Zoeken

Circovirus - Laat Uw jongen tijdig enten tegen paramyxo!!!

Sinds enkele jaren vormt er een nieuwe ziekte, namelijk het circo-virus, een bedreiging voor onze jonge duivenpopulatie. Het betreft een virus dat voornamelijk jonge duiven aantast, jonger dan 1 jaar oud en de meest gevoelige ouderdom blijkt tot 4 maand te zijn.

Besmettingsroute
Hoe het virus zich verspreid is nog niet ten volle opgehelderd, maar het virus verspreidt zich waarschijnlijk via de mest, maar het is ook mogelijk dat dit gebeurt via besmet water of voedsel of zelfs via inhalatie. Overdracht via het ei is op dit ogenblik nog niet aangetoond.

Ziekteverschijnselen

Eenmaal een duif is aangetast, dan zal het virus zich voornamelijk gaan vestigen in organen die belangrijk zijn voor de opbouw van de weerstand bij de duiven (de zogenaamde lymfoïde organen) meer bepaald in de thymus, de milt, het beenmerg, de bursa van Fabricius.
Doordat deze organen worden aangetast zullen de dieren niet meer in staat zijn een goede en degelijke immuniteit op te bouwen tegen allerlei (zelfs heel banale) ziektes zoals tricho, adeno, coli, herpes, salmonella, chlamydia, aspergillose.
Indien jongen die nog in de nest liggen worden besmet met het virus, zullen deze meestal sterk vermageren en kunnen ze sterven..
Ziekteverschijnselen zoals loomheid, niet meer eten, vermageren, diarree, ademhalingsproblemen, verminderde vliegprestaties, komen vaak voor. De ergheid van de symptomen is onder andere afhankelijk van de ergheid van de bijkomende infectie (bvb paratyphus is normaal veel erger dan tricho), maar eveneens van de ouderdom wanneer de duiven zijn besmet geworden.
Mogelijks zullen ook de veren niet groeien zoals het hoort, maar het werd nog niet bewezen dat dit zeker ten gevolge van het circo-virus zou zijn. Ook vele infecties zullen gewoon asyptomatisch, dus zonder ziektetekenen verlopen.

Diagnose
Vroeger kon enkel een diagnose worden gesteld na autopsie van een duif en een PCR-test te laten uitvoeren op de organen, vnl de bursa, maar nu kan de diagnose eveneens reeds gesteld worden door een PCR-test uit te laten voeren op de mest van de duiven.

Behandeling

Het virus zelf aanpakken is op dit moment onmogelijk.
De behandeling bestaat er daarom in om zoveel mogelijk te vermijden dat de duiven in contact komen met het virus, dus hygiënisch zijn, quarantaine maatregelen in acht nemen zijn hierbij heel belangrijk. Dit laatste is natuurlijk niet mogelijk tijdens de vluchten.
Vandaar dat men ook zoveel mogelijk moet zorgen dat de duiven een optimale weerstand kunnen opbouwen, en er voor zorgen dat de duiven in een optimale gezondheid verkeren.
En last but not least moet men ook de secundaire infecties proberen in te tomen door deze te behandelen, dit betekent dus bvb de trichomonas, de adeno, de salmonella, welke bijkomende infectie dan ook onder controle te krijgen.
Een vaccinatie is voorlopig nog niet voor handen.
Het virus is heel stabiel in de omgeving, het kan bvb weerstaan aan een hitte van 75 ° C gedurende 15 minuten!! Dus ontsmetting is heel moeilijk om het virus te verwijderen van het hok.

Belang voor de paramyxo-inenting
Zoals reeds eerder vermeld zal het virus voornamelijk de organen aantasten die heel belangrijk zijn in de opbouw van de weerstand, vandaar dat de dieren kunnen sterven aan, op het eerste zicht, banale infecties. Maar dit betekent echter ook dat de duiven mindere weerstand zullen kunnen ontwikkelen, die ze normaal zouden moeten opbouwen na een vaccinatie.
Stel dat U Uw jonge duiven laat inenten tegen paramyxo, maar Uw duiven zijn geïnfecteerd met het circo-virus, dan zullen de duiven niet de nodige weerstand tegen het paramyxovirus kunnen opbouwen, omdat het virus de organen heeft besmet die hier normaal zouden moeten voor zorgen.
Het is dus mogelijk dat de vaccinatie niet naar behoren werkt, ook al werd de vaccinatie toegediend zoals het hoorde met een vaccin dat normaal gezien een optimale bescherming biedt (bvb Colombovac pmv®, Nobivac paramyxo®,)
Om dit zo veel mogelijk tegen te gaan, laat U best Uw jonge duiven zo vroeg mogelijk inenten tegen paramyxo, met andere woorden vanaf een leeftijd van 3 weken, dus vanop het moment dat ze gespeend worden.
Op deze manier wordt zoveel mogelijk vermeden dat er reeds een infectie met circo is op het moment dat men vaccineert, met de daarbij horende gevolgen.
De praktijk leert ons eveneens dat duiven die vroeg werden gevaccineerd blijkbaar ook een betere weerstand hebben tegen bvb adeno.
Dit alles is natuurlijk geen zekerheid, met andere woorden het is niet omdat U vroeg inent dat U zeker geen problemen gaat hebben met andere ziektes, maar over het algemeen ziet men een duidelijk positieve invloed op de weerstand van de duiven door een vroege inenting.
Vroeger enten dan 3 weken tegen paramyxo heeft echter geen zin vanwege de maternale immuniteit, dit is de weerstand die de jongen meekregen van de ouders (via het ei en kropmelk).

Inenten op 3 weken impliceert echter ook dat er niet tergelijkertijd kan worden gevaccineerd tegen paramyxo en pokken (zowel met de borstel-methode als de gecombineerde vaccins).
Om de duiven te vaccineren tegen pokken is het best dat de dieren minstens een 6-tal weken oud zijn, zodat ze voldoende weerstand kunnen opbouwen tegen deze ziekte.

Enkele belangrijke tips voor het vaccineren tegen paramyxo:
Ent Uw jonge duiven in op een leeftijd van 3 weken tegen paramyxo, de pokken later vanaf een leeftijd van 6 weken.Ent enkel gezonde duiven!!Ent al Uw duiven in, zowel de reisduiven, de duivinnen als de kwekers, want zeg nu zelf, wat is de basis van iedere duivenkolonie?