Zoeken

Duif & Spel - Kweek

Duif & Spel

(18/04/2013) Gezonde jonge duiven: de toekomst van ieder hok

Voor tal van liefhebbers zit het kweekseizoen er al op. Ze hebben alles vroeg bijeen gezet en speenden de jongen voor eigen gebruik. Anderen zijn niet zo haastig, kunnen zichzelf in toom houden en bewijzen daarmee een grote dienst aan hun duifjes.

Duif & Spel

(22/03/2013) Kweken is denkwerk

Laat ons nog maar eens op dezelfde nagel kloppen. Iedereen heeft tegenwoordig allicht een paar koppels die voor de kweek bestemd zijn. Al naar gelang men verder speelt zijn er meer kweekkoppels noodzakelijk.

Duif & Spel

(01/03/2013) Het boekje of de computer om te weten wat je op het hok zitten hebt: het maakt allemaal niets uit

Bijlange geen nieuwigheidje waarover wij het dit keer even hebben willen. Het is echt niet alleen uiterst interessant maar noodwendig over zoveel mogelijk détails op de hoogte te zijn nopens alle duiven die momenteel op eigen hok een onderkomen krijgen.

Duif & Spel

(15/02/2013) Water + ???? ... Deel II

In deel II nemen we de invloed van citroen, thee, honing en suiker onder de loepe, kunnen ze een gunstige invloed hebben op de gezondheistoestand van onze duiven en hun prestaties?.

Duif & Spel

(14/02/2013) Water + ???? ... Deel I

Water, onontbeerlijk voor het in stand houden van het leven op aarde. Wat in de duivensport een beetje misgroeid is, is het idee dat de drinkpot wel af en toe (of altijd) een kleurtje moet krijgen. Honderden producten zijn op de markt verkrijgbaar. In drie delen bespreken we de natuurlijke producten die al dan niet een positieve invloed hebben op de gezondheid of prestaties.

Duif & Spel

(13/02/2013) Het droog houden van het hok

Droogte op het hok blijft één der eerste voorwaarden tot welslagen in de duivensport.

Duif & Spel

(30/01/2013) De zichtbare, goede kwaliteiten van een duif: de mening van Gerard Vanhee (Wervik, BE) - opgetekend in 1973 - deel I

Teneinde de zichtbare goede kwaliteiten van een duif met zekerheid te kunnen bepalen, moeten wij ze ter hand nemen en haar lichaamsbouw onderzoeken. Dit heeft zijn groot belang zowel voor de kweek- als voor de vliegduiven.

Duif & Spel

(28/01/2013) Tips voor de winterkweek

Veel duivenliefhebbers zijn ervan overtuigd dat ze hun kwekers zo dicht mogelijk bij de natuur moeten houden om sterke en gezonde jongen in de schotel te hebben.

Duif & Spel

(19/01/2013) Op zoek naar een prima kweekkoppel - Deel II

Wij zullen er zeker niet zo ver naast zitten, als wij stellen dat er op alle hokken of toch ongeveer, duivers en duivinnen zitten waarmee een behoorlijk kweekkoppel zou te vormen zijn.

Duif & Spel

(12/01/2013) Op zoek naar een prima kweekkoppel - Deel I

Wat moeten we verstaan onder een kweekkoppel? Met kweekkoppels wordt te pas en te onpas nogal geschermd, maar meestal is dit ongegrond.

Duif & Spel

(05/01/2013) Bedenkingen bij winterkweek: het nut van beendermeel en levertraan

Bij het sorteren van mijn archief vond ik nog wat krabbels betreffende winterkweek. Op de keerzijde had ik gelukkig vermeld: interview afgenomen van fondspeler Raymond Van Steenberghe op 12 oktober 1980.

Duif & Spel

(26/12/2012) Kunnen winterjongen goede oude vliegers worden?

Wij hebben het er vroeger al eens over gehad en als wij er nu op terugkomen is het omdat ons expliciet gevraagd werd of het, nu al of niet klopt dat men winterjongen mag afschrijven voor later, hoe knap zij ook het jaar van hun geboorte hebben gepresteerd.

Duif & Spel

(24/12/2012) Mooie jongen kweken in hartje winter is geen sinecure

Met Kerstmis nadert onheilspellend het nieuwe jaar. Toen wij lekker aan tafel zaten gingen mijn gedachten uit naar alle liefhebbers, die ik veel geluk en voorspoed, een flinke gezondheid en succes in de sport wilde toewensen, en daarbij vroeg ik mezelf af wat er feitelijk gaat worden van al die piepers die deze dagen uit het ei komen.

Duif & Spel

(28/11/2012) Wat is een late, zijn ze nuttig?

In principe is de late duif het jong dat na het speelseizoen geboren werd. Laat ons in verband hiermede schrijven, geboren na 15 juli moet aanzien worden als laat of naseizoen jonge duif.

Duif & Spel

(24/11/2012) Om en bij de winterkweek - deel IV

Evolutie of revolutie in de kweek? Revolutie en evolutie komen in betekenis bijna op hetzelfde neer. Allebei betekenen ze wijziging. Wij zeggen: komen "bijna" op hetzelfde neer. Dus is er verschil.

Duif & Spel

(23/11/2012) Van het einde van de rui tot aan het koppelen, wees altijd verstandig! - deel II

Tijdens ruim vijftig jaar dat wij de duivensport hebben gepraktikeerd, hebben wij medegemaakt dat deze sport regelmatig de schok van nieuwigheden te doorstaan kreeg, die de een na de andere in het teken van de meest volstrekte onfeilbaarheid aangekondigd werden, maar niettemin slag op slag in het niet vergingen, doordat de praktijk hen tegensprak.

Duif & Spel

(17/11/2012) Om en bij de winterkweek - deel III

Toen kwam het weduwschap op de proppen... Sinds het weduwschap op de proppen kwam, is er betreffende spelsysteem niet zoveel veranderd, wat nog niet betekent dat aan het weduwschapspel zelf niet werd geschaafd en gevijld.

Duif & Spel

(15/11/2012) Familiekweek bestendigt de kenmerken

Familiekweek bestendigt de kenmerken: het wordt beoefend met volmaakte duiven, die de liefhebber tenvolle voldoening schenken; het laat toe een ras tot stand te houden, of juister een zuivere lijn in de afstamming.

Duif & Spel

(11/11/2012) Om en bij de winterkweek - deel II

Vermenigvuldigingscyclus: de liefhebbers die de normale ontwikkelingsfysiologie van de duif niet kennen, zullen abnormaliteiten en afwijkingen van het basispatroon minder vlug onderkennen dan de volleerde duivenmelker.

Duif & Spel

(04/11/2012) Om en bij de winterkweek - deel I

Algemeen klimaat niet verwaarlozen. Veel duivenliefhebbers zijn ervan overtuigd dat ze hun kwekers zo dicht mogelijk bij de natuur moeten houden om sterke en gezonde jongen in de schotel te hebben.