Zoeken

Vraag een arts: themavragen (vaccinatie tegen paramyxo en andere ziektes)

Om de vier weken selecteren we op zaterdag de meest interessante vragen en antwoorden omtrent een bepaald thema (ziekte, medicatie, enz.) en publiceren we die op onze homepage. Vandaag gaat het over de jaarlijkse vaccinatie tegen het paramyxovirus en andere ziektes.

Kunt u mij vertellen welke vaccins u aanraadt om voor het kweken te gebruiken, ook voor jonge duiven, en wanneer die het beste worden toegediend?

Ik raad aan om de jonge duiven op de leeftijd van tien weken te vaccineren tegen paratyphus, en indien nodig, naargelang het product, opnieuw wanneer ze 13 weken oud zijn. Ik zou jaarlingen en oude duiven vaccineren tegen pmv kort nadat ze de jongen gespeend hebben (de jonge en de oude duiven kunnen gelijktijdig gevaccineerd worden als ze nadien niet meer kweken), of wanneer ze op eieren zitten (op het moment dat de bevruchting al achter de rug is).

Hoewel duivenmelkers hun oudere duiven doorgaans niet meer vaccineren tegen de pokken als ze als jonge duiven al een vaccinatie gekregen hebben, raad ik toch aan om dit te doen, net zoals de producent van het vaccin aanbeveelt!

Zieke duiven mogen nooit gevaccineerd worden, want daar wordt de duif nog zieker van. De duif zal namelijk niet genoeg kracht hebben om een sterke immuniteit op te bouwen tegen de ziekte waartegen ze gevaccineerd is. Het vaccin zal dus niet naar behoren werken. Vaccineer ook nooit in een belangrijke periode, zoals op wedstrijden, tijdens de kweekperiode of in de ruiperiode. Zorg ervoor dat er zeker een maand tijd is tussen het toedienen van het vaccin en het begin van een belangrijke periode, zodat het vaccin geen negatieve invloed heeft. Vaccineer nooit met medicatie dat niet correct werd bewaard of waarvan de vervaldatum overschreden is.
Ik ga kort het leven van een duif doorlopen.
Als een duif drie weken oud is en het begint te spenen, dan kunnen de jonge vogels al gevaccineerd worden tegen paramyxo. Een voordeel is dat de duiven dan nog niet kunnen vliegen, het vaccin kan dus gemakkelijk toegediend worden. Een nog belangrijker voordeel is dat de kans kleiner is dat ze al met het circo-virus in contact zijn gekomen. Dit virus valt hun immuunsysteem aan, waardoor de duif ziek wordt. Maar als je ze vaccineert nadat ze al door het circo-virus zijn gevaccineerd, dan zullen ze minder goed beschermd zijn tegen die ziekte. 

Enkele jaren geleden werd er in Engeland vastgesteld dat de immuniteit na vaccinatie tegen pmv maar één jaar duurde, maar uit verder onderzoek is gebleken dat de duiven in kwestie al met het circo-virus geïnfecteerd waren. Ze stelden ook vast dat duiven die gevaccineerd worden tegen pmv op de leeftijd van drie weken, minder problemen hebben met het adeno-virus. Maar opgelet: minder problemen wil niet zeggen geen problemen! Een nadeel van vaccinatie op die jonge leeftijd is dat je het niet kan combineren met vaccinatie tegen pokken of parathypus, want darvoor moeten ze minimaal zes weken oud moeten zijn. Pas na zes weken kan je ze dus hiervoor vaccineren. Mijn advies is om ze eerst tegen de pokken te vaccineren, omdat het vaccin tegen pokken, ongeacht het type, problemen kan geven bij hun oriëntatievermogen, vooral na zeven à acht dagen na vaccinatie. Het is dan ook beter om hen in die periode niet te laten vliegen, zodat ze niet verdwalen. Als je de duiven tegen pokken vaccineert op een leeftijd van zes weken, dan vliegen ze nog niet vaak buiten, en dan wordt hun leerproces ook niet onderbroken. Dien het vaccin tegen de pokken en paratyphus vooral niet gelijktijdig toe, want dat kan de immuniteit van de duiven negatief beïnvloeden, wat dan weer problemen kan geven voor hun immuniteit tegen parathypus. Het gelijktijdig toedienen van het vaccin tegen paramyxovirus en pokken is geen probleem.

Ik raad aan om de jonge duiven op de leeftijd van tien weken te vaccineren tegen paratyphus, en indien nodig, naargelang het product, opnieuw wanneer ze 13 weken oud zijn. Jaarlingen en oude duiven worden best gevaccineerd tegen pmv kort nadat ze de jongen gespeend hebben (de jonge en de oude duiven kunnen gelijktijdig gevaccineerd worden als ze nadien niet meer kweken), of wanneer ze op eieren zitten (op het moment dat de bevruchting al achter de rug is).

Hoewel duivenmelkers hun oudere duiven doorgaans niet meer vaccineren tegen de pokken als ze als jonge duiven al een vaccinatie gekregen hebben, raad ik toch aan om dit te doen, net zoals de producent van het vaccin aanbeveelt! Vaccinatie tegen paratyphus kan een maand voor het vliegseizoen toegediend worden. Maar denk eraan om de duiven te behandelen vooraleer je ze vaccineert tegen parathypus, om achteraf problemen te vermijden. Vaccineer ook altijd al je duiven: niet alleen de duiven die vliegen, maar ook de kweekduiven en duivinnen!

Nog kort iets over de combinatie pmv en paratyphus. Je kan beide vaccinaties samen doen, maar dan niet met dezelfde spuit. Het is namelijk gebleken dat als wel dezelfde spuit wordt gebruikt voor de twee vaccins, dat er dan wel een goede bescherming is tegen paratyphus, maar dat het pmv-vaccin minder krachtig is. Dergelijke problemen komen niet voor wanneer op hetzelfde tijdstip gevaccineerd wordt, maar met twee verschillende spuiten.
(Pascal Lanneau)

 

Graag had ik van u geweten of de inenting tegen paramixo invloed heeft op het rui-proces? Zou graag de kwekers inenten nog voor aanvang van de kweekperiode (1ste leg 2011) normaal zal dit rond 6 december zijn. Moet ik een bepaalde periode respecteren tussen inenting en samenzetten van de kweekkoppels?

De paramyxo-inenting heeft onder normale omstandigheden zeer weinig bijwerkingen. Het ruiproces wordt er zeer weinig tot niet door beïnvloed. Ik zou wel adviseren om de enting minstens 2 weken voor koppeldatum uit te voeren. 
(Ruben Lanckriet)

Denk je dat het een goed idee is om duiven tegen paramyxo te vaccineren in de periode dat ze op hun eieren zitten? Zou dit nuttig kunnen zijn voor de jonge duiven? Of is het beter om hen later te vaccineren? Normaal gezien vaccineer ik in januari, voordat ik de duiven bij elkaar plaats, maar dit jaar had ik daar door werkgerelateerde activiteiten geen tijd voor. Ons vliegseizoen begint op 23 april 2011. Ik heb mijn weduwen vandaag gepaard.

Het is doorgaans geen probleem om de duiven tegen paramyxo te vaccineren terwijl ze op de eieren zitten.
(Ruben Lanckriet)

In het land waar ik woon zijn geen vaccins voor duiven voorhanden. Maar mijn duiven hebben de pokken en de ziekte van Newcastle, hoe kan ik hen hiervoor behandelen? Er zijn wel allerlei kippen-vaccins beschikbaar.

Het kippenvaccin tegen de ziekte van Newcastle is ook voor duiven redelijk werkzaam, maar ik raad wel aan om de vogels dan twee keer per jaar te vaccineren. Het La Sota-vaccin voor kippen, dat aan het drinkwater wordt toegevoegd, dient vier keer per jaar te worden toegediend (om de drie maand). Het pokkenvirus laat zich moeilijker behandelen. Indien je geen pokken-vaccin voor duiven hebt, dan kan je hiertegen geen preventieve maatregelen nemen. Wanneer de ziekte uitbreekt kan je proberen de geïnfecteerde duiven in afzondering te houden, en proberen te zorgen dat er geen muggen in de hokken kunnen komen. Want muggen zijn de belangrijkste ziektedragers.
(Ruben Lanckriet)

Ik heb vorige week mijn stamduiven een vaccin tegen het paramyxovirus toegediend. Maar na de vaccinatie stelde ik vast dat er zich bij een van mijn duivinnen een soort harde tumor heeft ontwikkeld in de nek. Het is ongeveer vijf cm groot en het bevindt zich op de huid. Kunnen jullie mij helpen? De duif heeft een normale eetlust en excretie.

Dit neveneffect kan het gevolg zijn van verschillende vaccins, vooral van vaccins met olie-adjuvans. Het is belangrijk om de vaccins toe te dienen bij kamertemperatuur (dus niet koud). Sommige vogels (en zelfs enkele duivensoorten) lijken vatbaarder te zijn voor dit neveneffect. Indien de bult echt groot wordt kan ze operatief verwijderd worden, maar in veel gevallen verkleint ze vanzelf tot ze helemaal verdwenen is. Als het om een stamduif gaat, dan zijn er normaal gezien geen problemen voor het kweken. Het kan wel een hinder zijn bij het vliegen, daarom is het ook belangrijk om vliegduiven tijdig te vaccineren.
(Ruben Lanckriet)

Waarom wordt het vaccin tegen paramyxo en paratyphus beter niet gelijktijdig toegediend?

Dat is af te raden: als beide vaccins in de nek geïnjecteerd worden, wordt de kans op zweren in de nek aanzienlijk groter. Dat hangt ook af van het soort vaccin dat gebruikt wordt. Een oplossing is om het ene vaccin in de nek, en het ander in de poot toe te dienen, maar de poot is niet de meest aangewezen plaats om de duif te injecteren.
(Ruben Lanckriet)

 

Indien u een vraag hebt voor een van onze dierenartsen, dan kan u het formulier op deze pagina invullen. Gelieve wel een kijkje te nemen tussen de reeds beantwoorde vragen vooraleer u uw vragen indient.

Een antwoord is nooit een vervanging voor een consultatie en er kan geen diagnose gesteld worden. Daarvoor is een klinisch onderzoek door een dierenarts nodig. De antwoorden dienen louter als algemene informatie.

Reacties

Quelle est la durée d'effet du vaccin contre la paratyphose et est-ce que cette durée est la meme sur tous les pigeons?