Zoeken

Persbericht KBDB omtrent de ontsnapte duiven te Vierzon

De KBDB wenst via een persbericht klaarheid te scheppen in de polemiek die ontstaan is over 2 ontsnapte duiven op de nationale vlucht uit Vierzon van 18 mei.

PERSMEDEDELING VIERZON 18/05/2019

De KBDB wenst zijn liefhebbers ervan te informeren dat twee duiven uit een mand zijn ontsnapt op zaterdagmorgen 18/05/2019 rond 8u50 op het moment dat de begeleiders begonnen met het snijden van de loodjes. De inrichter van de wedvlucht heeft onmiddellijk contact opgenomen met de voorzitter van het Nationaal Sportcomité, waarbij deze laatste onmiddellijk de inkorvende vereniging heeft gecontacteerd. De nationale voorzitter evenals de voorzitter van de provinciale entiteit werden eveneens van het probleem in kennis gesteld.

Ondertussen had de inrichter, ter plaatse op de lossingsplaats, vastgesteld dat het om een mand ging waarin zich 4 duiven bevonden. Hij heeft dan ook de ringnummers genoteerd van de duiven die zich in de bewuste mand bevonden. Wetende dat deze mand slechts 4 duiven bevatte, informeerde de verantwoordelijke van het inkorvingsbureel de voorzitter van het nationaal sportcomité dat deze 4 duiven toebehoorden aan dezelfde liefhebber, liefhebber dewelke als laatste zijn duiven had ingekorfd in het inkorvingslokaal. De duiven van deze liefhebber werden verdeeld over de overige manden en de rest, de 4 bewuste duiven, werden in een aparte mand geplaatst. De bewuste mand!

De verantwoordelijke van het inkorvingsbureel heeft de ringnummers van deze bewuste duiven kunnen mededelen aangezien het de laatste 4 duiven betrof die werden ingekorfd. De voorzitter van het nationaal sportcomité heeft dus deze lijst kunnen vergelijken met de inlichtingen ontvangen vanwege de inrichter ter plaatse. De overgebleven duiven in de mand stonden op de lijst van het inkorvingsbureel, hetgeen aantoonde dat de inlichtingen, verstrekt door de vereniging, correct waren  en waardoor de ontsnapte duiven, ringnummers ter staving, konden worden opgelijst. Het was dus onnodig het geheel van liefhebbers, ingekorfd in hetzelfde inkorvingslokaal, te straffen.

De voorzitter van het nationaal sportcomité is tussengekomen zodat de elektronische ringen van de bewuste ontsnapte duiven werden uitgeschakeld voor wat betreft de aanmeldingen. De liefhebber werd in kennis gesteld van het probleem. De lossing werd uitgevoerd om 9u45, hetzij één uur na het onopzettelijk voorval van deze twee duiven.

De KBDB wenst zijn liefhebbers in kennis te stellen van de exacte feiten zoals deze zich hebben afgespeeld vóór de lossing van de nationale wedvlucht vanuit Vierzon van 18/05/2019 teneinde elke polemiek dienaangaande uit te sluiten. De KBDB dankt de inrichter van deze nationale wedvlucht evenals de voorzitter van de betrokken provinciale entiteit voor hun snelle tussenkomst waardoor, in het belang van de liefhebbers en in alle sportiviteit en bovendien nog voor de lossing, een einde kon worden gesteld aan het probleem.