Zoeken

Kunnen winterjongen goede oude vliegers worden?

Wij hebben het er vroeger al eens over gehad en als wij er nu op terugkomen is het omdat ons expliciet gevraagd werd of het, nu al of niet klopt dat men winterjongen mag afschrijven voor later, hoe knap zij ook het jaar van hun geboorte hebben gepresteerd.

De vraag komt van iemand die dit jaar voor het eerst aan winterkweek doet. En die uitspraak over winterjongen die onverbiddelijk mogen afgeschreven worden als oudere duif komt van iemand die er schijnbaar alles en nog wat over weet.

Welnu, neem ons niet kwalijk als wij nu echt een beetje kwaad worden en daarop repliceren dat, wie zo iets durft te beweren, van de gedragingen van winterjongen later als oudere duif echt geen jota afweet. En het is echt wraakroepend dat dergelijke betweters zo een op niets gesteunde nonsens de wereld kunnen insturen.

Kijk, een paar fervente grote fondspelers die ik heel goed ken, doen sedert lang aan winterkweek, ononderbroken met kwekers en vliegers. Een nazicht van hun persoonlijke documentatie leerde ons dat een hele serie van hun meer dan voortreffelijke fondvliegers niets meer, maar ook niets minder dan pure winterjongen zijn geweest. En gezien feiten nu eenmaal belangrijker zijn dan de paus van Rome, nietwaar!

En vooral niet geloven dat een dergelijke zaak bij die vrienden alleen het geval is. Verre van! We hebben tientallen allerbeste duiven gekend die jarenlang furore maakten op de vluchten, op andere hokken en die pure winterjongen waren.

Let wel, geen haar op ons hoofd dat er aan denkt te beweren, dat men niet met minder probleempjes en voorzorgen zomerjongen zal kweken, maar of die uitsluitend omdat zij zomerjongen zijn, beter zullen worden als oudere duif dan die winterjongen, moeten die betweters ons toch nog altijd eens komen bewijzen.

Dat er enorm veel winterjongen worden gekweekt die later waardeloos zullen blijken te zijn, klopt natuurlijk. Echter niet omdat het winterjongen zijn, maar om de eenvoudige reden dat de cracks overal de rare uitzonderingen betekenen. En die stelregel geldt evenzeer voor zomerjongen!

Een raad die de neo-kweker van diezelfde profeet er nog kosteloos bij kreeg was de volgende: “Als je tussen die winterjongen kerels hebt die het willen doen als junior, jaag ze er dan maar genadeloos door en smeed het ijzer terwijl het heet is, want later zijn ze toch geen duit meer waard.” En kijk, nu komen wij feitelijk tot de kern van de zaak. Veel winterjongen, en hier hebben we het in de eerste plaats over doffertjes, die in hun geboortejaar heel wat in hun mars hebben worden er doorgejaagd zoveel en zolang zij het willen en kunnen maken. Als dergelijke jonge duivertjes het in hun latere leven niet meer kunnen, zal het wel meestal daar te zoeken zijn.

Als men zomerjongen aan eenzelfde regime zou onderwerpen, dan zouden zij er later waarschijnlijk al even weinig van terechtbrengen als die uitgeperste winterjongen. En men kan ons niet van het idee afbrengen dat de voornaamste oorzaak voor het te vroeg versleten zijn, méér ligt bij het vele kweken met alles wat daarbij om het hoekje komt kijken zoals nestjagen, jong azen, jaloersheid die tot het uiterste wordt doorgedreven en ga zo maar door.

Wie zijn winterjongen een degelijke opleiding geeft en een degelijke opleiding betekent voor ons vijf, zes vluchten en ze daarna een beetje spaart moet zeker geen angst hebben dat die ex-winterjongen het later niet meer zullen waarmaken. Winterjong of zomerjong, dat heeft er niets mee te maken! Het is zo een beetje als van late jongen te beweren dat zij dom en achterlijk zijn omdat zij in de herfst geboren zijn. Ook dat is een fabel waarbij alleen bijtijds africhten een rol speelt.

Maar om het verder bij winterjongen te houden, wij lazen ergens ook dat zij stramme stijverikken zijn en ook dat klopt onder geen enkel oogpunt. Wie dergelijke prietpraat de wereld instuurt, vertelt en schrijft fantasietjes die kant noch wal raken. Eerst ondervinding opdoen en dan, aan de hand van praktijk praten en schrijven, is de enige repliek die wij daarbij willen leveren.

Reacties

Beste collega's,

Jongen van allerlei maanden van geboorte kunnen kwaliteit in zich hebben (de genen nietwaar!!!)
Doch, mijn mening is dat men jonge duiven niet mag op"souperen" in hun jeugd als men er iets langer wil van genieten.Voetbal is iets anders blijkbaar, maar ik moet geen Lakusas op mijn hok hebben, tenzij ik ze kan verkopen.Dan zou ik ook een geuzeke meer kunnen drinken.
Sommige rassen zijn vroeg rijp maar dan ook vroeger verbrand.Als men ze in de micro-golf oven zet(kortstondig opwarmt),en , deze centrifugeert(uitperst), dan kan het wel "vol au vent " worden. Centrifuge en micro-oven is een tang op een varken zetten, maar in dit geval kan het wel matchen.
Mijn idee daartegenover is dus wel degelijk, rustig blijven en genieten van meerderjarige duiven in plaats van jongerengewin.

Georget,

het is juist wat ge daar zegt vroeg rijp vroeg rot
maar mensen met veel duiven alsook handelaren in pluimen spelen hun eerste ronde op met allerlei midddelen en verkopen dezen.
vervolgens leren ze de duivers van de tweede en derde ronde goed op en gaan de duivinnen naar het kweekhok.

meer moet het niet zijn rond dit onderwerp, doch nog een vraagje aangaande de maatschappijen edelare/eine :
gaan deze door of gaan ze in een groter verbond op ?

Dag Andre,

Het verbond gaat zeker door, en niet in een groter...
De omtrek wordt wel vergroot tot 12 km straal, zowel voor wat betreft snelheid als HFSnelheid(Angerville)HFsnelheid gebruik ik omdat het maar één nacht mand is...gesnopen? ja toch.
Dus, ik hoop u eens te ontmoeten, samen met Andre Van Welden in beide of één van de lokalen in de aanvang van het seizoen.
Groeten uit Eine, of tot eens bij mij thuis.
Georget

Idd, wat een kul om te beweren, dat winterjongen als oude duif of jaarling geen goede duif meer zouden zijn..!

Wat ik wel zou willen aanvaarden is een extra dosis aandacht en verzorging (buitenom de gewone..), die een winterjong nodig kan hebben, want het minder aantal zonuren cq licht, kan een vit. D tekort veroorzaken. Maar met een juiste voeding e.d. kan dit tijdelijke probleem worden voorkomen..? Maar w.b.t. de sportieve prestaties zullen het idd toch meer moeten zoeken in de genen etc.

Winter is the best time to breed. We here in Bangladesh give more importance in winter breeding. Naturally it will get more resistance power to survive in any weather and race better then other season breeding. It will moult in time. Rate of surviving is very high in compare with summer breeding. This is my view.

Zonet gehoord dat de beste jongen de laatste jaren komen uit de 2e ronde eieren, de eerste ronde werd na 5 dagen verlegd onder voedsterkoppels.

ik hoop van wel heb er nu 16 in de schaal maar als het nou afval zou wezen zouden ze ook in
reeuwijk geen winterkweek meer doen zie npo orgaan. ps de beste wensen ook voor de belgen