Zoeken

De geschiedenis van de Belgische duivensport in 1930: 100 Jaar België

1930 - 100 Jaar België, worden er in België in eenzelfde jaar nog ooit zo'n groot aantal Spanjewedsrtijden ingericht?

Ook in de duivensport wenste iedere maatschappij bij te dragen tot de viering van de honderste verjaardag van de onafhankelijkheid van België. De
allergrootste inrichters deden dat op hun manier. Mede datzelfde jaar de wereldtentoonstellingen te Luik en Antwerpen plaats hadden, werden door deze twee steden niet minder dan drie Spanje-wedstrijden ingericht, te weten :

 28 juni    St.-Sebastian  1.000 km
19 juli   Valladolid   1.200 km
9 augustus   Gijon      1.200 km
Kwamen nog bij :
14 juli   Algiers     1.400 km
14 juli   Barcelona    1.100 km 

Naast deze vijf marathon's, stonden nog een paar andere nationale wedstrijden op het programma zoals Dax, Bordeaux en St.-Vincent.
Ondanks een voorafgaande felle kritiek op de organisatie uit Algiers, had de wedstrijd toch plaats, maar het werd ook de grootste ramp !
Ziehier meer uitgebreide informatie en uitslagen :

28 JUNI 1930 : ST.-SEBASTIAN
932 duiven - gelost om 8 uur. Geen enkele duif thuis de dag van de lossing.

 1. Bremdonckx Ch., Berendrecht  6.57 u.
2. Ferlin Cyr., Lauwe      5.50 u.
3. Bouhou Jos., Deurne      7.35 u.
4. Van Varenberg, Lodelinsart  6.32 u.
5. Hermans Jos., Luithagen    8.02 u.
6. Tricot, Marchienne      7.48 u.
7. Herkens, Merksem       8.26 u.
8. Hermans Jos., Luithagen    8.23 u.
9. Vandenbergh, Niel       8.36 u.
10. Tremmery Nest., Oudenburg  8.00 u.
11. Deweerdt, Hoboken      8.47 u.
12. Paret Jos., Schoten     8.44 u.
13. Herkens, Merksem       9.04 u.
14. Beyens, Merksem       9.30 u.
15. Paret Jos., Schoten     9.38 u. 


14 JULI 1930 : ALGIERS
Niettegenstaande de jaarlijkse Barcelona, werd er ook nog een wedstrijd uit Algiers (Afrika) ingericht (1.400 km) ... maar dan in Frankrijk (4.050 franse duiven) en de Belgen deden ook mee (1.072 duiven).
De duiven konden ook maar op 14 juli om 6 uur gelost worden wegens bar slechte weersomstandigheden. Het duurde tot woensdag 16 juli voordat de eerste Belgische duif kon geklokt worden. Dit gebeurde dan op woensdagavond 20.32 uur bij Firmim Willeputte te Vorst-Brussel.
Twee andere duiven bereikten 's morgens hun hok. Een te Nice en een te Marseille, zodat de Brusselaar met glans deze wedstrijd won. Meer dan 5.000 duiven zijn nooit meer naar hun hok teruggekeerd.
De duif van Firmin Willeputte leverde toen de prestatie aller tijden. Het jaar voordien had dezelfde duif de Ie prijs gewonnen in het Nationaal Crite-
rium uit Pau (900 km.)
De 20e prijs internationaal was ook de eerste Westvlaming acht dagen na de eerste prijs. De eer kwam toe aan vissersbaas M. Huysenne uit Zeebrugge. Het was een driejarige duivin die in voorbije wintermaanden door een duivenkeurder naar de soepketel was verwezen !
Op 15 september 1930 kwam de uitslag Algiers van de pers... De wedstrijd sloot op 30 augustus en van de 1.072 Belgische duiven waren er slechts 32 naar hun hok teruggekeerd.


14 JULI 1930 : BARCELONA
3.019 duiven internationaal — 2.481 duiven nationaal.
Lossing voorzien voor zaterdag 12 juli, maar door slechte weersomstandigheden uitgesteld tot maandag 14 juli om 5.50 uur (zuid-westenwind).

Dinsdag 12 juli:
1. Stassart Guill., Anderlecht 8.07 u.
2. Alterte, Bastenaken     8.10 u.
3. Lejeune, Ensival       8.50 u.
4. Leloup, Athus        9.46 u.
5. Stassart G., Anderlecht   10.34 u.

   

  De tweede vluchtdag werd nationaal gesloten met 138 aankomsten. Guillaume Stassart was de grote vedette met Ie en 5e prijs nationaal.

30 JULI 1930 : VALADOLID
De 1.500 duiven moesten met een dag vertraging gelost worden. Op 21 juli waren er 33 duiven thuis, en op dinsdag 22 juli waren alle prijzen verdiend. De overwinning was voor Albert Anseau uit Sobie-sur-Sambre op 21 juli om 9.25 uur.
De 4e prijs was voor Stassart uit Ans-Luik, wiens duif drie weken voordien uit St.-Sebastian de 31e prijs nationaal had gewonnen.


13 AUGUSTUS 1930 : GIJON (Spanje)
Om het seizoen af te sluiten de  vierde Spanjevlucht !... 1.382 duiven werden nationaal ingetekend. Onze opzoekingen ten spijt konden wij de nationale uitslag niet in handen krijgen.
Toch onthouden wij uit de archieven van Charles De Groote uit Poperinge, die buurman was van Michel Fache, dat de nationale wedstrijd volle acht dagen open stond. De duiven konden niet op 9 maar eerst op 13 augustus om 8 uur worden gelost wegens slechte weersomstandigheden.
Voor het intekenbureel leper (De Zon) verliep Gijon als volgt :


 Vrijdag 15 augustus :
1. Vanhonzenbrouck, Werken   8.50 u.
2. Claeys, Watou        10.25 u.
3. Fache Michel, Poperinge   13.25 u.
4. Bille C., Menen       13.30 u.
5. Deman, Woumen        14.05 u.
6. Deheegher C., Watou     14.13 u.
7. Wasseur, Westvleteren    15.15 u.
Zaterdag 16 augustus :
8. Fache Michel, Poperinge   9.25 u.
9. Fache Michel, Poperinge   18.47 u.
Zondag 17 augustus :
10. Fache Michel, Poperinge  9.45 u.
11. Fache Michel, Poperinge   16.18 u.
Maandag 18 augustus :
12. Baron de Vinck, Zillebeke 13.55 u.