Zoeken

Tips voor de winterkweek

Veel duivenliefhebbers zijn ervan overtuigd dat ze hun kwekers zo dicht mogelijk bij de natuur moeten houden om sterke en gezonde jongen in de schotel te hebben.

De uitdrukking “dicht bij de natuur” is feitelijk heel gebrekkig gekozen omdat onze reisduiven lang geen echte natuurduiven meer zijn maar volwaardige, goed gevoede en prima verzorgde huisdieren. De wilde duiven zoals bosduiven en tortelduifjes zullen gedurende de winter zeker niet kweken. Door voedselgebrek kunnen ze zich die luxe niet permitteren. Ze vinden nauwelijks genoeg om zelf in leven te blijven, verre van jongen groot te brengen.

Het mislukken van koppelingen door het uitblijven van de leg, het grote aantal klare of onbevruchte eieren en natuurlijk de klassieke vechtpartijen tussen de moeilijkste koppels onderling, zorgen elke winter voor een opmerkelijk hoog percentage afval of beter duivenmiserie. Dit percentage is merkelijk hoger op kweekhokken waar de inrichting gebrekkig is. Met inrichting wordt dan bedoeld de technische hulpmiddelen zoals verwarming en verlichting, welke het algemene hokklimaat verbeteren.

Het klimaat op een hok wordt bepaald door het samenspel van temperatuur en vochtigheidsgraad en dit verschilt nogal sterk van hok tot hok. Als algemene regel geldt, dat een duivenhok droog moet zijn en dat de temperatuursverschillen tussen dag en nacht niet te hoog mogen zijn. Het duivenhok mag dus overdag geen droge en warme serre en ’s nachts een vochtige kille kelder zijn. De duiven verdragen zeer goed lage temperaturen en ook zeer hoge temperaturen, maar die mogen niet te plots komen en verdwijnen. Het is zo dat bij zeer grote koude, de gekoppelde duiven geen nest zullen maken en eieren leggen. Dit kan op sommige hokken 100 procent bij alle koppels voorkomen hoewel ze prima gezond zijn. Zulke duiven moet men onmiddellijk scheiden en tevens de hokaccommodatie verbeteren.

Ofwel wachten op beter weer en dat met het ongeduld van een duivenliefhebber. Men kan die moeilijke koppels wel kunstmatig met hormonale inspuitingen op gang brengen in sommige uitzonderingsgevallen. Onze reisduiven zijn lang geen natuurduiven meer, maar volwaardige huisdieren.  Kunstmatige middelen zijn hier dus zeker niet uit den boze maar wel een heilzame oplossing voor lastige problemen.

Huisdieren

Voor sommige melkers houdt de winterkweek van het verleden niet veel prettige herinneringen in, soms voldoende reden om er dit jaar niet zo vroeg meer aan te beginnen. Dit is alles behalve een lichtvaardige uitspraak want wij zijn er stellig van overtuigd dat de algemene tendens hier in België vrij vlug zou veranderen, moesten we nog eens van die gepeperde winters meemaken, zoals die in een ver verleden vaker voorkwamen. De reden hiervoor ligt niet alleen in het feit dat de eigenlijke kweek zelf minder vlot verloopt maar ook omdat de pas gespeende jongen in zeer ongunstige omstandigheden moeten buiten komen om de omgeving te leren verkennen en de eerste vluchtjes te maken.
In Duitsland en op die plaatsen waar de winters veel strenger zijn en langer duren, wordt praktisch niet aan winterkweek gedaan. Hetzelfde kan men trouwens zeggen van onze noorderburen. Wij zijn zeker geen tegenstanders van de vroege winterkweek. Integendeel, maar deze objectieve beschouwingen kunnen toch moeilijk ontwricht worden. Soms zien we veel klare eieren en soms zelfs geen eieren, zelfs na drie à vier weken nog geen enkel gebeuren. En dit volgens de melker zijn mening op een doodzieke kolonie. Toch werd er geen enkele ziekte vastgesteld bij die duiven. Duiven die weigeren te paren, de klassieke vechtpartijen daar nog eens bijgenomen en men mag ruw geschat van 25 procent mislukkingen spreken.

Praktijkervaring toont echter ook aan dat er liefhebbers 100 procent geslaagd zijn. Die zijn dan tevreden en enthousiast. De probleemstelling ligt op tafel. Welke factoren zijn verantwoordelijk voor mislukkingen, welke fouten werden er gemaakt en hoe kan men er op de meest rationele wijze aan verhelpen?

Reisduiven zijn huisdieren en geen natuurduiven. Reisduiven zijn levende wezens met een gevoelige psychologie wat betreft variaties in spelsysteem, verhokken en veranderen van kweekpartner. Men mag het psychologische evenwicht van de kwekers niet doen wankelen door om de haverklap een nieuw systeem toe te passen. Men moet de duiven hier tegemoet komen en wel door de volgende techniek toe te passen:

De jonge duivers welke op het kweekhok als nieuwkomers worden binnengebracht, worden samen met de gepensioneerde weduwnaars of kandidaat-kwekers op het eigenlijke kweekhok bij de oude kwekers gebracht. Al die mannelijke kweekduiven moeten gedurende een langere periode kunnen wennen aan elkaar en aan het nieuwe hok. Elk moet er vrij zijn halve woonbak kunnen kiezen en dit naargelang orde en stand. Deze aanpassingsperiode kan best geschieden gedurende de maand november, tijdstip dat de duiven gescheiden zitten.

Al dan niet voorkoppeling

De duivers welke gekoppeld worden d.w.z. deze die een andere duivin krijgen en de jonge koppels nieuw op het hok, worden eventueel samen met de oude blijvende koppels voorafgaandelijk gedurende een paar dagen halfweg de maand november voorgekoppeld. Tijdens deze voor- of proefkoppeling leren de duivinnen hun partner, hun woonbak en hun toekomstige omgeving kennen. Er zullen zeker heel wat interessante feiten aan het licht komen tijdens deze proefperiode. Duiven welke niet willen paren zal men op voorhand kennen. Duivers die liever een andere duivin en woonbak opzoeken, zal men vlug onderkennen. Naar de harde vechters zal er niet lang moeten gezocht worden. Kortom, al de narigheden van de eigenlijke kweekperiode zullen op voorhand aan het licht komen en aldus veel miserie voorkomen. Daarna worden de duiven terug gescheiden tot op de meest geschikte dag voor een definitieve koppeling.

Reacties

Ik heb sinds dit jaar een opening (20/20 cm) gemaakt tussen de rennen en het vlieghok waar de jongen zullen vertoeven. De jongen kunnen vrij kiezen waar ze nu 's nachts gaan slapen. Het valt me op dat, ondanks de koude, met vriestemperaturen (-7°), de meeste jongen in de rennen slapen.

Daarbovenop zag ik zaterdag dat twee jongen in de open drinkpot(in feite een lichtdal die langs één zijde open is, zodat jongen gemakkelijker het water vinden) zaten te spelen. Ik besloot dan maar om een bad in de ren te zetten. Alle jongen, zelfs de pasgespeende, hadden 15 minuten later een bad genomen!

Ik denk dat duiven wel tegen een stootje kunnen.

THIS ARTICLE HELP ME A LOT NICE JOB Mr. Green Arrow

good day to all of u at PIPA!

do continue to update and educate us in this racing pigeon world...looking forward to hearing or learning from those successful and super fanciers down to the unheard ones...THANKS A LOT!

Beste liefhebbers
Een geslaagde winterkweek hangt enkel af van de gezondheid van de ouders.
Zie eens naar het kweekstation NATURAL kweken bijna in open lucht.
Zo is het ook met opgroeiende kinderen welke zijn de gezondste?
De BUITENLOPERS of de COMPIUTERKINDEREN?

Groetjes

Kan iemand mij helpen ben een jonge melker en wil in 2015 vittese spelen na 3 jaar hard zwougen en sparen en selecteren voor goede kwekers die ik op 25 november heb gekoppeld
nu kwam ik tot het besluit dat mijn duiven de eerste 1-12-2014 hun eerste ei hebben gelegd ze zouden 18 dagen broeden dan is het 20-12-2014 dan moet ik ze 27-12-2014 ringen maar de ringen worden pas vrijgegeven op 30-12-2014 dus wat moet ik doen of kan iemand mij hier bij helpen voor mijn eerste ronde te redden

oh mijne geschelpte ....
Dat kan toch geen probleem zijn . Je zou eens moeten zien hoeveel jongen ik geringd heb van 10 -12 dagen oud en zelfs ouder .
Ik heb eens een koppel vergeten en ze waren 17 dagen oud toen ik het ontdekte . Ik heb ze geringd !! Aan die laatste heb ik wel een halfuurke werk gehad .
Om terug te komen op uw kweek . Maak je geen zorgen . Ge smeert de pootjes in met wat sla-olie of iets dergelijks en dan moet je alleen nog een zakdoek bij de hand hebben om de glibberige pootjes door het ringetje te trekken .
Het is vooral zaak om het rustig aan te doen en ontspannen . De moeilijkste gevalllen zullen ook wel lukken als je enkels ( het dikste van de poot ) voorzichtig masseert .
Bovendien broeden ze in de winter wel iets langer . Het zou mij verwonderen dat je op 20/12 reeds jongen zou hebben .
Zelf heb ik een koppel die reeds op 30/11 gelegd heeft !
veel succes .
mvg
roger casier