Zoeken

PIPA steekt rubriek Getuigenissen in nieuw jasje

Onder de rubriek Getuigenissen staan sinds jaar en dag bedankingen allerhande van leveranciers en kopers. Omdat deze in de loop der jaren te talrijk waren geworden, hebben we beslist om enkel nog de meest informatieve getuigenissen voor potentiële (ver)kopers over te houden en de rubriek direct ook op te smukken.

Klant is koning

PIPA vaart een koers waarbij in alle gelederen kwaliteit en professionalisme nagestreefd wordt. Daarbij hebben we één doel voor ogen: klantentevredenheid. Bekende en minder bekende (ver)kopers, de zogenaamde 'grote' en 'kleine', iedereen moet bij PIPA tevreden zijn over zijn ver- of aankoop. Voor zowel sporadische als regelmatige verkopers worden de veilingen tot in de puntjes ondersteund. Een inhoudelijk sterke reportage, haarscherpe weergave van de duiven en gedetailleerde, correcte informatie over de duif zelf. Ook om potentiële kopers zo goed mogelijk te informeren over hun mogelijke aankoop, of ze nu een groot of klein budget hebben. En dat alles gepresenteerd in meerdere talen, voor geïnteresseerden uit binnen- en buitenland. Laat het duidelijk zijn: Bij PIPA is het alle dagen Dag van de Klant.

Bedankingen van heinde en verre

Die klantgerichtheid heeft ertoe geleid dat kopers en verkopers uit het verleden en heden PIPA vaak erg erkentelijk waren voor de geleverde service. De verkopers prezen onze professionele aanpak bij het presenteren van de duiven, de vlotte afhandeling van de verkoop achteraf en de goede samenwerking die alles in goede banen leidde. De kopers, die bedankten ons onder meer voor de vlotte communicatie na aankoop, de goede zorgen voor hun nieuwe aanwinst voor aflevering en de uitstekende resultaten die met het nageslacht neergezet werden. De reden dat alles zo gestroomlijnd loopt? De inzet en het enthousiasme van alle medewerkers, van het eerste contact via de supplyagenten tot de overhandiging van het duifje door de loftmanagers. De menselijke kant van het verkoopverhaal die door velen bijzonder geapprecieerd wordt.

Nieuw jasje

Om potentiële (ver)kopers beter te informeren over PIPA's werkwijze, en natuurlijk ook om hen aan te trekken, hebben we onlangs onze rubriek Getuigenissen wat verfraaid en de schaar gezet in het grote aantal, soms irrelevante, bedankingen. Zo hebben we bij de indeling een onderscheid gemaakt tussen kopers en verkopers, beide takken van het veilen. Enkel de inhoudelijk interessante getuigenissen werden behouden. Iedere bezoeker krijgt de voor hem meest relevante getuigenissen te zien bv. getuigenissen uit je eigen land. Het geheel werd ingekleed met een foto van de liefhebber in kwestie en apart kadertje per getuigenis. Benieuwd hoe het er allemaal uitziet? Neem hier dan zelf een kijkje in de vernieuwde rubriek Getuigenissen.