Zoeken

Duif & Spel - Wedstrijdvluchten

Duif & Spel

(01/08/2013) Wat is de Barcelona-route van onze duiven? - deel II

In het eerste deel hebben we ons project met de geolocators voorgesteld. Hoe we aan deze apparaatjes kwamen, waarom we die gebruiken en (nog) niet de GPS-loggers en hoe de eerste tests verliepen.

Duif & Spel

(12/07/2013) Wat is de Barcelona-route van onze duiven? - deel I

In de NPO-nieuwsbrief van deze week stond een interessant artikel over de vliegroute op Barcelona van onze duiven. U kunt het hier lezen.

Duif & Spel

(13/04/2013) Lappen en opleren - Deel III

Nederlander Arie v.d. Hoek was destijds niet alleen een gewaardeerde duivensportkronijker maar bovendien ook een zeer succesrijk duivenliefhebber, die veel aanzien genoot in eigen land en ver daarbuiten.

Duif & Spel

(07/04/2013) Lappen en opleren - Deel II

Zin en onzin van lappen (zelf wegbrengen) en... opleervluchten voor jonge duiven

Duif & Spel

(02/04/2013) Lappen en opleren - Deel I

Dat de meningen over ‘lappen en opleren’ van de ene liefhebber tot de andere nogal ver uiteenlopen, heeft ieder van ons als meermaals gehoord of gelezen.

Duif & Spel

(26/03/2013) Jaarlingen-weduwnaars moeten goed opgeleerd worden

Al wie met jaarlingen speelt zou ik de raad willen geven van ze zeer goed uit te testen door de enige waardevolle keurmeester die er voor een sportduif bestaat nl. de reismand.

Duif & Spel

(06/03/2013) Fond en geduld

Een basisprincipe om fondgericht te spelen is geduld, heel veel geduld. Verschillende fondsoorten presteren pas op jarige en tweejarige leeftijd, de duiven voldoende gelegenheid geven om uit te groeien en voldoende ervaring opdoen is een hoofdvereiste.

Duif & Spel

(09/02/2013) Liefhebbers kunnen meteen geld winnen en... zich straks tal van problemen besparen - Deel III

Wie aan de waarde van het keelonderzoek nog twijfelt, moet maar eens een kijkje gaan nemen in de duivenkelen op de hokken van een sterk spelende liefhebber. Daarna bezoekt hij een paar liefhebbers waarvan hij weet dat ze moeilijk of niet op de uitslagen voorkomen.

Duif & Spel

(08/02/2013) Pierre Dordin (Harnes, FR) bestudeerde de invloed van de ligging, wind, massa, etc. op de uitslagen - Deel III

In het derde en laatste deel trekt Pierre Dordin enkele conclusies uit zijn studie.

Duif & Spel

(07/02/2013) Pierre Dordin (Harnes, FR) bestudeerde de invloed van de ligging, wind, massa, etc. op de uitslagen - Deel II

Een goede kennis van Dordin is zo vriendelijk geweest mij twee van diens schriftjes ter beschikking te stellen. Die bevatten de rapporten, interpretaties, commentaren enz. van de uitgevoerde onderzoeken rond de concoursen van Morcenx op 8 Juli '50, Angouleme op 26 Juni '51, Morcenx op 21 Juli '51 en Libourne op 5 Juli '52.

Duif & Spel

(05/02/2013) Pierre Dordin (Harnes, FR) bestudeerde de invloed van de ligging, wind, massa, e.d. op de uitslagen - Deel I

Reeds in de jaren 50 van de vorige eeuw maakte apotheker Pierre Dordin een studie over de invloed van ligging, zijwind, afwijken van de vluchtlijn, het nadeel van de kortste afstanden, etc.

Duif & Spel

(04/02/2013) Liefhebbers kunnen meteen geld winnen en... zich straks tal van problemen besparen - Deel II

Tijdens en onmiddellijk na de tweede wereldoorlog hadden de mensen en dus ook de duivenliefhebbers natuurlijk voor heel wat anders oog en oor dan voor de vooroorlogse theorieën, methoden en systemen.

Duif & Spel

(01/02/2013) Different methods of racing pigeons

Fanciers have, over the years, developed different methods of racing pigeons, each having as its main objective the improved performance of their pigeons.

Duif & Spel

(31/01/2013) Tips voor de wintermaanden: op zoek naar beter… - Deel II

Omdat dit mijn stelligste overtuiging is en mede omdat het nog weinig gepromoot werd, breng ik nog maar eens volgend opschrift onder de aandacht van de lezers: ‘De beste melker is hij, die op eigen hok vaststelt wat er verkeerd is gegaan.

Duif & Spel

(27/01/2013) Training and handling

The training of a pigeon starts the moment it is weaned and has to fend for itself. Youngsters are weaned any time between 21 and 28 days of age.

Duif & Spel

(26/01/2013) Liefhebbers kunnen meteen geld winnen en... zich straks tal van problemen besparen - Deel I

Zoals destijds ‘Gejaagd door de wind’ voor de filmwereld een mijlpaal was, bleken later ‘De Duivel’s Verzen’ van Salmon Rushdie een monument te worden in de literatuur. Voor ruim even veel ophef zorgde een zekere Van Linden F. toen hij in 1925 zijn boek ‘Het volmaakte geheim in zake kennis van Reis- en Kweekduiven’ op de markt bracht.

Duif & Spel

(17/01/2013) Vlaanderens overmacht, opgetekend in 1951: is er veel veranderd?

In 't jaar 1951 waren de West-Vlamingen eenvoudig niet te genaken. Nooit tevoren hadden de mannen van de kust een zo overweldigende, om niet te zeggen verpletterende meerderheid aan de dag gelegd. Is dit heden ten dage nog steeds zo?, Oorzaken? Lossingsplaatsen zijn bijna identiek als nu.

Duif & Spel

(25/06/2012) De Barcelona-koorts stijgt!

De internationale vlucht uit Barcelona staat voor dit seizoen geprogrammeerd op vrijdag 6 juli 2012. Dit gebeuren voedt, zoals elk jaar opnieuw, de gesprekken in melkerskringen en houdt de buitenstaanders in de ban. De bewondering voor de duiven die zich in de marathon van het luchtruim onderscheiden, leeft bij vele duivenliefhebbers.

Duif & Spel

(25/06/2012) Van aartsleugenaars en … overdosering!

Indien wij het allemaal zouden moeten geloven, wat ons allemaal op de mouw wordt gespeld tijdens onze hokbezoeken ter gelegenheid van reportages en duivenpraatjes, dan hebben er nog nooit zoveel ‘graan- en watermannen’ rondgelopen als vandaag de dag.

Duif & Spel

(04/06/2012) Zomerjongen: een zegen voor geduldige kampioenen

De meeste melkers zijn er gewoon vies van. Ze kweken twee of hoogstens drie ronden uit al wat pluimen heeft en daarmee zitten de kweekactiviteiten er doorgaans op.