Zoeken

Neutralisatie en nachtvliegen: een voorstel

De laatste jaren en zeker vorig jaar werden reeds heftige discussies gevoerd rond dit thema, dit met veel voorstellen-ideeën en heel wat uiteenlopende meningen. Steeds bleek dat er voordelen en nadelen waren aan elk systeem en het blijkt inderdaad bijzonder moeilijk een goede oplossing te vinden. Bovendien neemt het probleem nog toe aangezien blijkt dat ook morgenlossingen steeds meer en meer beslist worden door nachtvliegerij, met de soms gekende rare fenomenen op de uitslagen als gevolg.

Waarom raar?

Het is gewoon niet logisch dat een duif die duidelijk vroeger thuis is na een tragere duif op de uitslag staat. Omgekeerd lijken duiven op de kortste afstand op voorhand benadeeld als er duiven 's avonds vallen, maar aan de andere kant is het toch ook de verdienste van de duif om 's nachts door te vliegen? Een heel moeilijk thema dus die onoplosbaar lijkt. Deze winter was ik in een gelijkaardige discussie verwikkeld met duivenvriend en Barcelonaliefhebber Jos Veulemans uit Tienen.

Nu discussie, het was meer een gesprek over de voor-en nadelen en eventuele oplossingen voor het probleem. Op dat moment kwam Jos met een idee of inzicht -of hoe men het ook noemt- dat wel degelijk steek houdt.

Jos had het over duiven die in de neutralisatie vallen eerst uit de uitslag te nemen en vervolgens elke duif apart te bekijken in vergelijking met de duiven die 's avonds en 's morgens vallen zodanig dat er geen echte onlogische resultaten meer zouden kunnen voorvallen.
Dit wil niet zeggen dat het altijd een scheve situatie zal blijven, maar echt onlogische fouten zouden er toch uitgehaald moeten kunnen worden. Natuurlijk zou dat exact wiskundig moeten berekend worden, maar daar had Jos weinig kaas van gegeten.

Geïntrigeerd door het idee en de mogelijkheden heb ik een poging gedaan een wiskundig model te ontwikkelen dat eventueel kan dienen voor het oplossen van dit probleem. Misschien kunnen er nog aanpassingen aan gedaan worden en misschien zitten er ook fouten in. Maar op het eerste zicht en toegepast op enkele uitslagen lijken de resultaten bijzonder goed mee te vallen. Misschien kan het een begin zijn om toch een betere regeling op poten te zetten.
Ik zal hieronder het model trachten uit te leggen en ik nodig mensen uit om dit systeem zoveel mogelijk eens toe te passen op uitslagen die in aanmerking komen voor zo'n regeling. Op die manier kunnen we het best ontdekken of het model van nut zou kunnen zijn en/of de uitslagen volledig eerlijker worden voor alle partijen (voor, na, tijdens neutralisatie klokken - korte of lange afstand).

Het model gaat als volgt

De neutralisatietijd blijft zoals ze nu is en de uitslag wordt opgemaakt met de duiven voor en na neutralisatie geklokt volgens het oud systeem. Voorlopig worden de duiven tijdens de neutralisatie geklokt eruit genomen.

Dan gaan we rekenen op basis van twee snelheden:

  • Snelheid 1: de laatste duif geklokt voor het ingaan van de neutralisatietijd met een hogere snelheid dan de eerste duif geklokt na het verstrijken van de neutralisatie (duif 1)
  • Snelheid 2: de eerste duif geklokt na het verstrijken van de neutralisatie (duif 2)
    Vervolgens bekijken we voor elke tijdens de neutralisatietijd geklokte duif (N) afzonderlijk hetvolgende:
  • Hypothetisch aankomstuur A: dit is het aankomstuur van de duif N indien zij zonder neutralisatie verder zou gevlogen hebben aan snelheid 1 (dus A = tijd op afstand N aan snelheid 1)
  • Hypothetisch aankomstuur B = aankomstuur duif 2 - ( afstand 2 - afstand N) : snelheid 2 (afstanden uitgedrukt in meter, snelheden in meter per minuut en tijden in minuten)

Indien het werkelijke aankomstuur van duif N niet tussen A en B valt, dan wordt duif N automatisch op de tijd van het verstrijken van de neutralisatie gezet (zoals nu het geval is voor alle duiven binnen neutralisatie geklokt).

Indien het werkelijke aankomstuur van duif N tussen A en B valt:

Hierbij is TN = tijd N - A

Snelheid N = snelheid 2 + (snelheid 1 - snelheid 2) * TN : (B - A)

Indien er geen duif geklokt werd voor het ingaan van de neutralisatie dan is:
Tijd A = de tijd van het ingaan van de neutralisatie
Snelheid 1 = de snelheid op tijd A op afstand N

Je zult zien dat het met deze laatste regeling mogelijk is dat een duif een hogere snelheid krijgt dan hij zou hebben bij het ingaan van de neutralisatie. Hoewel dit natuurlijk helemaal niet kan, zal men toch merken dat de uitslag wel heel wat eerlijker en logischer wordt.
Aarzel niet om het eens op een aantal uitslagen te testen!

De uitslag van Barcelona van vorig jaar bijvoorbeeld ziet er een stuk eerlijker uit terwijl de internationale winnaar wel dezelfde blijft bij deze regeling.