Zoeken

De gevaarlijke Pokken - Difterie.

Prachtige kleurenfoto's, het werk van Medisch Dokter Robey Joyce uit Pretoria - Zuid-Afrika. Duivenziekten was een van zijn stokpaardjes.

Op de bovenste foto zien wij Pokken die het bezeerde vel van de duif hebben aangetast — oogranden en uiteinde van de buitenste bekspleet.
Ziekte die meest voorkomt in niet goed onderhouden hokken, na plotse daling van temperatuur of een lange periode van warmte.
Deze voor de duif soms pijnlijke gezwellen zullen geen letsels nalaten wanneer de gezondheidstoestand van de duif goed is.


Difterie in de bek van een duif die in de slijmvliezen van bek en keel hun verschijning doen. Zeer ernstige kwaal die met alle middelen moet  bestreden worden.
Ter bestrijding van Difterie verwijzen wij naar de voorbehoedende kuur met Sigmamycine. Wie bij de zaak is en duiven regelmatig ontsmet na het verblijf in de mand, zal zelden met Pokken en Difterie af te rekenen hebben.

 

Voorbehoedendeen genezende kuur tegen difterie
Kenmerken :

— Geel in de bek van de duif ;
— Pokken.

A) Toedienen van volgende voorbehoedende kuur.
Voor twee volle dagen, l zakje Sigmamycine mengen op 10 liter water, waaraan terzelfder tijd l soeplepel Glucose per liter water toege-
voegd wordt, alsook l koffielepel Vitaminen Complex (Vitachoc) per liter water in gemengd wordt.

B) Toedienen van een genezende kuur.
Tenminste voor vijf volle dagen toedienen, op dezelfde basis zoals beschreven voor de voorbehoedende kuur. Dit is dus Sigmamycine + Glucose + Vitaminen.
Afsluiten van de kuren zoals beschreven. Het is tenzeerste aan te bevelen na het toedienen van de opeenvolgende kuren, gedurende een periode van 3 dagen een nierspoeling aan de duiven toe te dienen.
Dit gebeurt dan op volgende wijze :
Twee koffielepels Renatex op 10 liter water, waaraan 3 soeplepels Glucose op 10 liter water wordt toegevoegd.
Renatex is lichtjes gevitamineerd en mag iedere maand toegediend worden ter vervanging van thee.

Reacties

Volgens mijn informatie is het product Sigmamycine uit de handel. Klopt dit? Of is dit toch nog ergens te krijgen? Is er een ander product met dezelfde werking?