Zoeken

Duif & Spel - Kweek

Duif & Spel

(10/04/2010) Breeding better pigeons using performance pigeons and selection (part 1)

Over the last 13 years we have developed a family that has received 21 Ace pigeon awards in total and 7 of them are No.1 Ace Pigeons of all America. We know there are many roads to Rome. The destination in all cases is the same but not all prefer the same route.

Duif & Spel

(26/02/2010) "Een ras is iets dat inteelt kan verdragen"

Een ras opbouwen door inteelt - daar kom je bij Janssen niet onderuit. Behalve ze vergelijken met andere beroemde rassen uit hun grote tijd, naar ik al heb aangekondigd, moet ik er in deze verhandeling, met voorbeelden, klassieke en nieuwe nader op ingaan, tot in bijzonderheden.

Duif & Spel

(19/02/2010) Degeneratie van de ogen - gevolgen van slechte selectie bij veelvuldig kruisen. Deel I

Zijn er dan geen duiven met "slechte" ogen? Die zijn er zeker, volop denk ik. Koppel maar twee duiven met een grote pupil, scherpe cirkels d.w.z. een scherpe, niet vloeiend in elkaar overgaande afscheiding tussen iris en pupil, vooral aan de voorkant, de kant van de snavel, dunne waterige kleur in de iris, enkelvoudige kleur zonder tekening, "oneffenheden" e.d. en u bent op de verkeerde weg.

Duif & Spel

(17/02/2010) Rui... Ze worden alweer mooi.

Op de meeste hokken is de grote rui nog in volle gang, de kwekers zullen zo goed als klaar zijn, prachtig zijn ze weer. De vliegduiven die lang doorgespeeld zijn hebben het verenpak nog niet helemaal vernieuwd, maar ook die zullen met een paar weken weer “Om door een ringetje te halen” zijn.

Duif & Spel

(17/02/2010) Eieren : Van leg tot ...

De duivin legt haar eerste ei rond vijf uur 's avonds en twee dagen nadien haar tweede tussen één en drie uur in de namiddag. Om eieren te bekomen met flinke schalen, moet de liefhebber zijn duivin goed verzorgen.

Duif & Spel

(15/02/2010) How to breed good pigeons ?

With the publisher of this paper I was discussing the contents of a pigeon magazine. I write in many of them and I can assure you that that is far from easy as far as foreign countries are concerned.

Duif & Spel

(14/02/2010) Samenvatting van de beginselen van een goede selektie

Eerst hebben we de duiven beoordeeld die geld hebben opgebracht, ttz. deze welke kopprijzen hebben gevlogen en in staat zijn zulks in het aanstaande speelseizoen verder te doen.

Duif & Spel

(13/02/2010) Egg retention

I have come across an interesting case recently. A mondain breeder called me because one of his hens was unable to lay the egg that was palpable just before the cloaca. He tried to lubricate the cloaca by administering some paraffin oil in it but it did not help.

Duif & Spel

(29/11/2004) Van eieren tot . . . .

De ontwikkeling van het ei vangt aan bij de bevruchting. Het is dus belangrijk ook de duivinnen degelijk voor te bereiden op hun taak.

Duif & Spel

(25/11/2004) Een interessante parameter: de inteeltcoëfficiënt

In dit artikel zal ik het hebben over een bruikbare parameter inzake inteelt: de inteeltcoëfficiënt. Soms ziet men in een verkoopprogramma staan: "sterke inteelt naar ...", maar is dit werkelijk zo? Soms ziet men dat die duif in feite heel weinig ingeteeld is. Vandaar dat deze inteeltcoëfficiënt wel handig is om een duidelijk beeld te krijgen op deze materie.