Zoeken

Het uittrekken van een pen

Een onzer jonge vrienden, reeds gewaarschuwd naar de kleinste details in de duivensport, stelde ons een delikate vraag : deze van het uittrekken van een pen, korte tijd voor de inmanding van een bepaalde wedstrijd.

Alvorens het onderwerp te onderzoeken en teneinde onze jonge vrienden op hun hoede te brengen voor alle mogelijke misrekeningen in zulke gevallen, zouden wij willen de beschrijving geven van het systeem van de rui van de vleugel.
De duif verliest in ieder vleugel een pen bij ieder broedsel.
Maar, des te meer het seizoen vordert, des te rapper de primaire pennen vallen en het is geen zeldzaamheid duiven tegen einde juni aan te  treffen die twee pennen per vleugel en per broeisel verliezen, hetzij, een pen bij het leggen van het tweede ei en de tweede op het einde van de broeitijd.

Door wat voorafgaat, verstaat men dat het ontstaan van de rui afhangt van het leven dat de duif leidt. Indien hij vroegtijdig kweekt, zal de rui rap beginnen. Indien hij laattijdig of hoegenaamd niet kweekt, dan zal de rui zich vanzelfsprekend voordoen in de zomer ingevolge dezelfde   vooruitgang.
Men zal vaststellen dat de ontketening van de rui afhangt van de rui en van de kweek en indien men de vraag in vergelijking stelt, dan zouden wij bemerken dat de twee duiven van onze vriend aan hun tweede nest waren. Daar het vallen van de tweede pen vertraagt, moet men aannemen dat deze twee duiven azen. Wij zullen niets nieuws uitvinden wanneer wij schrijven dat de rui vertraagd is gedurende de kweek, en voor wat de duiven betreft van onze korrespondent, moest de rui van de derde pen overeenstemmen met het leggen van het tweede ei in het derde nest.

Deze duiven zijn niet in konditie om de operatie van het uittrekken ener pen te ondergaan : aan de kweek zijnde, moeten zij hun pen behouden ; voor de aangeduide prijsvlucht, zouden zij moeten ingekorfd worden beschikkend over een volle vleugel.
Aangezien deze pen hen weggenomen geweest is als wanneer zij niet in fysieke konditie was, heeft de normale gang van het herschieten een vertraging van enkele dagen opgelopen, om slechts te voorschijn te komen na een twaalftal dagen. Deze bijzonderheden kennend, had deze liefhebber enkele dagen vroeger moeten overgaan tot het uittrekken van deze pen.

Indien wij deze kwestie uit een ander standpunt overwegen, aannemend dat deze duiven niet kweekten, dat zij aan het broeden of overbroeden waren, wanneer de tweede pen normaal gevallen was, dan moest de normale gang van zaken het vallen van de derde pen zich 20 à 25  dagen later voordoen, op voorwaarde wel te verstaan dat deze duiven gezond waren.

Deze derde pen weggenomen, is het ons van hier uit, onmogelijk te zeggen of deze duiven al dan niet in staat waren op de normale datum te ruien. Wat neerkomt om te schrijven dat alle natuurlijke of kunstmatige operaties zich normaal en zonder stoten voordoen, wanneer de konditie er haar deel hulp toe bijdraagt, t.t.z. de goede gezondheid. Wij zelf, zijn overgegaan tot het uittrekken van een pen van duiven die aangeduid waren voor een  bepaalde wedstrijd, doch wij doen dit slechts na grondig hun fysieke konditie bestudeerd te hebben. In het geval waarover wij het hier hebben, ware het geraadzamer geweest deze duiven hun pennen te laten vallen, maar het uiterste uiteinde van de pen uit te knijpen teneinde er door het vallen van de pen met enkele dagen te vertragen ; zo hadden zij in betere konditie kunnen ingekorfd worden.

Reacties

zoals bekend worder natuurlijk bij velen de pen geknipt die de duif zal moeten stoten,na het stoten van zijn vorige pen,geld de regel van stoten dan nog steeds op het derde nest en het tweede ei? is dit voor doffers en duivinnnen hetzelfde of gooit de duivin eerder dan de doffer?

gr Angelo