Zoeken

Duif & Spel - Jaarlingen

Duif & Spel

(19/05/2013) Conditie: zichtbare kenmerken

De conditie bepalen is wel een van de moeilijkste punten in de duivensport en het is wel zo, dat we het allemaal weten van zodra een duif met meer of minder succes een vlucht heeft afgewerkt.

Duif & Spel

(12/05/2013) Het vallen van de eerste pen bij weduwnaars

Een der grootste domheden die een weduwschapspeler kan begaan, is zijn duivers al na een vijftal weken opnieuw te herkoppelen.

Duif & Spel

(20/04/2013) Weduwschap in al zijn aspecten - deel VII

Welke tekens van vorm kunnen tijdens de dagelijkse oefenvluchten nagegaan worden? Kan men op het zicht van een oefenvlucht voor weduwnaars uitmaken dat ze niet in vorm zijn?

Duif & Spel

(14/04/2013) Weduwschap in al zijn aspecten - deel VI

Formevermindering bij weduwnaars. Waaraan zijn deze hoogten en laagten toe te schrijven? Is het niet mogelijk deze ontspanning te voorkomen?

Duif & Spel

(13/04/2013) Lappen en opleren - Deel III

Nederlander Arie v.d. Hoek was destijds niet alleen een gewaardeerde duivensportkronijker maar bovendien ook een zeer succesrijk duivenliefhebber, die veel aanzien genoot in eigen land en ver daarbuiten.

Duif & Spel

(07/04/2013) Lappen en opleren - Deel II

Zin en onzin van lappen (zelf wegbrengen) en... opleervluchten voor jonge duiven

Duif & Spel

(06/04/2013) Weduwschap in al zijn aspecten - deel V

Zijn weduwnaars ten allen tijde goed om gespeeld te worden? Is de vorm er niet, dan kan er dus niets bereikt worden? Wat is de vorm?

Duif & Spel

(02/04/2013) Lappen en opleren - Deel I

Dat de meningen over ‘lappen en opleren’ van de ene liefhebber tot de andere nogal ver uiteenlopen, heeft ieder van ons als meermaals gehoord of gelezen.

Duif & Spel

(26/03/2013) Jaarlingen-weduwnaars moeten goed opgeleerd worden

Al wie met jaarlingen speelt zou ik de raad willen geven van ze zeer goed uit te testen door de enige waardevolle keurmeester die er voor een sportduif bestaat nl. de reismand.

Duif & Spel

(24/03/2013) Bad lofts in adverse seasons

Some years, the weather is especially damp and perverse. These years, a good loft is required more than ever in order to achieve a series of successive results.

Duif & Spel

(19/03/2013) Ratten en muizen kunnen een hok teisteren

Niemand zal het graag toegeven of erover praten maar knaagdieren kunnen een ware plaag worden die niet zo eenvoudig te bestrijden is. Enkele tips!

Duif & Spel

(06/03/2013) Fond en geduld

Een basisprincipe om fondgericht te spelen is geduld, heel veel geduld. Verschillende fondsoorten presteren pas op jarige en tweejarige leeftijd, de duiven voldoende gelegenheid geven om uit te groeien en voldoende ervaring opdoen is een hoofdvereiste.

Duif & Spel

(01/03/2013) Het boekje of de computer om te weten wat je op het hok zitten hebt: het maakt allemaal niets uit

Bijlange geen nieuwigheidje waarover wij het dit keer even hebben willen. Het is echt niet alleen uiterst interessant maar noodwendig over zoveel mogelijk détails op de hoogte te zijn nopens alle duiven die momenteel op eigen hok een onderkomen krijgen.

Duif & Spel

(15/02/2013) Water + ???? ... Deel II

In deel II nemen we de invloed van citroen, thee, honing en suiker onder de loepe, kunnen ze een gunstige invloed hebben op de gezondheistoestand van onze duiven en hun prestaties?.

Duif & Spel

(14/02/2013) Water + ???? ... Deel I

Water, onontbeerlijk voor het in stand houden van het leven op aarde. Wat in de duivensport een beetje misgroeid is, is het idee dat de drinkpot wel af en toe (of altijd) een kleurtje moet krijgen. Honderden producten zijn op de markt verkrijgbaar. In drie delen bespreken we de natuurlijke producten die al dan niet een positieve invloed hebben op de gezondheid of prestaties.

Duif & Spel

(13/02/2013) Het droog houden van het hok

Droogte op het hok blijft één der eerste voorwaarden tot welslagen in de duivensport.

Duif & Spel

(28/01/2013) Tips voor de wintermaanden: op zoek naar beter… - Deel I

Er werd al meermaals gezegd en geschreven: ‘In de winter worden de prijzen gewonnen’. Men bedoelt hiermee dat ook tijdens de rustperiode een goede aangepaste verzorging en voeding beslist noodzakelijk zijn.

Duif & Spel

(17/01/2013) Vlaanderens overmacht, opgetekend in 1951: is er veel veranderd?

In 't jaar 1951 waren de West-Vlamingen eenvoudig niet te genaken. Nooit tevoren hadden de mannen van de kust een zo overweldigende, om niet te zeggen verpletterende meerderheid aan de dag gelegd. Is dit heden ten dage nog steeds zo?, Oorzaken? Lossingsplaatsen zijn bijna identiek als nu.

Duif & Spel

(14/12/2012) Rond 1900 was het anders... was het ook beter?

Er is nogal wat veranderd als we lezen hoe de opvattingen omstreeks 1900 waren. En toch is er anderzijds veel gelijk gebleven. Alweer stellen we vast dat toen al “de waarheden als koeien” werden ontdekt.

Duif & Spel

(11/12/2012) De goede duif: belang ogen- en vleugeltheorie

Een van onze bezoekers en zelf een groot kampioen in de duivensport schreef een brief met het verzoek deze te publiceren. De schrijver vindt het nogal opvallend dat er vooral in de wintertijd zo hoog opgelopen wordt met theorieën i.v.m. het erkennen van de echte goede duiven.