenstaande nota blijkt!

Maurice (een metaalbewerker op rust) is een verwoed fondspeler. Hij startte het seizoen 2009 met een 42-tal weduwnaars die volgens het klassieke weduwschap worden gespeeld. In het bloed van zijn fondvliegers stroomt edel fondbloed van onder meer Peter v.d.Eijnden uit Deurne (NL), Nouwen-Paesen uit Peer (B), Casteels uit Antwerpen enz…  Hij tracht de duivensport op een zo eenvoudig mogelijke manier te beleven, zonder veel franjes. Zijn manier van handelen is een soort kopie naar Nederlands model! Daar mogen de fondvliegers na het seizoen nog een jonge optrekken ofwel ‘vuil broeden’, waarna de duiven mogen samen blijven tot rond de jaarwisseling, met veel open hok… ideaal om de duiven rustig door de rui te brengen! Dan worden de duiven gescheiden, en pas terug gekoppeld eind maart, waar na een aantal dagen broeden het weduwschap aanvangt. Voor de koppeling  wordt de ‘man in het wit’ met een bezoekje vereerd, en op zijn advies  wordt er al dan niet behandeld.  De Montélimarvliegers kregen de nationale Bourges als voorbereiding op deze vlucht… voor ze de korf in gingen,  kregen ze geen duivin te zien, kwestie van de duiven in alle rust in te korven! Omstandigheden die de driejaarse doffer van Maurice Martens, de ‘Geschelpte B06-5177817’, voldoende motiveerden om voor ‘nationale winst’ te tekenen! Ook hij stamt uit een kruising van de basislijnen P. v.d.Eijnden x Nouwen-Paesen! De vader van de nationale Montélimar-winnaar B99-5066228 is een inteeltproduct uit ‘Zoon x Moeder’! De zoon is een koppeling van een ‘Peter v.d.Eijnde x Casteelsduivin (origine Meulemans x Van Loon)… en werd hier dus gekoppeld tegen zijn eigen moeder de ‘Casteelsduivin’, waaruit dan de vader van de ‘Nationale Montélimar-winnaar is gekweekt! De moeder van de nationale winnaar is een rechtstreekse Nouwen-Paesen ring 5277463/99. De duif had ook op andere vluchten in het verleden reeds meermaals een vroege prijs behaald, aldus Maurice.
Toch een welgemeend proficiat aan de familie Maurice Martens met deze schitterende prestatie vanuit Montélimar, en hopelijk komt alles op zijn pootjes terecht… en worden zij straks alsnog tot officieel nationaal winnaar uitgeroepen! Wat ook de finale eindbeslissing moge zijn… we kunnen enkel maar besluiten met het idee… dat gerechtigheid moge geschieden!

Comments

Toen iedereen nog met een gummi speelde kwam het toch ook regelmatig voor dat een duif zonder gummiring thuiskwam. Meestal was de duif in de mand met de poot (gummi) ergens blijven hangen zodat de gummi ofwel brak ofwel gewoon van de poot schoof. Deze kon dan soms, met veel goede wil en indien dezelfde manden in hetzelfde lokaal terecht kwamen, terug gevonden worden. Soms was deze ook gewoon verdwenen.

Wat de heer Martens overkwam is dan ook heel goed mogelijk en gebeurde dan ook volledig buiten zijn wil om. Hem hiervoor zulke zware straf opleggen zou dan ook onverantwoord zijn.

Om herhaling van dusdanige feiten te voorkomen zou het dan misschien ook beter zijn dat de inrichters van dergelijke vluchten een controlestempel in de vleugel van de duif aanbrengen i.p.v. een gummiring. Deze stempel indien bv tweemaal aangebracht kan dan ook niet meer zomaar verdwijnen. Bij thuiskomst kan dit kenmerk dan ook gemakkelijk door de eigenaar hetzij telefonisch doorgebeld worden, hetzij op een papiertje gewoon geklokt worden.