Zoeken

Schieten van verwilderde duiven

Zoals de voorafgaande jaren wordt op het eind van het jaar een periode voorzien, waarin verwilderde duiven mogen geschoten worden. De KBDB maakt de duivenliefhebbers attent op de termijn dat dit straks opnieuw mag gebeuren, en geeft de raad uw duiven niet los te laten gedurende deze periode.

Schieten van (verwilderde) duiven

Zoals vorig jaar wordt het schieten van deze duiven van 17 december 2018 tot en met 09 januari 2019 toegelaten. Bijgevolg worden de liefhebbers aangeraden hun reisduiven tijdens deze periode op te hokken.