Zoeken

Duiven zijn grote zuurstofverbruikers

Er zijn van die stelregels, die men nooit genoeg kan herhalen. Als je erover spreekt of schrijft, zegt iedereen: “Man, ben je er weer mee, dat weten wij toch allemaal al lang”.

Kom je dan later op het hok of bij de duiven, dan stel je plots vast hoe weinig er in de praktijk bij velen terecht komt van alles ‘dat ze toch goed weten’ en waarover men zogezegd geen lessen meer nodig heeft. Eén van de hoofdprincipes van het onderwijs is altijd geweest: herhalen en blijven herhalen tot het in ieders hoofd blijft hangen. En niet zonder reden, spreekt de volksmond ‘van altijd maar op dezelfde nagel blijven kloppen’. Meteen weet de lezer, dat er in deze bijdrage geen sensationele onthullingen zullen staan, voor zover die nog gebeuren, maar enkel eens van een andere kant zaken zullen belicht worden, die de meeste al kennen maar vergeten toe te passen.

Over één zaak zijn alle kenners en kampioenen het eens: de overbevolking is een van de voornaamste oorzaken van het mislukken in de duivensport. Men kan die regel doodgewoon met andere woorden, als volgt samenvatten: waar de duiven over niet voldoende lucht of zuurstof beschikken, vlot het niet en blijven de resultaten altijd uit.


De verluchting kan via kokertjes op het dak, al dan niet met ventilatiemotor

Nu heeft een duif meer dan andere levende wezens een grote nood aan zuurstof. Men heeft uitgerekend, dat per duif en per etmaal 660 liter zuivere lucht noodzakelijk zijn om een gezond milieu te scheppen. Voor een hokje van tien duiven maakt dat 6,6 kubieke meter als strikt minimum of ongeveer 2m x 2m x 1,65m.

Wij zullen wel een open deur intrappen met hierbij aan te stippen, dat de luchtverversing hierbij van het grootste belang is. Want in de veronderstelling, dat wij tien duiven op zo’n hokje van 6,6 m³ zouden onderbrengen, dat hermetisch van de buitenwereld afgesloten werd, dan zouden wij na 24 uur alle vogels verstikt vinden omdat gewoon alle zuurstof zou opgebruikt zijn en geen levend wezen bestand is tegen koolzuur en totaal bedorven lucht.


Klassiek dakvenster, iets verouderd type

Nu is geen enkel hok luchtdicht maar de toevallige verversing door spleten en gaten volstaat niet. Ieder melker weet, dat hij bij de bouw van een hokje een systematische verversing van lucht door een eenvoudig ventilatiesysteem moet voorzien worden. Hierbij moet men er enkel op letten, dat de duiven in geen geval aan de tocht worden blootgesteld want deze is al even nadelig voor de gezondheid van de duiven als voor deze van de mensen.

De meeste lezers weten allicht ook hoe het komt, dat onze duiven zoveel zuurstof nodig hebben in verhouding tot hun volume. Heel eenvoudig omdat zij, zoals andere vogelrassen, geen zweetklieren hebben en hun lichaamstemperatuur dus op peil moeten houden door een uiterst regelmatige ademhaling, die een hoog zuurstofverbruik veroorzaakt omdat de ingeademde lucht tweemaal door de longen passeert.


Niet aangestreken dakpannen garanderen een goede verluchting zonder tocht

Het beste middel om na te gaan of het hok aan alle eisen betreffende luchtverversing voldoet, is altijd nog ’s morgens voor het uitvliegen van de duiven even het hok te betreden om zowel de temperatuur te controleren als de graad van luchtvervuiling, die tijdens de nacht met gesloten hok is opgetreden. Van zodra men een zeker geurtje vaststelt, mag men gerust besluiten dat er iets hapert met de ventilatie, waaraan wij zo rap mogelijk de nodige verbetering moeten aanbrengen.

Zuurstof, een wondermiddel voor onze duiven... die totaal niets kost en daarom misschien zo weinig in trek is bij veel melkers. Maar is het geen teken van zakelijke aanpak van de duivensport om eerst en vooral alles te halen uit de natuurlijke hulpmiddelen, waarover wij kunnen beschikken zoals de zuivere lucht, vooraleer wij geld uitgeven voor kunstmatige handelsartikelen, die wij misschien overbodig kunnen maken door een juiste dosering zuurstof.


Modernere modellen

Van zuurstof naar koolzuurgas

Je ademt zuurstof in en koolzuurgas uit. Zuurstof wordt via de longblaasjes afgegeven aan je bloed. Dit noemen we gaswisseling. Als de zuurstof gebruikt is, gaat koolzuurgas vanuit het bloed weer de longblaasjes in. Dit gas adem je weer uit. Als je inademt, moet de lucht eerst door je neus of door je mond. Daarna komt de lucht in de luchtpijp, die zich vertakt in allemaal kleinere buisjes. Als je de buisjes met lucht in je long heel sterk vergroot, zie je dat de buisjes aan het einde blaasjes hebben, deze noemen we longblaasjes. Bloedvaatjes lopen vlak langs deze longblaasjes. Het hart pompt bloed door die bloedvaatjes. Als je inademt komt er lucht en dus zuurstof in de longblaasjes terecht. Zuurstofdeeltjes gaan door de wandjes van de longblaasjes heen. Daarna gaan ze met het bloed mee. Al dat bloed komt terecht in het hart. Het hart pompt het zuurstofrijke bloed naar alle delen van het lichaam. Als het bloed weer terugstroomt naar het hart, neemt het koolzuurgasdeeltjes mee. Bloed met koolzuurgasdeeltjes komt tenslotte bij de longblaasjes. Nu gebeurt hetzelfde als met de zuurstof, maar dan omgekeerd. De koolzuurgasdeeltjes gaan door de wand in de longblaasjes. In je lichaam gebeurt alles tegelijkertijd. Zuurstof gaat naar binnen, koolzuurgas gaat naar buiten.

Reacties

IK vind het een heel leerzaam artikel en ik wil het volgende eraan toevoegen: de longen heersen en verdelen de inhoud aan zuurstof en stikstof en afgewerkte koolzuurgas.Want het is natuurlijk niet alleen zuurstof O2 maar ook N, stikstof wat de klok slaat..! En stiktof heeft de neiging in een duif om het element ijzer maar nog meer koper te 'verbranden." En we weten dat een verbrandingsproces a) energie oplevert maar ook b) koolstof en -zuur. Het is de koolzuur die we uitademen, zoals de schrijvers van dit artikel zo heel mooi en duidelijk hebben beschreven. Maar waar gaat de verbrande stof; koolstof naartoe? Juist, die wordt deels mee uitgeademd, maar voor 98,9% uitgepoept..!

En nu mijn punt: een duivenhok is een verzamelplaats van verbrande koolstoffen; van erwten, bonen etc. Deze eindproducten ruimen we op door het in de afvalbak te doen. Maar er blijft meestal wel iets achter in de hokken. Want het plakt nogal en je kunt niet met een dweil je hokken dagelijks schoonmaken. Logisch. Maar ondanks of desondanks het ijverige schrappen van de vloeren, schappetjes en woonbakken. Komt er dus relatief meer koolstof in de lucht, dan feitelijk gezond is voor de longen van de melker en zijn duiven. Ook logisch te begrijpen.. Ik heb zelf geen gesloten hok in gebruik, maar ik ben wel bezig er een te maken. Beter gezegd eentje op te knappen en geschikt te maken voor mijn moderne hygiëne eisen. Ik bedoel, nu zitten mijn duiven in deels open rennen. Waardoor de koolzuurgassen die worden uitgeademd en worden uitgepoept gemakkelijk wegkunnen.

Maar ik wil een kunststof gietvloer gaan uitproberen, want die kun je wel heel eenvoudig met een dweil en een emmer met ontsmettingswater en sop cleanen. En als het lukt, dan ben ik ook van plan om de wanden en dergelijke met een coating af te werken. Alleen maar om mijn overgevoelige longen te beschermen tegen kleine microbe die leven van duivenafvalgas; door dieren afgescheiden schimmels, bac. en protozoën. Want daar houdt mijn longsysteem niet van...etc. Sad

Voor zover mijn persoonlijk aanvulling.

Wat bedoelt men met niet aangestreken dakpannnen?

@ rw van hove veel plezier om dat iedere dag te poetsen met een dweil. Zou u nie beter iets nemen dat schuurt? bv een schuurborstel?

Dag Wittekop,

Met niet aangestreken dakpannen bedoelt men de nokpannen die niet vastliggen met een cement-kalkspecie maar vastgenageld zijn aan de bovenste horizontale keper(lat) waaronder een membraan in kunststof geplaatst is om mussen edl. weg te houden.Technisch gezien noemt men dat een geventileerde nok.
Bijkomend kan men enkele verluchtingskokers(of luchtpannen) in het dak plaatsen om de ventilatie te verbeteren.
Bijkomend, verkies kleidakpannen om algen en mos een halt toe te roepen, iets wat men niet kan vermijden bij het gebruik van pannen gemaakt op cementbasis.
Groeten
Georget

Uhhh Wittekop..? Waarom niet dweilen met een klein scheutje biologisch vrij gemakkelijk afbreekbare ontmettingsmiddel..
Mvg

TECHNISIL AQUA is een vloeistof, klaar voor gebruik, voor het waterdicht maken van diverse lichtporeuze horizontale en verticale bouwelementen (beton, dakpannen, metselwerk, plamuur, natuursteen of gereconstitueerde steen…);

Mvg

Bonsoir Monsieur,
Vous parlez toujours autant et aussi longtemps ?????

Beste Rob,

Hebt U zelf ook postduiven ? Was laatst in Nieuw-Scheemda maar zag nergens een hok in U tuin.

Beste Frontflyer,

Het adres is: karspellaan 2, dwars op de kerkstraat, ofwel op steenworp afstand van het mooie kerkje uit 1631 Smile E-mail de volgende keer en dan zet ik koffie en laat ik mijn duiven, rennen + hok in aanbouw zien.

Rob

Beste Rob,

Dat doe ik ! Ik denk dat ik 1 van weinigen ben die U reacties altijd wel toepaselijk vindt .

Sportgroeten !

Hahaha Nou pas op..! Ik heb fans in hele hoge kringen, maar idd het weegt niet op tegen de overgrote meerderheid, die mijn hoofd liever van achteren zien, dan van voren.. Maar dan heb ik gelukkig wel over duivenmelkers, die me niet persoonlijk kennen of waarderen.

Ik sta wel open voor bruikbare TIPS dus ik zou zeggen kom effen gezellig melken: voor een dag en tijdstip. Smile