Zoeken

Voert KBDB straks de prehistorie weer in? Update met resultaat

Dat was althans de reactie van enkele Nederlandse duivenliefhebbers toen zij smalend aanhoorden met wat de KBDB op de proppen lijkt te komen voor 2019. Duivensport uit de oude doos.

Bijna een jaar terug, vonden in oktober de verkiezingen plaats, en kwam een quasi volledige nieuwe ploeg (17 nieuwe en 2 herkozen mandatarissen) aan het bewind. Die beloofde veranderingen, en vooral vernieuwingen. Dat bleek althans uit de programma’s waarmee tal van kandidaten naar de kiezers toestapten, en later ook hun stemmen binnen haalden. Voor 2018 werd de vluchtkalender en het sportieve nog grotendeels bepaald door de uittredende bewindsploeg, al werden links en rechts nog snel enkele kleine bijsturingen doorgevoerd door de nieuwe ploeg.
De verwachtingen voor 2019 zijn dan ook groot. Dit moet (of moest) het jaar van de vernieuwing worden. Al kan niet alles in één keer uiteraard. Wikken en wegen, desnoods (uit)testen, en dan beslissen (remember WPROL). Het goede moet je behouden, bijsturen waar nodig. Probleempunten of obstakels moet je aanpakken, zonodig veranderen en/of vernieuwen. Hopelijk voor de nieuwe ploeg, overstijgt de ontgoocheling de (hoge) verwachtingen niet, want het vluchtprogramma en de maatregelen die het Nationaal Sportcomité (NS) uit zijn toverhoed tevoorschijn haalde, doen menig wenkbrauw fronzen. Dit lijkt eerder op een teruggrijpen naar duivensport uit de oude doos, dan naar vernieuwing.

Controlegummi’s komen terug, en niet zomaar…

Soms moet je bij onze Nederlandse sportvrienden zijn, om nog eens wat nieuws uit België te rapen. Vooral wanneer er Belgenmoppen aan verbonden zijn. Aanleiding? Nieuws dat vanuit de vergadering van het NS van vrijdag 28 september laatstleden, de grens was over gestoken. In Nederland had men immers in 2017 reeds de controlegummi’s afgeschaft, enkel op de internationale vluchten werden die toen nog verplicht. In 2018 heeft de KBDB ook hier moeten inbinden, en moesten de Nederlandse duiven zelfs op de internationale vluchten geen controlegummi meer dragen. Zij werden vervangen door een elektronisch controlesysteem.
Vorig jaar werden ook in België de controlegummi’s op de grote halve fond afgevoerd. Op de fond en grote fond bleven die in 2018 wel nog behouden. Velen hoopten dat deze ook hier in 2019 zouden verdwijnen, en worden vervangen door een alternatief controlemiddel (vb een elektronische mat onder de mand die registreert welke duiven in een bepaalde mand aanwezig zijn, mogelijks trajectcontrole van winnende duiven, en/of ergens een vluchtcode invoeren naar analogie van onze Noorderburen).

De ontgoocheling moet dan ook groot zijn wanneer vanuit het NS dan berichten van de eerste ‘vernieuwing’ op ons afkomen. Namelijk dat de gummi’s NIET verdwijnen. Integendeel, ze worden ook op de nationale grote halve fond opnieuw ingevoerd! Niet zomaar onder de vorige vorm. Nee, voortaan zal ieder liefhebber ‘per categorie’ van zijn 2 eerst geklokte  duiven de controlegummi dienen te klokken binnen de 15 minuten. De rest van de duiven moeten enkel nog binnen de 30 minuten verplicht aangemeld worden. Een maatregel die wel nog door de Algemene Vergadering van 26 oktober aanstaande, moet bekrachtigd (lees: goedgekeurd) worden.

Het kon nog erger, want in het eerste voorstel zou zelfs sprake zijn geweest om de 4 eerste duiven per categorie te laten controleren. Wellicht was er nog één mandataris op het NS klaar wakker, die tijdig inzag dat liefhebbers die deelnamen aan 2 vluchten met 1 klok weleens niet voldoende zouden gehad hebben (bvb in een T2 of T3 kunnen slechts 11 duiven per klok + 1 opening voor de afslag). Ging men dan de lokalen of liefhebbers nog op kosten jagen om nog extra klokken aan te kopen, om controlegummi’s te kunnen klokken? Begrijpe wie kan. Is het dan verwonderlijk dat er in Nederland hoongelach opstijgt, en men daar stelt dat men in België opnieuw met duiven gaat spelen zoals in de prehistorie? Enige vorm van vernieuwing kunnen we dit bezwaarlijk noemen, dit is eerder… een stap terug.

Het kostenplaatje

Niet dat we in België nu alles moeten kopiëren van onze Noorderburen of anderen. Wel als zaken echt vernieuwend zijn, en/of de duivensport en zijn beoefening een stuk eenvoudiger en in dit geval ook ‘goedkoper’ kunnen maken. Zoals het WCS (Wedvlucht Controle Systeem) in Nederland, dat ook wordt gebruikt op de internationale vluchten door de ZLU.

Nu… maatregelen nemen is één… er een raming van de mogelijke gevolgen en consequenties bij incalculeren is twee. Beleidsplan en management noemt men zoiets. Is er binnen het NS nagedacht over het kostenplaatje en wie dit gaat (blijven) betalen? De kosten blijven doorschuiven richting lokalen en liefhebbers is niet langer een optie.
Liefhebbers betalen nu al 0,15 € extra per duif (WPROL). Momenteel krijgen de lokalen op de fond 0,05 € per duif als onkostenvergoeding (de vroegere 2 B.Fr per duif, daterend uit de tijd van toen, en nooit aangepast ondanks alles duurder is geworden). Deze 0,05 € dekt al lang de kostprijs van de gummi niet meer (vorig jaar 0,055 € per gummiring). Wanneer de duiven bovendien een dag overzitten, ontvangen de inkorfburelen niks,  nougabollen als ristorno… en kunnen ze het bedrag volledig uit eigen zak ophoesten, naast de oplopende kosten voor extra personeel (als je die nog vindt!?) voor het zetten en openen van de klokken, en bij de inkorvingen. De hoogdagen dat tal van lokalen overleven op bonverkopen, kaasavonden, pensenkermis, mosselsouper en dergelijke, om de kosten te dekken… lijken ook stilaan hun hoogtepunt ver voorbij. Hopelijk heeft het NS ook hier over nagedacht en een pasklare oplossing, tenzij de gummi’s ‘gratis’ ter beschikking van de lokalen worden gesteld door de KBDB of de inrichter? Wishfull thinking wellicht.
Vernieuwingen moeten er zijn om duivensport eenvoudiger, aantrekkelijker en vooral betaalbaar te houden. Niet omgekeerd.

Vanuit West-Vlaanderen kwam eind 2017 al een petitie om de controlegummi’s af te schaffen. Met de redenering en argumentatie waarin velen zich konden vinden. Wegens... te duur, van weinig nut, tijdrovend (bij inkorving en openen klokken), dreigend personeelsgebrek in de lokalen. Een kosten-baten analyse leert dat op jaarbasis zo ettelijke duizenden euro’s worden verspild voor weinig of niets. Geld dat aan vele andere zaken nuttig kan besteed worden, zoals het optimaliseren van de aanmeldingen via KBDB-online, en er een controlesysteem aan koppelen dat de gummi’s overbodig maakt (zoals het WCS in Nederland)!

Vele nieuwe kandidaten opperden vorig jaar in hun kiesbelofte de afschaffing van de gummi’s vanaf 2019… denk bijvoorbeeld aan de volledige ploeg verkozen Oost-Vlaamse mandatarissen die daar één van hun eerste werkpunten ging van maken. We zijn alvast benieuwd naar hun reactie en stemgedrag wanneer bovenstaande ‘vernieuwing’ straks op de agenda van Algemene Vergadering van 26 oktober komt.

Doe mee aan onze poll

In een poll werd de mening gevraagd van de liefhebbers omtent de vraag: wat denkt u als liefhebber van de maatregel die het NS vanaf 2019 wil invoeren om de controlegummi’s opnieuw in te voeren vanaf de nationale grote halve fond, met het verplicht klokken van 2 duiven per categorie binnen de 15 minuten. De liefhebbers kregen 5 dagen de tijd om hun stem uit te brengen. Dit is het resultaat van de poll: