Zoeken

Vraag een Arts: themavragen (paratyfus)

Om de vier weken zullen wij op zaterdag enkele heel interessante vraag-antwoorden over een bepaald thema (ziekte, medicijn, etc.) selecteren en deze op de homepage publiceren. Het onderwerp van vandaag is paratyfus.

Vaak is er geschreven over wel of niet preventief kuren tegen paratyfus. Maar hoe te handelen als er WEL een paratyfus besmetting is vastgesteld via mestonderzoek in het labo? Hoe lang kuren? Met wat? ook nog enten? Hoe succesvol zijn deze middelen? Hoe is uiterlijk waarneembaar dat middelen hebben geholpen. Wat zijn de vlieg en kweekprognoses voor het volgende seizoen? (Oorspronkelijk was het symtoom dat de duiven minder gingen vliegen en platte mest gingen produceren tevens ontstonden er wat buispennen die niet goed ontwikkelden, via mestonderzoek in labo werd paratyfus vastgesteld) Waarom is er geen eensgezindheid over de behandeling of manier van vastellen van paratyfus?

Indien Salmonella geisoleerd wordt uit de mest zijn er verschillende maatregelen die mijns inziens moeten getroffen worden. Deze maatregelen betreffen therapie, omgevingsbehandeling en immunisatie. Naar mijn mening dient de hele kolonie 14 dagen tot 3 weken behandeld te worden met Baytril. Tegelijkertijd met de instelling van de behandeling dienen de hokken volledig vrij gemaakt van paratyfus door hygiënische behandeling (onsmettingsmiddelen en/of gasbrander gebruiken). Goten, daken, terras,... waar de duiven soms vertoeven dienen ook gereinigd en ontsmet te worden.
Van de kiem die geisoleerd is bij het mestonderzoek adviseer ik een autovaccin te maken. Na het stoppen van de behandeling worden de duiven gevaccineerd. Er wordt ook tegelijkertijd voortdurend gescreend op paratyfus waarbij dragers zoveel mogelijk geidentificeerd en zoveel als mogelijk ook geëlimineerd worden.
Bij een degelijke en efficiënte aanpak en verdere opvolging is de prognose voor kweek- en vliegresultaten uitstekend. De prestaties van de duiven zullen normaal gezien zelfs verbeteren.
(Ruben Lanckriet)

Ik speel uitsluitend fond en zware fond. Ik wens mijn jaarlingen te laten enten tegen paratyfus. Vooraf worden ze 10 dagen behandeld met baytril 10 % (2cc/l). Onmiddellijk na de behandeling met baytril krijgen ze 3 dagen vitaminen en worden aansluitend gekoppeld. Na de leg van de 2e ei worden ze geënt. Hun eieren worden vervangen door deze van de kwekers. Zal de inenting het verdere broedgedrag negatief beïnvloeden? Ze worden gekoppeld op 02.02.07, indien ik dien te wachten met de enting tot na het spenen der jongen en nadien nog vier weken voor de aanvang van het opleren - deelname aan wedstrijdvluchten zijn we eind april en dat lijkt mij toch nogal laat...

Het enten van de duiven eens ze aan het broeden zijn zal normaal gezien geen enkel probleem opleveren om verder de kweek aan te vangen. De duiven zullen enkel een paar dagen iets stiller zitten , maar normaal voortbroeden. Ook het opkweken van de jongen mag geen enkel probleem zijn. Direct na de enting zou ik aanraden om nogmaals gedurende een 3-tal dagen een vitaminen - en aminozurenpreparaat toe te dienen. Het is volgens mij ook geraadzaam om uw oude duiven een behandeling van een 10-tal dagen te geven ivm eventuele kiemdragers die op het hok aanwezig kunnen zijn. Na het vluchtseizoen zou ik durven aanraden om nogmaals een behandeling van 10-dagen te voorzien, maar dit met een ander antibioticum om gewenning te voorkomen.
(Wim Boddaert)

Er is bij heel wat liefhebbers alsook bij sommige dierenartsen nogal wat twijfel omtrent het al dan niet preventief vaccineren tegen paratyphus. Als er gevaccineerd wordt dan doen velen dit enkel bij hun weduwnaars. Maar wat met de jonge duiven? Is het raadzaam om deze op jonge leeftijd te vaccineren? Is een voorafgaande medicatiekuur een aanrader?

De laatste jaren zien we in de praktijk een verhoging van het vaccineren tegen paratyphus. Sommige liefhebbers doen het enkel bij de oude, anderen enkel de jongen, anderen alles, de liefhebber bepaalt. Het vaccineren tegen paratyphus is zeker en vast een hulp bij het curatieve luik, daarmee bedoel ik, als onderdeel van de bestrijding van paratyphus als de ziekte is vastgesteld bij uw duiven. Door het vaccineren zullen uw duiven een betere weerstand ontwikkelen waardoor ze meer zullen kunnen vechten tegen de kiem indien ze er nogmaals mee in aanraking komen. Het moet welgezegd worden dat er op dit moment geen enkel vaccin op de markt is die een 100 % zekerheid kan en zal garanderen, met andere woorden, de vaccinatie van gezonde duiven zal ze wel een betere bescherming geven, maar dit is niet honderd procent, gevaccineerde duiven kunnen dus nog altijd de ziekte krijgen in principe als de infectiegraad heel hoog is. Er zijn heel wat verschillende vaccins, het een al wat beter dan de andere. In België is er officieel de Colombovac paratyphus en de mogelijkheid om een auto vaccin te laten aanmaken, specifiek gebaseerd op Uw Salmonella stam, aanwezig bij Uw duiven, een voorwaarde is dus dat er eerst een kiem moet worden gevonden in een 5 dagen mengmeststaal van Uw duiven. Het is altijd beter om een volledige kolonie te vaccineren, zodat ze allemaal dezelfde immuniteitsstatus hebben. Jongen kunnen worden gevaccineerd vanaf een leeftijd van 6 weken. Een behandeling voor het vaccineren wordt veelal gegeven omdat dit een eventuele sluimerende paratyphus in de kiem kan smoren, zodat er mogelijk minder negatieve reacties zijn na het inspuiten tegen paratyphus.
(Pascal Lanneau)

Verleden week werd er, na onderzoek van mest en bloed, een paratyfusbesmetting vastgesteld. Het gele poeder dat ik van de dierenarts kreeg, en 15 dagen moet toegediend worden, lijkt mij niet helemaal oplosbaar via het drinkwater. Kan dit ook toegediend worden op het eten, en ev. hoeveel? Al mijn duiven hebben op dit ogenblik jongen van 10 to 14 dagen.

Ik kan (en mag) geen advies geven over een geel poeder waarvan ik de samenstelling en concentratie niet weet. In uw geval (omwille van de jongen) zou u best met een produkt op basis van trimetoprim werken. Daarna dient u de duiven te vaccineren. Van de paratyfusstam die bij u geïsoleerd is, laat u best een autovaccin maken.
(Ruben Lanckriet)

Ik heb een jong in de schotel dood na 15 dagen, ook een jong van 4 weken dood waarvan het rechter oog ging dicht zitten. Er lag een oude duif in de schotel dood. De mest was waterig ook bij een jong. Ik heb er de laatste jaren last van op mijn nieuwe kooi. Daarna heb ik er geen last meer van, het is alleen met de kweek. Wat kan dat zijn?

Het probleem dat u beschrijft ,waarbij zowel oude als jongen tijdens de kweek sterven kan verschillende redenen hebben. De meest voor de hand liggende reden is volgens mij een salmonella besmetting (maw paratyfus), maar het kan ook een coli-besmetting zijn of een streptococcen infectie. Het lijkt mij het meest aangewezen eens een duif te laten lijkschouwen en een volledig onderzoek te laten uitvoeren om de oorzaak te achterhalen, want de behandeling van deze verschillende kwalen is niet gelijk.
Behandelingen voor de volgende ziekten :
- paratyfus : eerst alle duiven met symptomen verwijderen en dan de andere duiven 20 dagen behandelen met een antibioticum ( bvb. Theraprim , Cosumix Plus , Baytril , ... ) en nadien inenten tegen paratyfus.
- Streptococcen : een behandeling met amoxicilline gedurende 8 dagen
- coli-infectie : een behandeling van 8 dagen met bvb Theraprim , Cosumix , Baytril , ...
Daarom gezien de verschillende behandelingen , lijkt het mij verstandig om eerst een onderzoek en eventueel een antibiogram te laten maken alvorens alles te gaan uitproberen.
(Wim Boddaert)

Wat zijn de voor en nadelen van enten tegen paratyfus?

De voordelen van enten tegen paratyfus zijn:
-er wordt een bescherming opgebouwd tegen de ziekte. De duiven zijn bij experimentele besmetting (rechtstreeks opspuiten van de bacterie) beschermd tegen sterfte, maar ze vertonen wel nog ziektesymptomen bij dit soort besmetting. Deze bescherming hangt ook af van het vaccinatieschema.
-de duiven vertonen bovendien een algemene (aspecifieke) weerstand. D.w.z. de duiven blijken ook iets beter bestand tegen andere ziektes (praktijkervaring) en vertonen een conditiepiek een periode na de inspuiting.
-men hoeft niet zo vaak met antibiotica te behandelen waardoor er minder resistentie kan optreden, ook (vooral) bij andere kiemen zoals E. coli! Dit is nu reeds een serieus probleem aan het worden.
De nadelen zijn:
-bij enten van duiven die drager zijn, kunnen deze ziek worden. Maar dit kan evengoed als een voordeel aanzien worden aangezien het beter is dragers zoveel mogelijk uit de kolonie te weren.
-de enting geeft (zoals boven aangegeven) geen volledige bescherming.
-de duiven moeten vaak genoeg gevaccineerd worden (2x per jaar) wat het duur maakt.
-soms ontwikkelen duiven entknobbels (meer bij een autovaccin) maar dit geeft ook een groot stuk met technische aanpak van enten te maken.
(Ruben Lanckriet)

Ik heb een duif die al goed gevlogen heeft voor een 2-jaarse. Deze duif heeft dit jaar Barcelona en Narbonne zeer succesvol afgewerkt , toch 3 dagen na Narbonne kon deze duif niet meer in zijn nestbak geraken en nu nog steeds niet. Hij laat 1 vleugel hangen en als hij probeert op te vliegen vliegt hij schuin. Hij is ook lichter dan normaal en zit nu reeds 3 maand in de volière en nog steeds is er geen verandering .Ik ben reeds bij verschillende dierenartsen geweest en deze spreken van een ontsteking in het vleugelgewricht en na verschillende behandelingen tegen deze ontsteking is er nog steeds geen verandering. Wat kan ik nog doen?

Indien een ontsteking zo lang aanhoudt, is er steeds een onderliggend probleem die bijna altijd van infectieuse aard is. In uw geval kan dit paratyfus, streptococcose, E coli of een andere kiem zijn. Een gericht diagnostisch onderzoek kan dit uitmaken. Het feit dat er al behandelingen geweest zijn, is wel nadelig voor de diagnostiek zelf maar kan een voordeel zijn om zaken uit te sluiten.
(Ruben Lanckriet)

 

Indien u een vraag hebt voor een van onze dierenartsen, dan kan u het formulier op deze pagina invullen. Gelieve wel een kijkje te nemen tussen de reeds beantwoorde vragen vooraleer u uw vraag indient.

Een antwoord is nooit een vervanging voor een consultatie en er kan geen diagnose gesteld worden. Daarvoor is een klinisch onderzoek door een dierenarts nodig. De antwoorden dienen louter als algemene informatie.

Reacties

非常感谢,希望求医问药版的汉化水平能再提高些。