Zoeken

Duif & Spel - Rui

Duif & Spel

(12/05/2013) Het vallen van de eerste pen bij weduwnaars

Een der grootste domheden die een weduwschapspeler kan begaan, is zijn duivers al na een vijftal weken opnieuw te herkoppelen.

Duif & Spel

(22/04/2013) Het vallen van de dons

Hoe tegenstrijdig het moge klinken: onze duiven moeten gans het jaar in conditie zijn. Wij bedoelen daar natuurlijk niet mee, dat zij er steeds even vurig en driftig moeten voorkomen.

Duif & Spel

(18/01/2013) De kwaliteit van de pluim

De mens heeft in de geschiedenis steeds geprobeerd dieren en planten te veredelen door een bestudeerde fok of teelt. Onze voorouders en wijzelf doen dit ten bate van onze eigen behoeven.

Duif & Spel

(30/11/2012) Van het einde van de rui tot aan het koppelen, de rechte weg! - Deel III

Voor alwie een duif grondig kent, hetgeen met de beste keurder het geval is, valt het niet zo moeilijk uitwendige fysieke hoedanigheden of gebreken vast te stellen.

Duif & Spel

(15/11/2012) Van het einde van de rui tot aan het koppelen - deel I

Het energie-vermogen dat een duif per seizoen kan aanspreken is beperkt. De beste voorbereiding bestaat erin, mits behoud van moraal en gezondheid, zuinig met dit vermogen om te gaan, zodat het op het tijdstip van de wedstrijden ten volle kan aangesproken worden.

Duif & Spel

(15/11/2012) Familiekweek bestendigt de kenmerken

Familiekweek bestendigt de kenmerken: het wordt beoefend met volmaakte duiven, die de liefhebber tenvolle voldoening schenken; het laat toe een ras tot stand te houden, of juister een zuivere lijn in de afstamming.

Duif & Spel

(10/11/2012) In deze tijd van het jaar... complete rust voor de duiven

Het merendeel der duiven is uitgeruid. Nog enkele die laat kweekten zitten kaal en sommige ouden werken nog aan hun laatste pennen. We moeten nu zorgen dat ze het zo kalm mogelijk hebben.

Duif & Spel

(03/11/2012) Rui en een goed winterregime

Naast een goede rui en een goed winterregime, begint het succes van een seizoen reeds voor de koppeling.

Duif & Spel

(08/09/2012) Elke duif heeft haar eigen ruiritme, meer over het baden

Over dit onderwerp werd al heel wat geschreven en worden wij nog regelmatig vragen gesteld. Het is inderdaad zo, dat de ene duif rapper ruit dan de andere. Sommigen beweren zelfs, dat vooral de fondduiven trager ruien dan de vitesseduiven. Anderen zijn van mening dat vlotte ruiers slappe duiven zijn.

Duif & Spel

(17/08/2012) Ruiproces en randverschijnselen - Deel II

Vroeger heerste algemeen de gedachte dat ruiende kippen in een goede conditie moesten gehouden worden en daarom kregen ze zoveel graan (gerst, tarwe, maïs) en weinig meel (eiwitrijk) toegediend.

Duif & Spel

(13/08/2012) Ruiproces en randverschijnselen - Deel I

Deze week, mijn vriend de veearts op bezoek gehad. Niet dat mijn duiven ziek waren, louter een vriendschapsbezoek...Maar uiteraard toch over de duiven gesproken en zijn het ruiverloop der duiven in de volière eens gaan bekijken.

Duif & Spel

(11/08/2012) Invloed van het verduisteren op jonge duiven

Welke invloed heeft het verlengen van de nacht op de rui bij jonge duiven? We testten het uit.

Duif & Spel

(05/08/2012) De rui

Levenskracht en vruchtbaarheid. Goed ruien is een hoofdvereiste voor de reisduif wil men haar met succes in lijn stellen gedurende het volgende seizoen.

Duif & Spel

(17/01/2011) So much depends on a succesful moult

The last week of July the noise was tremendous in our lofts when the widowers came home from their last race. They were allowed to keep their hens. For them the season was over.

Duif & Spel

(15/12/2010) Uitzonderlijke duif: 13 pennen en tevens 14 staartpennen bij Evert Antonides - Sappemeer (NL)

De "Dertienpenner" met ringnummer NL10-4784506 werd gekweekt uit ouders met normale 10 pennen.

Duif & Spel

(02/12/2010) Het uittrekken van een pen

Een onzer jonge vrienden, reeds gewaarschuwd naar de kleinste details in de duivensport, stelde ons een delikate vraag : deze van het uittrekken van een pen, korte tijd voor de inmanding van een bepaalde wedstrijd.

Duif & Spel

(19/11/2010) The moult of the last flights

In «De Belgische Duivensport», I wrote an article about the moult in which I said «the moult is a natural function which, in normal circumstances, is completed without any special remedies from the manager.

Duif & Spel

(05/10/2010) The moult of the widowers

In a preceding article I was ahead of myself. I wrote that we had six widowers ready for the last two races, on the 2nd and 9th of August. We kept them home on the 19th and 26th of July to have them specially rested.

Duif & Spel

(04/10/2010) Ruiperiode

Ruiperiode, vrijheid, dierbare vrijheid, de dierlijke motor.

Duif & Spel

(17/02/2010) Rui... Ze worden alweer mooi.

Op de meeste hokken is de grote rui nog in volle gang, de kwekers zullen zo goed als klaar zijn, prachtig zijn ze weer. De vliegduiven die lang doorgespeeld zijn hebben het verenpak nog niet helemaal vernieuwd, maar ook die zullen met een paar weken weer “Om door een ringetje te halen” zijn.