Zoeken

Persmededeling NPO: Terugtreden Evert Diepeveen

Tijdens de bestuursvergadering van 29 januari jl. heeft bestuurslid Evert Diepeveen ons geïnformeerd over zijn besluit om per direct zijn bestuursfunctie neer te leggen.

Evert is met ons van mening dat het succes van GPS2021 gebaat is bij bestuurders die met oog voor de liefhebbers, efficiënt en effectief keuzes kunnen maken aan dit veranderingsproces. Echter, het huidige plan van aanpak vindt hij niet meer aansluiten bij zijn manier van besturen.
 
“ Wij zijn Evert dankbaar voor zijn tomeloze inzet in de afgelopen jaren. Mede door zijn bijdrage is het plan GPS2021 ontwikkeld en zijn de eerste fundamentele stappen gezet. Ook heeft Evert als portefeuillehouder Nationale Dagen de nieuwe formule met succes vormgegeven. Wij wensen Evert veel succes en met de nu beschikbaar gekomen tijd een mooi vliegseizoen!”