Zoeken

In deze tijd van het jaar... complete rust voor de duiven

Het merendeel der duiven is uitgeruid. Nog enkele die laat kweekten zitten kaal en sommige ouden werken nog aan hun laatste pennen. We moeten nu zorgen dat ze het zo kalm mogelijk hebben.

Wij gaven tot nu toe nog geen kwartjesmengeling omdat de rui ons te belangrijk lijkt. Er was nogal wat meer maïs in de voeding. Maar zo stilaan gaan we naar ¼ bonen, ¼ maïs, ¼ tarwe, ¼ gerst en daarbij elke morgen het maatje klein eten, desnoods slechts lijnzaad.

Gezien het merkelijke prijsverschil tussen maïs en tarwe en gerst, zullen wij echter deze winter meer dan ¼ maïs blijven geven. Het is immers de goedkoopste graansoort op dit moment op de markt. Er is natuurlijk gevaar om snel aan te vetten, maar dan zullen we wel wat minder voederen. Vooral tijdens de slechte periode van sneeuw en mist, als we geen open hok kunnen geven, hoeven we tegen vet worden op onze hoede te zijn. Op zo een ogenblik zal meer gerst gegeven worden. Wat we al ook doen als we kwartjesmengeling geven. Zolang open hok kan gegeven worden zal van te vet worden geen sprake zijn tenzij we ons moesten houden aan kweekmengeling.

Wie helemaal geen open hok geven kan zal van de kwartjesmengeling voldoende geven, maar nooit teveel opdat geen graantjes zouden blijven liggen. Volle bak is best met open hok maar niet als de duiven slechts ’s avonds of ’s morgens even uit mogen. De aanwijzing, dat genoeg gevoederd is, blijft nog steeds de drinkpot. Als het merendeel gaat drinken houden we op. De telaatkomers zullen wel eens tegen wat minder voeder kunnen en ze zulle de volgende keer vlugger zijn als er gevoederd wordt.


De weduwnaars genieten van een volledige rust, de nestbakken werden gesloten,
de rustplaatsen vervangen door kapelletjes

Alle nestbakken op enkele uitzonderingen na van duivinnen die toch nog willen leggen, zijn nu gesloten. Duiver en duivin zitten op schabbetjes ervoor en zijn over het algemeen kalm. Dat enkele toch nog aan het stouwen gaan is niet verwonderlijk, vooral als we enkele dagen zon hebben. Dat jagen is niet erg en meestal zal het niet leiden tot leggen.
Wordt het spel te woelig en kruipen te veel koppels in hoeken en kanten bijeen, zo kan het systeem van buitensluit toegepast worden. Zet alles buiten en sluit de ramen maar pas op het weer. Doe het niet met nattig weer of wanneer er kans is voor plotseling opkomende mist, wat in deze tijd kan voorkomen. Daarom is het eigenlijk niet aan te raden aan hen die een hele dag van huis zijn tenzij de vrouw ’s middags de ramen open zet zodat binnen kan wat binnen wil. Het voornaamste bij buitensluit is het plaatsen van een drinkpot op de valplank. Niet alle duiven gaan drinken na het eten, andere gaan naar het veld en willen daarna drinken. Opdat ze niet op zoek zouden gaan naar vuil water in een of andere sloot is dit noodzakelijk.

De neiging tot leggen gaat, nu we half november zijn, algauw verminderen. Het korten van de dagen draagt hiertoe bij. Hoe minder zonlicht hoe minder de drang tot paren wordt. Duivers en duivinnen zullen dan rustig naast elkaar voortleven. Daarom is het onnodig in deze periode al van scheiden te spreken (natuurlijk niet voor de winterkwekers). Tegen Kerstmis of Nieuwjaar is dat vroeg genoeg. Behalve voor deze melkers die absoluut willen kweken in december om toch zeker op 1 januari nieuwe ringen te kunnen aansteken. Een betreurenswaardige gewoonte maar waartegen we niet meer wensen te vechten vermits er de laatste decennia zoveel belang gehecht wordt aan het uitblinken met de jonge duiven. Voor wie de scheiding doorvoerde zouden wij aanraden minder bonen en eiwithoudende granen in de mengeling te doen, voor enkele weken althans. Meer gerst kan dan als zuivering dienen en ze zullen kalmer zijn.

Vergeet echter niet dat vroeg scheiden met zich brengt dat de duiven volgend jaar vroeg in conditie zullen zijn, wat niet gewenst is voor hen die op fond en zware fond willen spelen. Verflauwen van de conditie is dan niet prettig, vermits de anderen dan eerst beginnen te spelen.

Reacties

Ik denk dat duiven die te éénzijdig voer krijgen snel aanvetten, misschien nu een standaardmengeling met 20% zuivering? wie het weet mag het zeggen.