Zoeken

Is het U bekend dat...: duivenwijsheid van de hak op de tak

De duif is een nog altijd niet doorgrond geheim en de wetenschap is het nog altijd niet gelukt een uitleg te vinden over het verbazende “oriëntatievermogen” van deze vogels.
 • Het spel met de duif (het melken) berust op de liefde van de duiven voor hun jongen, of op de huwelijkstrouw tussen duiver en duivin, of zelfs op het celibaat, dat in de trouw aan het nest tot uiting komt?
 • De duif sinds zij door de Schepper gelost werd (Ark van Noë) een magnifieke carrière heeft gemaakt?
 • De duif vele oorlogen heeft helpen beslechten, honderdduizenden malen eervol gesneuveld is, en zelfs onderscheidingen en standbeelden heeft gekregen?
 • Het “melken” of “spelen” met duiven al lang niet meer de sport van “de kleine man” is, maar evenzeer van prinsen, industriëlen, geestelijken e.a., die allen de “vrede” ervaren die de duif aan haar eigenaar verschaft?
 • De duif als oudste journalist ter wereld mag worden beschouwd, omdat zij kon wat nu de telefoon, de fax en internet doen?
 • De duif al aan politieke en economische verslaggeverij deed méér dan vijfduizend jaar geleden, toen de Egyptenaren, dankzij de duif, alle uithoeken van het rijk der Farao’s controleerden?
 • Zij later in eenzelfde functie werkzaam was voor het uitgestrekte Romeinse rijk, waar zij met dagelijkse nieuwsbulletins de keizer van Rome nauwgezet op de hoogte hield over de politiek en het economische leven in de Romeinse provincies?
 • De duif als financieel medewerker al de Sidoniërs diende, die dankzij de duif tot in hun verre binnenlandse filialen te Tyrus, Sidon en Aleppo, altijd zeer snel wisten of en wanneer er een handelsschip in Alexandrië was binnengelopen? Nooit heeft men, aldus de bronnen, kunnen vermoeden hoe diep landinwaarts vraag en aanbod zo zuiver konden zijn afgesteld op de te Alexandrië gestelde voorwaarden.
 • De duif als sportredacteur werkte voor de Hellenen? Zij bracht nauwgezette verslagen zeer snel over de Olympia naar alle delen van Griekenland, zodat overal het verloop van de Olympische Spelen kon gevolg worden, ook weer via dagelijkse bulletins.
 • De duif standbeelden en hoge onderscheidingen heeft verdiend als militair medewerker en als oorlogscorrespondent?


Herdenking 11 november 2011, de heren Van Bael en Van Bockstaele

 • De duiven de Japanse kranten enorme diensten bewijzen? De meeste kranten hebben er nog altijd een paar honderd postduiven, dit voor het vervoer van kopij, van filmpjes in de stad, wanneer verkeersopstoppingen snel vervoer onmogelijk maken. Toen in de provincies van het Japanse keizerrijk de telefoon nog een zeldzaamheid was, zorgden de duiven voor de berichtgeving, vooral ten behoeve van de streekedities.
 • In de Frans-Duitse oorlog van 1870 de duiven zorgden voor geregelde verbinding tussen het front en het achterland? Per luchtballon werden de Franse duiven naar de linies gestuurd waar zij werden opgevangen, daar van het laatste nieuws werden voorzien en terug gelost.
 • In de herfst van 1916, toen de verdedigers van Verdun als ratten in de val zaten zij een postduif uitzonden, die gewond en afgemat het Franse hoofdkwartier bereikte en zo de belegerden konden worden verlost? De duif die deze noodkreet had overgevlogen werd de mascotte van het Franse leger, kreeg het “Croix de Guerre” en werd, toen zij na de oorlog overleed met militaire eer nabij Verdun begraven.
 • De Engelse postduif 615 het leven wist te redden van de ingesloten manschappen van het eerste Amerikaanse bataljon, dat onder zwaar vuur lag? De bataljonscommandant liet zijn laatste zeven postduiven los. Zes werden er door de vijand neergeschoten maar “Chère Amie”, de naam van postduif 615, bereikte het hoofdkwartier zij het zwaar gewond met een verbrijzeld borstbeen en een afgerukte poot. Het bataljon kon worden ontzet. De duif maakte na de oorlog een rondreis door de Verenigde Staten en werd er door miljoenen Amerikanen bewonderd. Na haar dood werd zij opgezet in het Nationaal Museum van Boston.
 • Tijdens de eerste wereldoorlog 20.000 postduiven van de geallieerden sneuvelden? Ter ere van de “Onbekende Duif” werd in 1936 te Rijsel een monument opgericht. Ook de Duitsers bouwden een monument ter ere van de 120.000 duiven, die met hen gestreden hadden.


Militair duivenhok


Transport naar de gevaarlijke linies


Een kokertje met een bericht werd op rug van de duif vastgemaakt

Reacties

Beste mensen,

Postduiven op militaire basis, is algemeen geweten.
Japan heeft het lang gedaan, lange afstandsduiven.
Werden later gebruikt voor weddenschappen zoals de tiercé bij ons.

Maar, op humanitaire basis... het volgende..

Londen:
Postduiven werden(en misschien nu nog)ingezet voor medische overdracht.
Vanuit het OK werden stalen genomen van bloed, enz, in een capsule bij de duif en weg naar het labo.
Vijf minuten en ter plaats, analyse en via IT terug naar het OK terwijl men nog bezig is.
Via wegverkeer te laat wegens Traffic Jam zoals men het daar omschrijft.
Ik weet ook dat er in de meeste grote steden de fietsers vooruitgang boeken
Daarom niet te min , wens ik onze gevleugelde vrienden het allerbeste voor volgend jaar.

Res Lt pantserwapen Lanciers Soest 4L
Georget

Georget

Postduiven voor medische opdrachten in Londen?

Zeker en vast in Italië waar klinieken duiven versturen met bloedmonsters die op een eilandje worden onderzocht in een labo. De bloedstalen vervoeren naar een boot kost teveel tijd en een boot kost teveel geld.

Ook in Amerika waar rafters uitdagingen aangaan via een rafting bureau. Iemand van het rafting bureau staat op een mooie plaats en maakt foto's van de rafters, op regelmatige tijdstippen brengt een duif het chipkaartje over naar het kantoor waar de foto's klaar liggen als de rafters weer aankomen.

...

Goedemorgen beste vrienden duivenliefhebbers, Zalig, Gezond & Gelukkig Nieuwjaar, mogen we in 2013 het WONDER beleven van VREDE, ook bij- en tussen ons Liefhebbers..!!
Ik weet dat zelfs nog in de 70.er jaren een fotograaf uit Frankfurt de duiven van zijn buurman gebruikte om de fotorolletjes van de wedstrijden in het schitterende oude Waldstadion veilig en zonder verkeersproblemen te versturen. Mobiele telefoon bestond niet, de verkeerschaos na elke wedstrijd werd op deze wijze omzeild. Bij die liefhebber stond iemand van de krant, nam het kokertje waarin de rolletjes zaten om deze meteen op de krant te ontwikkelen en te plaatsen. Faxen en internet waren toen onbekend, ik weet de naam van deze fotograaf niet meer maar de krant was dacht ik de Frankfurter Allgemeine maar ook dat weet ik niet meer voor 100% zeker.
Dus onze duiven waren net zoals ik aangaf in een artikel op mijn site www.collazwarefond.nl ook nog zeer lang in gebruik bij het Zwitserse Leger, onze duiven hebben zeker heel veel betekent voor de Mensheid,tot in de huidige tijd toe.
Heel goed Duivenjaar 2013 met vooral GENIETEN van de weldaden welke onze duiven ons dagelijks bieden en of dat nu met of zonder Superprijs is..!!
Hartelijke groeten aan U allen en het aan het pipa team,

Colla Alberts