Zoeken

Duif & Spel - Oude duiven

Duif & Spel

(05/04/2020) Duivensport in coronatijden: Ook op de snelheid wordt het roer omgegooid, Jos Cools geeft meer uitleg

Hoog tijd om in onze rubriek 'duivensport in coronatijden' te kijken hoe een succesvol snelheidsliefhebber de zaken momenteel aanpakt. Jos Cools uit Grobbendonk gooide de verzorging van zijn 12 weduwnaars alvast om.

Duif & Spel

(19/05/2013) Conditie: zichtbare kenmerken

De conditie bepalen is wel een van de moeilijkste punten in de duivensport en het is wel zo, dat we het allemaal weten van zodra een duif met meer of minder succes een vlucht heeft afgewerkt.

Duif & Spel

(12/05/2013) Het vallen van de eerste pen bij weduwnaars

Een der grootste domheden die een weduwschapspeler kan begaan, is zijn duivers al na een vijftal weken opnieuw te herkoppelen.

Duif & Spel

(20/04/2013) Weduwschap in al zijn aspecten - deel VII

Welke tekens van vorm kunnen tijdens de dagelijkse oefenvluchten nagegaan worden? Kan men op het zicht van een oefenvlucht voor weduwnaars uitmaken dat ze niet in vorm zijn?

Duif & Spel

(14/04/2013) Weduwschap in al zijn aspecten - deel VI

Formevermindering bij weduwnaars. Waaraan zijn deze hoogten en laagten toe te schrijven? Is het niet mogelijk deze ontspanning te voorkomen?

Duif & Spel

(13/04/2013) Lappen en opleren - Deel III

Nederlander Arie v.d. Hoek was destijds niet alleen een gewaardeerde duivensportkronijker maar bovendien ook een zeer succesrijk duivenliefhebber, die veel aanzien genoot in eigen land en ver daarbuiten.

Duif & Spel

(10/04/2013) Barcelona: algemene voorbereiding

Vooraleer mijn systeem uit te leggen wil ik toch even herhalen of in herinnering brengen dat wat ik doe niet noodzakelijk als 'het' voorbeeld moet gelden; immers, mijn seizoen is beperkt tot één grote topvlucht nl. Barcelona.

Duif & Spel

(07/04/2013) Lappen en opleren - Deel II

Zin en onzin van lappen (zelf wegbrengen) en... opleervluchten voor jonge duiven

Duif & Spel

(06/04/2013) Weduwschap in al zijn aspecten - deel V

Zijn weduwnaars ten allen tijde goed om gespeeld te worden? Is de vorm er niet, dan kan er dus niets bereikt worden? Wat is de vorm?

Duif & Spel

(02/04/2013) Lappen en opleren - Deel I

Dat de meningen over ‘lappen en opleren’ van de ene liefhebber tot de andere nogal ver uiteenlopen, heeft ieder van ons als meermaals gehoord of gelezen.

Duif & Spel

(28/03/2013) Mee met de tijd: gouden raad voor beginnelingen

Het is noodzakelijk van uw duiven te laten nazien door een veearts en in dit verband moet ik u toch nog eens waarschuwen, vnl. de beginnelingen, dat er tegenwoordig nog fantastische dingen mogelijk blijken.

Duif & Spel

(24/03/2013) Bad lofts in adverse seasons

Some years, the weather is especially damp and perverse. These years, a good loft is required more than ever in order to achieve a series of successive results.

Duif & Spel

(19/03/2013) Ratten en muizen kunnen een hok teisteren

Niemand zal het graag toegeven of erover praten maar knaagdieren kunnen een ware plaag worden die niet zo eenvoudig te bestrijden is. Enkele tips!

Duif & Spel

(06/03/2013) Fond en geduld

Een basisprincipe om fondgericht te spelen is geduld, heel veel geduld. Verschillende fondsoorten presteren pas op jarige en tweejarige leeftijd, de duiven voldoende gelegenheid geven om uit te groeien en voldoende ervaring opdoen is een hoofdvereiste.

Duif & Spel

(01/03/2013) Het boekje of de computer om te weten wat je op het hok zitten hebt: het maakt allemaal niets uit

Bijlange geen nieuwigheidje waarover wij het dit keer even hebben willen. Het is echt niet alleen uiterst interessant maar noodwendig over zoveel mogelijk détails op de hoogte te zijn nopens alle duiven die momenteel op eigen hok een onderkomen krijgen.

Duif & Spel

(25/02/2013) Spel op kleine afstanden

Men moet toch aannemen dat een snelheidswedstrijd, betwist bij hard weder, een krachttoer voor de duif betekent. Laat ons dus de voorkeur geven aan sterk gespierde duiven indien men de beste prestaties wil verwachten in de snelheidsvluchten.

Duif & Spel

(15/02/2013) Water + ???? ... Deel II

In deel II nemen we de invloed van citroen, thee, honing en suiker onder de loepe, kunnen ze een gunstige invloed hebben op de gezondheistoestand van onze duiven en hun prestaties?.

Duif & Spel

(14/02/2013) Water + ???? ... Deel I

Water, onontbeerlijk voor het in stand houden van het leven op aarde. Wat in de duivensport een beetje misgroeid is, is het idee dat de drinkpot wel af en toe (of altijd) een kleurtje moet krijgen. Honderden producten zijn op de markt verkrijgbaar. In drie delen bespreken we de natuurlijke producten die al dan niet een positieve invloed hebben op de gezondheid of prestaties.

Duif & Spel

(13/02/2013) Het droog houden van het hok

Droogte op het hok blijft één der eerste voorwaarden tot welslagen in de duivensport.

Duif & Spel

(28/01/2013) Tips voor de wintermaanden: op zoek naar beter… - Deel I

Er werd al meermaals gezegd en geschreven: ‘In de winter worden de prijzen gewonnen’. Men bedoelt hiermee dat ook tijdens de rustperiode een goede aangepaste verzorging en voeding beslist noodzakelijk zijn.