Zoeken

Persmededeling KBDB: vermindering aantal duiven

Rekening houdend met de hoge temperaturen die worden voorspeld voor de komende dagen, dienen de verenigingen, in toepassing van art. 44 NSR, VOOR ALLE WEDVLUCHTEN het aantal duiven per mand te verminderen met 10%.

Indien de weersgesteldheid het toelaat, mag komend weekend ook vroeger worden gelost m.n.

  • Voor de snelheid in België en in Frankrijk vanaf 6u30 met uitzondering voor West-Vlaanderen vanaf 7u00 en Quiévrain (zondag) vanaf 7u30
  • Voor ALLE andere wedvluchten (zoals op de lossingsvergunning van de FCF wordt vermeld) vanaf 6u00

Bovendien dringen wij er bij de verenigingen op aan de duiven zeker  te drenken in de vereniging.

De aandacht van de vervoerders wordt bovendien gevestigd op de strikte toepassing voor wat betreft het drenken van de duiven, vermeld in de criteria “wegvervoer”