Zoeken

Duif & Spel - Kweek

Duif & Spel

(26/08/2012) Hoe geven we de najaarsjongen van nu... volgend seizoen alle kansen als jaarling? - deel II

Het minste dat we van een jaarse duif kunnen zeggen is, dat zij een eigenaardige vliegduif is. Een beginneling-duivenliefhebber die het jaar voordien sterk presteerde met de jongen, is vaak de mening toegedaan dat zijn duiven, die nu jaarlingen zijn, die mooie uitslagen zeker gaan herhalen.

Duif & Spel

(26/08/2012) Old pigeons

Some fanciers are of the opinion that one should not breed from old pigeons as their progeny will lack vitality.

Duif & Spel

(25/08/2012) Degeneratie van de ogen, e.a. Wie maakt de adequate onderscheiding? - Deel II

Probeer het er allemaal maar aan te bekijken. Mijn zoon, die dierenarts is, denkt dat het bij dieren nog problematischer is dan bij mensen. Gedegenereerde gekruisten kunnen stevig aanvoelen en de voorstanders van harde, vaste spieren in verrukking brengen.

Duif & Spel

(20/08/2012) Hoe geven we de najaarsjongen van nu ... volgend seizoen alle kansen als jaarling? - deel I

Het heeft geduurd tot net voor Wereldoorlog II dat de inrichters zich voor het eerst speciaal gingen interesseren aan de jaarduiven. En nog vele jaren later begon men in Brussel onderscheid te maken tussen jaarduiven en oude duiven.

Duif & Spel

(12/08/2012) Vallen "Streng ziften" en "Geduld oefenen" te rijmen?

Enerzijds streng ziften en anderzijds geduld oefenen zijn feitelijk twee zaken die op het eerste zicht onmogelijk hand in hand kunnen gaan? En toch zijn het twee voorname factoren die, wij duivenmelkers, moeten proberen te combineren.

Duif & Spel

(04/06/2012) Zomerjongen: een zegen voor geduldige kampioenen

De meeste melkers zijn er gewoon vies van. Ze kweken twee of hoogstens drie ronden uit al wat pluimen heeft en daarmee zitten de kweekactiviteiten er doorgaans op.

Duif & Spel

(20/02/2011) De methode van Gerard Serrarens Vogelwaarde (NL) - De kweekperiode, voeding, spenen ...

Mogen tijdens de kweekperiode de duiven regelmatig buiten ? Welke mengeling wordt er tijdens de kweek toegediend ? Na hoeveel dagen worden de jongen gespeend en welke mengeling krijgen ze daarna toegediend ? ... etc ...

Duif & Spel

(29/12/2010) Preparations for the mating of stock-pairs

At the lofts of the Master of Meulebeke, the stock pairs are usually paired December 1st, in order to get anearly round of youngsters.

Duif & Spel

(27/12/2010) De jaarlijkse zifting

Ieder jaar omtrent hetzelfde tijdstip zijn de duivenmelkers er toe gehouden een sortering te doen in hun bestaande colonie.

Duif & Spel

(15/12/2010) Uitzonderlijke duif: 13 pennen en tevens 14 staartpennen bij Evert Antonides - Sappemeer (NL)

De "Dertienpenner" met ringnummer NL10-4784506 werd gekweekt uit ouders met normale 10 pennen.

Duif & Spel

(02/12/2010) Iets over veldvliegen.

Mijn duiven heb ik altijd in een goede conditie weten te houden, maar zekere dag stelde ik vast dat de uitwerpselen van mijn duiven zeer bruin waren en zelfs ietwat drekkig ...

Duif & Spel

(24/10/2010) The natural system flying mated

Panders are always seeking methods by which the pigeons may be urged to race home faster. One cannot hope to find a better jockey to assist in this matter than the pigeon's own natural instinct.

Duif & Spel

(23/10/2010) Beroemde, sterk vliegende rassen, die nauwe inteelt kunnen verdragen, zijn altijd "briljant kruisende rassen"!

Het kardinale punt is wat prof. Bonsma noemt "erfdwang", ik heb in de Dikke Van Dale tevergeefs gezocht naar hoe de vertaling luidt, maar ik weet dat het prepotentie is: voorbestemd zijn en de potentie in zich hebben om voortreffelijk te kweken!

Duif & Spel

(22/10/2010) Het droog houden van het hok

Droogte op het hok blijft één der eerste voorwaarden tot welslagen in de duivensport. Het gebruikte materiaal, de ligging en de schikking van het hok komen in de eerste plaats in aanmerking.

Duif & Spel

(13/10/2010) When is separation necessary?

Around mid September, our birds' last round of youngsters is weaned. By then, our birds have all been on eggs for a few days, and the moult has set in. Once all the youngsters are weaned, the old birds coats seem to fall apart.

Duif & Spel

(30/06/2010) Breeding better Pigeons (part 5)

In my past articles on performance and selection I covered My 6 Common Denominator Grading System plus our family of birds that have worked very well for us, clients and friends. Every once in a while we should ask ourselves, are we as a breeder really going in the right direction?

Duif & Spel

(03/06/2010) Mitochondrial DNA and the significance of the maternal line

Mitochondria are found within each of our cells. Their main job is to produce energy so that when we run up a flight of stairs, just enough energy is produced for our cells.

Duif & Spel

(11/05/2010) Breeding Better Pigeons (part 4)

A fast way to the top using both selection and performance. In this article I will cover key breeders from 4 out of our 5 pigeon families that were all selected from top performance lofts using our 6 Common Denominators Grading System.

Duif & Spel

(19/04/2010) Breeding Better Pigeons (part 3)

Selection of breeders. Some things that matter and some that don’t

Duif & Spel

(16/04/2010) Breeding Better Pigeons (part 2)

In my first article I covered the importance of only selecting future breeders from a performance based family. In addition a good selection process will save you years of time and money.