Zoeken

Voorlopige uitslagen Vierzon zijn online - Update

Door een probleem dat opdook met de mutaties van bepaalde duiven die waren ingemand voor Vierzon, liep de publicatie van de voorlopige nationale, zonale en provinciale resultaten vertraging op. Intussen zijn ze online.

Het nationaal sportreglement bepaalt (volgens Art 112) dat vanaf dit sportseizoen 2019 alle duiven waarmee wordt deelgenomen aan wedvluchten op naam van de liefhebber moeten staan, en dus vooraf moesten gemuteerd zijn. Anders worden deze duiven uit wedstrijd genomen, en de inzetten verbeurd verklaard.

Bij het inladen van de vluchtgegevens van Vierzon in WPROL kregen de inkorfburelen reeds een melding met de lijst aan ingekorfde duiven die niet in het KBDB-bestand terug te vinden waren, en dus als zijnde 'niet gemuteerd' werden beschouwd... en dus uit wedstrijden gingen genomen worden. Nazicht bij betrokken liefhebbers leerde dat tal van duiven wel degelijk (en op tijd) werden gemuteerd. Bewijzen van mutatie (stempel op het eigendomsbewijs, lijsten met mutaties en betalingen) werden door de liefhebbers ter staving voorgelegd.  Meteen werd duidelijk dat er ergens iets fout is gelopen met de ingave van deze mutaties. De KBDB controleerde de voorbije dagen de bewijzen aangeleverd door de liefhebbers, naast een controle op de mutaties van de duiven van de liefhebbers die door WPROL werden geweigerd... en voegde nog niet ingevoerde mutaties snel toe.

Het huiswerk lijkt nu klaar, waardoor WPROL de voorlopige uitslagen van Vierzon kon vrijgeven. Eventuele klachten moeten ingelogd zijn tegen uiterlijk 30 mei om 17u.