Zoeken

Liefhebbers kunnen meteen geld winnen en... zich straks tal van problemen besparen - Deel III

Wie aan de waarde van het keelonderzoek nog twijfelt, moet maar eens een kijkje gaan nemen in de duivenkelen op de hokken van een sterk spelende liefhebber. Daarna bezoekt hij een paar liefhebbers waarvan hij weet dat ze moeilijk of niet op de uitslagen voorkomen.

Op een goed hok zijn slechte kelen een zeldzaamheid. Bij de sukkelaars is het integendeel moeilijk een goede keel te vinden. Wanneer u bij een middelmatige liefhebber een duif treft waarvan de keel aanmerkelijk beter is dan die der andere hokgenoten, zeg dan gerust dat dit zijn beste vlieger is. U zult zelden de bal mis slaan. Toch gebeurt het dat men zich vergist, omdat het vertoon van een slechte keel van tijdelijke aard kan zijn. Daarom is het wenselijk dat men het keelonderzoek kan herhalen. De slecht uitziende keel van vandaag, kan binnen acht dagen weer perfect in orde zijn. Daarom ook begaan de keurders die zich bij het beoordelen van een duif enkel op haar keel baseren, onvermijdelijk vergissingen. Wie bij het keuren van de keel vaststelt dat die niet in orde is, doch dat de duif op elk ander gebied perfect is, kan hoogstens zeggen: “Een goede duif maar op dit ogenblik niet in orde”. Indien de keeltoestand niet verbetert, verliest zij haar vliegwaarde.

Niet overdrijven

Men mag niet overdrijven en elke duif met een minder goede keel terstond van het hok verwijderen. Wanneer duiven ouder worden gelden niet dezelfde normen. Het gebeurt heel dikwijls dat jonge vogels een perfecte keel hebben maar die heel wat slechter geworden is in de achtste week. Daarna moet die keel weer beter worden, zoniet dan mag men ze eveneens opruimen.

Een tweede geval van verslechtering van de keeltoestand doet zich gewoonlijk voor tijdens de ruiperiode. Ook hier moet de toestand stelselmatig beteren naarmate de rui vordert. Als de grote rui voorbij is, moet de keel weer perfect zijn. Wie regelmatig de kelen onderzoekt (velen doen het om de 1 à 2 weken), zal ondervinden dat bij het eerste vochtige weer, de toestand van de kelen minder goed wordt. Zie nu welke duiven hun goede keel behouden. Het zijn de gezondste met de beste constitutie.

Het kan ook gebeuren dat tijdens de wintermaanden heel uw kolonie minder goede kelen vertoont, dan mag dit maar van korte duur zijn. Indien het van blijvende aard is, kunt u het best de oorzaak laten opsporen door een dierenarts. Er is dan gewoonlijk sprake van parasitaire ziekten. Wanneer u niet tijdig ingrijpt, kan dit zeer nadelige gevolgen hebben. Een beetje experimenteren tegen een onbekende ziekte is niet aan te raden. Men verspilt dan gewoonlijk tijd, geld en kansen op later succes.

Er zijn ook nog een paar gevallen waarbij duiven minder goede kelen vertonen zonder dat we ons echt bezorgd hoeven te maken. Zo bijvoorbeeld duivinnen die op het punt staan eieren te leggen. Ook op het einde van de broedtijd en met kleine jongen is de keel minder goed. Normaal wordt de keel vanzelf weer perfect na enkele dagen broeden.
Uit duiven met een slechte keel mag gekweekt worden op voorwaarde dat de afstammelingen van 5 weken oud een mooie correcte keel vertonen. Persoonlijk hadden wij zo een paar duivinnen van 6 à 7 jaar, die een slechte keel kregen. Het verslechteren van hun keel belette ze overigens niet even goede en gezonde jongen voort te brengen als in de tijd dat hun keel onberispelijk was.

Wanneer men tijdens de wintermaanden vaststelt dat een duif een slechte keel heeft, terwijl de andere hokgenoten geen problemen hebben en zij daarenboven slecht geruid geeft, dan mag men gerust aannemen dat zij het volgende seizoen als vlieger niet veel zal presteren. De beste periode om duiven te keuren of hun waarde te schatten is tijdens de scheiding. Om vast te stellen dat een keel al of niet goed is, moet men zich baseren op de kleur.

Indien u na het vliegseizoen vaststelt dat een jonge duif, die nochtans zeer goed presteerde, voortdurend een slechte keel heeft, dan mag u die duif onmiddellijk afschrijven. De kampioen jonge duif die duizenden km. aflegde, terwijl haar keel nog steeds goed is gebleven, zal meer dan waarschijnlijk een goede kampioen blijven.

Geld winnen – problemen besparen

Soms is het noodzakelijk na een keelonderzoek een radicaler standpunt in te nemen. Zo bijvoorbeeld bij jonge duiven die 5 weken oud zijn. Duiven die op die ouderdom niet gezond zijn en een veel slechtere keel vertonen dan hun hokgenoten, zullen bijna altijd zwakkelingen blijven. In navolging van Frans Van Linden en na jarenlange ondervinding kwam Raymond Van Steenberghe er rond voor uit, dat hij het keeluitzicht als vroegtijdige selectienorm hanteerde bij de jonge duiven.

Wij citeren:
“Wanneer ik 20 jonge duiven kweek en er zijn er 10 bij, die op de leeftijd van 5 weken een slechte keel vertonen, dan gaan ze alle 10 naar de keuken, onverschillig van welke ouders zij afstammen. De ondervinding op eigen hok en op dat van verschillende andere liefhebbers heeft mij geleerd dat het percentage goede duiven, dat daaruit voortspruit veel te gering is om er mee door te gaan.

Om deze theorie eerst op een voorzichtige manier te toetsen stel ik het volgende voor:
Maak een lijst op van al uw jonge duiven. Vermeld de ringnummers en het keeluitzicht op de ouderdom van 5 weken. Niet vroeger of niet later. Maak een tweede lijst op vòòr dat u de duiven begint op te leren. Een derde lijst wordt opgemaakt na het speelseizoen. Vergelijk dan de drie lijsten en kijk tevens naar de prestaties van de duiven die overblijven. Indien er nog aanwezig zijn die op de eerste lijst met een slechte keel genoteerd staan, dan zal er uiterst zelden het woord ‘goede vlieger’ op volgen. Uw beste vliegers echter zult u vinden op de eerste lijst waarbij ‘perfecte keel’ staat genoteerd. Probeer het eens, u hebt er niets bij te verliezen! De opgedane ervaring komt u zeker van pas bij het ziften. Ikzelf heb al verschillende dergelijke proefkeuringen gedaan en het gemiddelde resultaat ervan was: 80% van de slechte kelen bleven al achter op korte afstanden. Boven Parijs sneuvelde de rest. Jonge duiven die met meer dan 8 uur vliegen een topprijs wonnen, hadden zonder uitzondering een perfecte keel.”

Nu de winterjongen gespeend worden, kan men de proef op de som nemen en meteen de waarde van deze theorie uittesten. Wie trouwens zijn jonge duiven van 5 weken oud keurt en zift op hun keeltoestand (gezondheid) slaat meerdere vliegen in één klap. Zwakke of ziekelijke duiven zijn niet alleen duur in onderhoud maar zij zijn meestal ook aansprakelijk voor ernstige inzinkingen die worden veroorzaakt door het overdragen van parasitaire aandoeningen. In het gunstigste geval zijn zij één der oorzaken van het achterwege blijven van forme en belette zij de goede duiven om zich behoorlijk te ontwikkelen.

Op meerdere hokken kan de helft van de gekweekte jongen op een ouderdom van 5 weken al verwijderd worden. Die enkele eventuele prijsvliegers die men daarbij te vroeg zou opruimen, zal ruimschoots vergoed worden door het besparen van kosten en doordat de overgebleven duiven door hun betere conditie meer kunnen presteren.
Wie zijn jongen op de ouderdom van 5 weken op de keel keurt en zift, zal tijdens het vluchtseizoen weinig of geen duiven kwijtraken.

Zoals u ziet, kan het keelonderzoek heel wat hulp bieden voor een oordeelkundig ziften van uw duiven. Ook bij gebeurlijke aankopen met het oog op het versterken van de stam, kan het nuttig zijn. Op tal van verkopingen heb ik al duiven gevonden met een slechte keel. Wie voor dergelijke vogels meer betaalt dan zij waard zijn voor de keuken, verspilt zijn geld nutteloos. Het is aan de kopers om zich niet te laten lokken.

Reacties

Andermaal "merci Raymond in den duivenhemel"" voor de wijze raad en de vlag dekt volledig de lading...wie het goed leest kan inderdaad op korte tijd al "veel geld besparen"...maar willen de liefhebbers dat wel???

Mvg Eddy

tout le monde ne parle pas anglais,alors comment on fait

Een duif in de winterperiode die waarschijnlijk overgewicht heeft,zal dat zelden een goede keel hebben.
Dan zullen toch veel goede duiven opgeruimd gaan worden. Wink

Ludo

Ja als je alles volgens het boekje doet zal je dikwijls in de gracht belanden.
Er is een groot verschil tussen theorie en praktijk.
Handel uit eigen ondervinding en dan leer je het meest uit je fouten.

Beste groeten Eric

Het is kennelijk bij de meeste om geld te doen en niet of de duiven gezond blijven zonder TROEP te geven (ik bedoel medicijnen)want daar is 99% debet aan en maar roepen dat zij het zo goed doen en ketting uitslagen maken dit zijn allemaal stumpers doe het eens op een gezonde manier en niet als wielrenners doen.

THANK IS HELP ME BUT CAN YOU SHOW AS HOW THE BAD THROATS LOOK LIKE AND GOOD TOO SO WE CAN SEE WHAT WE NEED TOO DO AND MAKE THE CORECT JUDGMENT.

Loading ...

Loading ...


Loading...