Zoeken

Duif & Spel - Anatomie

Duif & Spel

(09/02/2017) Elf slagpennen bij reisduiven: het erfelijkheidsmechanisme ontrafeld

De meeste reisduiven hebben tien slagpennen in de vleugel. Duiven met elf slagpennen komen veeleer sporadisch voor. De manier waarop dat kenmerk wordt overgeërfd werd na vijftien jaar onderzoek en bijna 500 testresultaten ontrafeld en is toe te schrijven aan drie samenwerkende genen.

Duif & Spel

(09/02/2013) Liefhebbers kunnen meteen geld winnen en... zich straks tal van problemen besparen - Deel III

Wie aan de waarde van het keelonderzoek nog twijfelt, moet maar eens een kijkje gaan nemen in de duivenkelen op de hokken van een sterk spelende liefhebber. Daarna bezoekt hij een paar liefhebbers waarvan hij weet dat ze moeilijk of niet op de uitslagen voorkomen.

Duif & Spel

(04/02/2013) Liefhebbers kunnen meteen geld winnen en... zich straks tal van problemen besparen - Deel II

Tijdens en onmiddellijk na de tweede wereldoorlog hadden de mensen en dus ook de duivenliefhebbers natuurlijk voor heel wat anders oog en oor dan voor de vooroorlogse theorieën, methoden en systemen.

Duif & Spel

(01/02/2013) De zichtbare, goede kwaliteiten van een duif: de mening van Gerard Vanhee (Wervik, BE) - opgetekend in 1973 - deel II

In deel II bespreken we o.a. de borstkas, de vleugel, de achtervleugel, de bekspleet ...etc ... zoals een der grootste kampioenen ooit ze wilde en beschreef.

Duif & Spel

(30/01/2013) De zichtbare, goede kwaliteiten van een duif: de mening van Gerard Vanhee (Wervik, BE) - opgetekend in 1973 - deel I

Teneinde de zichtbare goede kwaliteiten van een duif met zekerheid te kunnen bepalen, moeten wij ze ter hand nemen en haar lichaamsbouw onderzoeken. Dit heeft zijn groot belang zowel voor de kweek- als voor de vliegduiven.

Duif & Spel

(26/01/2013) Liefhebbers kunnen meteen geld winnen en... zich straks tal van problemen besparen - Deel I

Zoals destijds ‘Gejaagd door de wind’ voor de filmwereld een mijlpaal was, bleken later ‘De Duivel’s Verzen’ van Salmon Rushdie een monument te worden in de literatuur. Voor ruim even veel ophef zorgde een zekere Van Linden F. toen hij in 1925 zijn boek ‘Het volmaakte geheim in zake kennis van Reis- en Kweekduiven’ op de markt bracht.

Duif & Spel

(18/01/2013) De kwaliteit van de pluim

De mens heeft in de geschiedenis steeds geprobeerd dieren en planten te veredelen door een bestudeerde fok of teelt. Onze voorouders en wijzelf doen dit ten bate van onze eigen behoeven.

Duif & Spel

(06/10/2012) Levenskracht en vruchtbaarheid, waarde van een reisduif

Om de waarde van een reisduif met zekerheid te kunnen vaststellen, moeten we haar lichaamsbouw onderzoeken; ook moeten we nagaan welke hoedanigheden ze bezit en welke gebreken, haar bij de geboorte ten deel vielen.

Duif & Spel

(12/05/2012) Elementen van de voeding

Het belang van de voeding is in alle sportmiddens zeer actueel, het is een onderwerp van boeiende gesprekken, het is een studiebron voor alle begeleiders, wij zijn toch de sportdirekteurs van onze reisduiven. Het is een feit dat wij op het terrein van de voeding voorzeker nog veel kunnen bijschaven ter bevordering van de prestaties die wij van onze vogels verhopen.

Duif & Spel

(12/10/2011) Het oog

Een klassiek onderdeel van de beoordeling van een duif, is de beoordeling van het oog. Iedere duivenmelker waar dan ook ter wereld bekijkt tijdens het beoordelen van een duif het oog. En als je dan vraagt: wat zie je nou, dan krijg je duizend en één verschillende antwoorden.

Duif & Spel

(02/02/2011) Duiven vinden de weg dankzij hun rechterneusgat

Postduiven gebruiken hun rechterneusgat om de weg naar huis te vinden.

Duif & Spel

(23/10/2010) Beroemde, sterk vliegende rassen, die nauwe inteelt kunnen verdragen, zijn altijd "briljant kruisende rassen"!

Het kardinale punt is wat prof. Bonsma noemt "erfdwang", ik heb in de Dikke Van Dale tevergeefs gezocht naar hoe de vertaling luidt, maar ik weet dat het prepotentie is: voorbestemd zijn en de potentie in zich hebben om voortreffelijk te kweken!

Duif & Spel

(10/05/2010) Mijn indrukken over oriëntering

Het is een feit, de duivenliefhebber is een eeuwig misnoegde, een geboren tegenstribbelaar. Deze bemerking is gerechtvaardigd, én om zich hiervan te overtuigen is het genoeg zich naar een duivenlokaal te begeven op het ogenblik dat men de klokken binnenbrengt voor het opnemen van de tijden.

Duif & Spel

(19/02/2010) Degeneratie van de ogen - gevolgen van slechte selectie bij veelvuldig kruisen. Deel I

Zijn er dan geen duiven met "slechte" ogen? Die zijn er zeker, volop denk ik. Koppel maar twee duiven met een grote pupil, scherpe cirkels d.w.z. een scherpe, niet vloeiend in elkaar overgaande afscheiding tussen iris en pupil, vooral aan de voorkant, de kant van de snavel, dunne waterige kleur in de iris, enkelvoudige kleur zonder tekening, "oneffenheden" e.d. en u bent op de verkeerde weg.

Duif & Spel

(11/02/2010) Hoe vaststellen of het een duiver of een duivin is

Indien u niet weet hoe u een duiver van een duivin kan onderscheiden: wij hebben een handig truukje.

Duif & Spel

(09/05/2005) Wings in Flight

Over the last 28 years I have written many articles under various names about different aspects of racing pigeons and the sport in general, I think that now is the time to re-evaluate those idea's on what I have seen over the years during many loft visits.

Duif & Spel

(25/11/2004) De ogentheorie in de duivensport

Hoe de goede van de slechte ogen te scheiden

Duif & Spel

(25/11/2004) Duivenlongen en zuurstof

Zuurstof is het belangrijkste supplement en een zeer omstreden begrip in de sport in het algemeen. Denk maar aan al de histories rond EPO, Aranesp (alias de “wespen” van veearts Landuyt) en consoorten. Met EPO konden wielrenners in de jaren ’90 boven hun eigen kunnen uitstijgen. Iedereen weet dat EPO de rode bloedcellen in het bloed doet stijgen, maar waarom heeft dit zo’n ongelofelijk effect? Het antwoord is heel simpel, zuurstof!

Duif & Spel

(01/05/2004) Varied opinions of the wingtheory after 20 years of pigeon racing (part 1)

We have not departed from our costum to investigate every conclusion beforehand, and have never made a rash decision and also have never been strongly influenced with the different theories put forward with much publicity, hoping to find a ready market and financial gain. Up to the present time, as we are writing this, we have never, after being in the pigeonsport for over 20 years, rued the day of our innate caution on this point.

Duif & Spel

(01/05/2004) Varied opinions of the wingtheory after 20 years of pigeon racing (part 2)

We have not departed from our costum to investigate every conclusion beforehand, and have never made a rash decision and also have never been strongly influenced with the different theories put forward with much publicity, hoping to find a ready market and financial gain. Up to the present time, as we are writing this, we have never, after being in the pigeonsport for over 20 years, rued the day of our innate caution on this point.