Zoeken

Barcelona: algemene voorbereiding

Vooraleer mijn systeem uit te leggen wil ik toch even herhalen of in herinnering brengen dat wat ik doe niet noodzakelijk als 'het' voorbeeld moet gelden; immers, mijn seizoen is beperkt tot één grote topvlucht nl. Barcelona.

Het is sinds het seizoen 1976 geleden dat ik nog gans het nationale vluchtprogramma afgewerkt heb. Ik klokte te Dendermonde vijfmaal de eerste duif nl. op Limoges, Brive, Barcelona, Narbonne en St. Vincent en dit met vier duiven. Ik beschikte toen over 7 oude doffers en ik meen dat dergelijk palmares boekdelen spreekt. Ik zeg absoluut niet dat andere methodes niet beter kunnen zijn, het geheel van de duivensport is zo complex, er zijn zoveel dingen die een rol van betekenis kunnen spelen, er zijn de zo belangrijke weersomstandigheden die het verloop van een seizoen kunnen bepalen en er zijn tenslotte de duiven zelf, het ras, en dit laatste geeft nogal dikwijls eens de doorslag.

Ik kan onmogelijk de stress van een gans seizoen verwerken en moet mij dus noodgedwongen tot het belangrijkste beperken. Dit is voor mij de topvlucht van het jaar met al de er aan verbonden risico's nl. Barcelona. Ik klokte drie maal bij de honderd eerste nationaal en internationaal en ik verzeker U dat dit geen lachertje is.

Verwijderde voorbereiding

Als men de zware fond wil spelen moet men aan de startlijn verschijnen met duiven van zeer goede herkomst. Als men mee wil wedijveren moet men over enorme reserves beschikken. Die reserves moet het duivenlichaam opdoen tijdens de rustperiode nl. in de winter. Van wie of van waar komt het gezegde dat de prijzen in de winter reeds voor een groot deel verdiend worden. Ik hou niet van weduwnaars met 'vuur' in de aders tijdens de winter; ik zie ze liever ontploffen als het moment daar is. Feitelijk spaar ik mijn duiven tot ten minste de leeftijd van twee jaar, maar daarover hebben we het verder nog wel eens.

In de lente, gekoppeld tussen 15 en 25 februari, krijgen de koppels de volledige vrijheid en worden de spieren automatisch los gegooid, zonder dat er daar ook maar enige verplichting bij te pas komt. Duiven die nestjagen vliegen tamelijk veel, dikwijls per koppel, het is een op- en neerstrijken zonder verpozen, het is een drukte van jewelste. Voor mij dus meer dan voldoende als verwijderde voorbereiding. Tijdens het broeden maken ze een wandeling in de bossen en weiden en vooral dan tijdens het azen van de jongen is het een heen en weer vliegen van het hok naar de meersen en terug. De enige handicap die ik hierbij eens ondervonden heb is dat de beste duif van mijn hok nl. "De Tube", 1ste Cahors, 1ste Brive, 2e Montauban en 2e Marseille, dat hij alleen besmet was met lintwormen. Oorzaak? Het oppikken van kleine slakken die als gastheer fungeren voor de lintworm. Omwille van die wormen, ga ik ze zeker niet van hun vrijheid beroven; een medisch onderzoek houdt mij op de hoogte van de situatie onmiddellijk na het azen.

Op weduwschap

Tussen 15 en 25 april komen mijn duiven op weduwschap na 8 a 10 dagen broeden, de ene duivin legt al wat vroeger dan de andere, ik neem als regel de gulden middenweg voor het bepalen van de datum. Hoe ik het doe? Ik neem gewoon 's avonds alle duivinnen uit de schotels, dat is gemakkelijk en praktisch, ge hebt ze maar uit de pan te tillen, 's Anderendaags 's morgens vroeg zet ik de ramen open en ik jaag alle doffers naar buiten EN: de vlag steekt uit!

Niet voor lang hoor, de tijd om alle nestschotels op te ruimen, veel kuiswerk is er niet omdat ze bijna allemaal die nacht gebroed hebben. Ik neem de tijd om in elke bak wat snoep te leggen en na een half uurtje gaan de ramen open en stuiven ze binnen. Het weduwschap is begonnen. De duiven worden karig gevoederd met wat zuivering in de gemeenschappelijke voederbak.

Zuustof

Vermits mijn duiven door niets of door niemand gestoord worden in de loop van de dag, staan de ramen (fijne latjes met onderaan triangels of lopers) gans de dag open. In de hokken is er vooraan ook nog een gang eveneens afgemaakt met latjeswerk. Mijn duiven worden dus niet in de woonbakken opgesloten. Het feit dat de ramen altijd open staan is alleen en uitsluitend omwille van de luchtverversing: duiven zijn zuurstofvreters. Iedereen kan dit op zijn manier voor zijn hok realiseren b v met openstaande dakramen.

Cattrysse

Dan volgt bijna volledig afgekeken, het systeem van de Cattrysse's. De duiven vliegen met de vlag en onder het knallen van de grote zweep (als het niet vlug genoeg gaat of wanneer ze zouden aanstalten maken om te talmen). Mijn oudste zoon Kristof, is mijn beste trainer! Als hij de zweep hanteert vliegen de duiven het best. De eerste week kunnen ze het stellen met ± 45 minuten vlucht vanaf de tweede week is en blijft het een uur tot 1 u 30 alleen 's avonds!

Leervluchten

Wanneer de duiven acht dagen op weduwschap zitten beginnen wij er mee. Hoe? Zeer eenvoudig! In de plaats van de duiven 's avonds thuis te laten trainen worden ze in de mand gestopt en los gelaten op 10 kilometer. En dan? Als ze thuis komen wordt er verder getraind tot het uur vol is! Worden de weduwnaars dikwijls weggevoerd? Neen, maximum drie keer gewoonlijk twee maal 10 km en dan eens 20 km en dit in de loop van dezelfde week. Ondertussen zitten de duiven veertien dagen op weduwschap vooraleer ze met de reismand kennis maken.

Hoe gebeurt verder de aanloop naar de vluchten?

Vooreerst moet ik aanstippen dat tijdens gans het voorbereidend programma er nooit een duivin aan te pas komt, er worden dus geen duivinnen getoond noch bij het vertrek, noch bij de thuiskomst. Alles verloopt zo kalm mogelijk tot het menens wordt.

Gewoonlijk gaan mijn duiven mee naar Lessen, dat is een nacht mand en voor mijn hok 50 km. Past dit niet dan doen ze maar Quiévrain of 80 km. Mijn voorkeur gaat echter uit naar die 50 km van Lessen omdat dit altijd de maandag is en dan komt dit net voor mekaar om de zondag daarop mijn oude duiven ineens mee te geven op Noyon of 180 km. De jaarlingen doen eens Lessen, eens Quiévrain en dan Noyon twee maal. Jaarlingen worden niet gespeeld!

Hou U vast: de jaarlingen wonen niet in het voorjaar, ze hebben dus geen duivin! Ik mik dus op later, jawel. De oude duiven doen gewoonlijk Noyon 180 km en gaan dan onmiddellijk naar Dourdan of Etampes of 320 km. Ze worden niet gespeeld, dus geen duivinnen. Akkoord, ik bereid mij voor op de eerste nationale vlucht nl. Brive, (nu Limoges) normaal de eerste zaterdag van juni. Het komt dus zo uit dat de duiven aangeleerd worden tot 320 km om dan ten minste 14 dagen thuis te zijn voor de inkorving van de eerste woensdag van juni. Dan worden de duivinnen getoond bij het vertrek, eventjes maar. De training aan huis gaat ondertussen onverminderd voort.

Reacties

ik denk dit al eens gelezen te hebben ineen boek van edward baeten -de voeding der weduwnaars - is goed als dit van baeten niet is dan wel een goeie benaderinge goeie lectuur

Gelukkig bestaat zware fond uit meer dan Barcelona alleen! (zelden of nooit is Barca de mooiste zware fondvlucht van het seizoen waar de beste duiven op zegevieren ...)

Ben 30 jaar duivenliefhebber dit jaar en ja hoor al 30 jaar aan een stuk komen ze in het voorjaar met die artikels over weduwschap. Wat dat betreft is de digitalisering van de duivensport ook geen verbetering.

Misschien eens tijd om andere spelsystemen te belichten ... en te duiden waarom precies op deze Barcelona de kopduiven vaak nestduiven of duivinnen zijn die verhoudingsgewijs met de eerste prijzen gaan lopen.

goei reatie enjuist wat gezeg vergaerde-denolf dat ze zo iets eens goed iutde doeken komen doen gaan er misschien van opsteken publiseer maar zou zeggen

Is dit systeem niet achterhaald? Volgens mij worden de duiven op veel meer vluchten worden ingespeeld.
Laat eens een sterke Barcelonavlieger (van de laatste jaren) eens zijn systeem uitleggen.

Denk dat het wel en niet is achterhaald ,helaas weet men op voorhand niet wat voor Barcelona het word qua weer en wind, weet wel dat de laatste 12edities 2000t/m-2012, behalve 2002-2005-2009-2010) 8x door een halve nachtvlieger is gewonnen dus lichtere versies waren ,en het boven genoemde systeem waarschijnlijk niet meer het meest ideale is ,zouden we een Barcelona gelijk Marseille 2012 krijgen denk dat dit systeem van 25j terug( toen waren er vaker zwaardere versies van barcelona ) wel ideaal is

Ik wens u veel succes en glans