Zoeken

West-Vlaamse overkoepelende uitslag (W.V.O.U.)

Aan de winnaars van de naturaprijzen van de WVOU in 2010

Beste sportvriend,

Vorig seizoen hebben 46 verenigingen opnieuw de handen in elkaar geslagen en bijna wekelijks voor de West-Vlaamse liefhebbers een gratis overkoepelende uitslag opgemaakt voor de wedstrijden uit Clermont en Ablis.

Op elke uitslag waren mooie naturaprijzen (waarde ongeveer 30 € en meer) te winnen door de overwinnaars en door de eerste liefhebber van elk arrondissement. Ook u won een naturaprijs; meer details kunt u vinden op onze website www.wvou.be

Op zondag 27 maart 2011 worden alle laureaten en naturaprijswinnaars gehuldigd op ons derde kampioenenfeest dat doorgaat in cultureel centrum HET SWOK, Ooststraat 4a, Staden. Het programma ziet er als volgt uit:
-    12u30: menu à volonté aan 15 euro per persoon
      ( ambachtelijke gebraiseerde warme ham, frietjes, bijhorende sausen
        en groenten)
-    14u: verloting van 4 ballontrips tussen de deelnemende maatschappijen
-    14u15: verloting van fiets en 4 ballontrips tussen deelnemers aan onze
stand op FUGARE
-    15u: huldiging van de kampioenen en 1ste prijswinnaars en uitreiking van de  
naturaprijzen. Einde omstreeks 16 uur.
      
Inschrijven tegen 20 maart  bij de bestuursleden Frank Verkinderen (0496-306422), Kurt De Keyser (0496-021800  ) of Chris De Schacht (0476-590930) of mailen naar urlm.kbauasgvetio ew@ en het bedrag  storten op rekening 143-0738054-82 ( opgelet: vermeld de naam van de persoon die een prijs te goed heeft!).                       
                 
Deze organisatie steunt volledig op de belangeloze inzet van onze verenigingen, de talrijke sponsors en onze medewerkers. Daarom vragen wij dat U als blijk van waardering de prijs persoonlijk afhaalt, zoniet blijven die eigendom van de inrichters. Om praktische redenen dient elke winnaar die niet deelneemt aan de maaltijd, het bestuur een week op voorhand van zijn aanwezigheid op het feest te verwittigen.

Vorig jaar waren meer dan 300 personen aanwezig. Laat ons er allen samen op 27 maart opnieuw een geslaagd feest van maken!

Het bestuur

Zedelgem, 3 maart 2011

Loading ...

Loading ...


Loading...