Zoeken

WPROL, zo kan het niet verder!

Liefhebbers, lokalen, inrichters… allen zijn ze de huidige gang van zaken rond WPROL kotsbeu. Ruim twee maand na de eerste nationale vlucht uit Bourges zijn er nog steeds geen officiële afgewerkte uitslagen. De vraag die op éénieders lippen brandt: komt het nog goed en wanneer? Geef uw mening in deze 'poll'.

Op de AV van de KBDB in februari werd met veel poeha aangekondigd dat de KBDB vanaf 2017 zelf de uitslagen op de nationale vluchten ging berekenen, via WPROL en Zuid-Afrika.  Een ambitieus en vooruitstrevend project zoals het toen werd voorgesteld.
De nationale, zonale en provinciale resultaten gingen (bij normale lossing en verloop van de vluchten) op maandagavond klaar zijn en online gaan. Vanaf vlucht twee, gingen tussenstanden voor de nationale kampioenschappen en asduiven gepubliceerd worden. Iedereen ging alles op de voet kunnen volgen, van week tot week, tot de finale vlucht. Liefhebbers gingen niks meer moeten insturen voor de kampioenschappen, alles ging voortaan automatisch berekend worden.
Mooi toch? Duivensport in een modern kleedje. Meespringen op de kar van de steeds verder informatiserende wereld… mee zijn met zijn tijd. Geen sinecure in duivenland, in een logge en ingewikkelde structuur van wetten en regeltjes. Al kleefde er wel een prijskaartje aan dit nobel initiatief, van 0,48 € per duif, te verdelen over inrichter, provinciale organisator en de liefhebber zelf (0,15 € per ingekorfde duif). De uitslagen op deze 3 dubbelingen zouden gratis online komen, wat dan weer een mooie besparing in het budget betekende.

Het klonk mooi. Te mooi om waar te zijn. Vandaag weten we beter.
Midden april moest alles klaar zijn om van start te gaan, en het project aan de inrichters voor te stellen. De info kwam niet. Of toch, een week voor de eerste nationale vlucht uit Bourges van eind mei. Rijkelijk laat. Wellicht de voorbode op wat komen zou. Het liep meteen fout. Meteen werd duidelijk dat WPROL en de mensen in Zuid-Afrika niet klaar waren om met dit project van start te gaan. Dat er kinderziektes of onvoorziene zaken kunnen opduiken bij de opstart van een nieuw project? Akkoord. Doch,  eens die weggewerkt zou alles toch op wieltjes moeten lopen. Maar… het loopt nog steeds voor geen meter. 

De liefhebbers hebben week na week netjes 0,15 € per duif extra aan portkosten betaald, maar officiële afgewerkte uitslagen hebben ze nog steeds niet gezien. De voorlopige uitslagen die reeds werden gepubliceerd steken nog vol fouten. We zijn twee maand na de eerste nationale Bourges I. Dit in schril contrast met de resultaten van de tussentijdse provinciale vluchten die door de provinciale inrichters via Data Technology (de firma die tot dit jaar instond voor de nationale resultaten) worden berekend. Deze (inter)provinciale resultaten staan één tot hooguit twee dagen na de vlucht netjes online gepubliceerd. 

Dat ze bij de KBDB in Halle met de handen in het haar zitten, is meer dan duidelijk. Een betere communicatie naar de leden, lokalen en inrichters toe, over het hoe en het waarom, had meer duidelijkheid kunnen scheppen over de stand van zaken, waar de problemen zitten.  Angstvallige stilte is momenteel aan de orde, daar moet iedereen het voorlopig mee doen.
Herhaaldelijk contact met de KBDB-instanties leert, dat er steeds wordt gesproken over ‘volgende week is alles klaar’. Al duurt de week lang. Heel lang. Het wordt meer en meer duidelijk dat de KBDB zich in deze zaak serieus heeft vergaloppeerd, op hindernissen is gestoten, die maar niet opgelost raken.

Heeft de KBDB de zaak verkeerd ingeschat, of heeft WPROL hen een rad voor de ogen gedraaid, met een project waar ze helemaal niet klaar voor waren? Het lijkt stilaan op een soap, iets als ‘blind getrouwd’. Al kan men daar na 4 weken nog altijd het huwelijk ontbinden, onder het contract uitkomen. Had de KBDB dergelijke clausule niet in het contract opgenomen, of is het wederzijds vertrouwen zo groot dat men kost wat kost met dit project wou doorgaan? Feit is dat WPROL blijkbaar de trein niet op de rails krijgt om de deadlines te halen die werden vooropgesteld. Bij de KBDB zit men intussen met de gebakken peren, en uitermate verveeld met deze situatie.
Al groeit ook bij de liefhebbers, de lokalen (die de klaagzang van hun leden wekelijks moeten aanhoren) en de inrichters het ongenoegen, en rijzen er ernstige vragen. Komt het ooit nog goed? Krijgen we binnenkort correcte en volledig afgewerkte resultaten te zien? Waar staan onze duiven geklasseerd, en wat hebben ze gewonnen (voor de mensen die nationaal, zonaal en/of provinciaal  op hun duiven hebben ingezet)? Inrichters en lokalen vragen zich af hoe de afrekeningen er gaan uitzien, of die correct gaan zijn. De liefhebbers zijn mee de dupe van gans dit horrorverhaal. De reden ook waarom nauwelijks nog een eurocent wordt ingezet op de nationale, zonale en provinciale dubbelingen. Volkomen normaal wanneer liefhebbers na 2 maand, nog steeds geen zicht hebben op hun gewonnen prijzengeld en enige uitbetaling hiervan. Hoog tijd dat de KBDB klaarheid schept.   

De KBDB verspreidde vandaag (25/7) een persbericht met de eerste voorlopige uitslagen en klachtenperiode. Hoog tijd! Want de Belgische duivenliefhebber is deze situatie rond WPROL beu. Kotsbeu. Zo kan het niet verder!

Uitslagen van nationale vluchten rekenen via WPROL, een goed idee?: