Zoeken

WPROL belooft voor 2019 snelle en correcte uitslagen op weg naar een eerlijke duivensport

Directeur Celestine Donough van WPROL heeft zijn voornemens voor 2019 uit de doeken gedaan. Doelstelling is de wedstrijden snel te finaliseren. Dwingende voorwaarde: alle bestanden moeten binnen de 24 uur na de inkorving en dus voor de lossing worden ontvangen. En dat was helaas ook in 2018 nog geregeld niet het geval.

WPROL (World Pigeon Racing Online) is een service-aanbieder van software en diensten. Het bedrijf met hoofdzetel in Cork (Ierland) heeft tot doel om snel en transparant alle vlucht- en kampioenschapsresultaten beschikbaar te stellen aan zijn partners zoals de KBDB. Het driejarig contract met de KBDB loopt tot 1 december 2019 en is in feite drieledig: de uitslagen van de vluchten, de dopingcontroles en de volledige administratie van de KBDB.

Met de ondertekening van die drie contracten was een fors bedrag gemoeid, en de verwachtingen waren dan ook hooggespannen. De KBDB kreeg een groot aantal modules ter beschikking, zoals de ledenadministratie, verkoop van ringen, aanmelden verdwaalde duiven, het eigenlijke management en het financieel beheer. Op het vlak van het (uitgebreide) beheer van de vluchten gebruikt de KBDB een hele reeks WPROL-modules zoals de berekening van de resultaten en kampioenschappen. De KBDB beschikte niet over de software en de hardware om al die dingen op een behoorlijke manier te beheren. WPROL stelt dat allemaal ter beschikking. Het was nog alleen kwestie van de software en hardware op een behoorlijke manier te gebruiken, maar daar liep het compleet mis.

Op het vlak van uitslagen draaide 2017 uit op een rampjaar, met uitslagen vol fouten, veel te lang uitblijvend, kortom een ‘disaster’ van de bovenste plank. In 2018 was er al duidelijk beterschap, maar toch was er nog veel ergernis.

Bestanden

Celestine Donough: “Voor een correcte gang van zaken moeten we de inkorvingsbestanden binnen de 24 uur na inkorving ontvangen en dus voor de lossing. Enkel op die manier kunnen we alle gegevens van de ingekorfde duiven checken en correcties aanbrengen. Maar in de praktijk blijkt dat inkorvings- en bestatigingsbestanden soms samen worden aangeleverd, wat nefast is voor een correcte gang van zaken en waardoor bijvoorbeeld zelfs poelages nog kunnen gemanipuleerd worden.”

WPROL beseft maar al te goed dat het in 2019 sneller moet gaan: sneller voorlopige uitslagen, sneller definitieve uitslagen en sneller de klachten van de liefhebbers behandelen. Celestine Donough: “We beseffen en begrijpen dat de liefhebbers niet helemaal tevreden waren. We kunnen een optimale dienstverlening alleen maar beloven als alle bestanden sneller en liefst foutloos bij ons toekomen. Dan pas zullen de liefhebbers en de verenigingen echt waar voor hun geld krijgen. Met onze moderne technologie brengt de KBDB de duivensport sneller en live bij de liefhebbers en verenigingen. Die krijgen zo meteen glashelder zicht op het verloop van de vluchten en makkelijke controle van de resultaten.”


WPROL moet de inkorvingsbestanden binnen de 24 uur na inkorving ontvangen. 

De vele wedstrijdcorrecties die in 2018 nog moesten uitgevoerd – vaak tot wanhoop van de liefhebbers – waren in bepaalde gevallen te herleiden tot foutieve ringnummers. Celestine Donough: “Onze software kan de juiste uitslagen alleen maar opmaken en de kampioenschappen alleen maar correct berekenen als we weten wie de actuele eigenaar van de ring is, als de ringnummers correct gekoppeld zijn en als de coördinaten kloppen.”