Zoeken

Persbericht KBDB naar aanleiding aanstelling nieuwe bestuursploeg

De voorzitter van de nationale raad van beheer en bestuur wil ​​verschillende gesprekspartners ontmoeten om, binnen de grenzen van het mogelijke, antwoorden te bieden op de door hen gestelde vragen.

De nieuwe bestuursploeg werd aangesteld door een beslissing van de nationale algemene vergadering van de KBDB van 11/03/2019.

De afgelopen maand hebben de leden van de nationale raad van beheer en bestuur (NRBB) gepoogd de interne structuur van de KBDB te leren kennen, werden verschillende “dringende” dossier behandeld en werd begonnen met een diepgaande analyse van alle lopende dossiers.

Het is duidelijk dat gedurende een zo kort tijdsbestek deze dossiers niet ten gronde konden worden onderzocht  of het duivenseizoen 2019, hetwelk reeds was begonnen, niet volledig kon worden veranderd.

Niettegenstaande het voorgaande, maken ​​de KBDB en het nieuwe aangestelde bestuur het voorwerp uit van veel kritiek in de duivenpers en op sociale media.

Het klopt dat kritiek moet kunnen worden verdragen en dat het soms kan bijdragen om sommige dingen te veranderen, maar het systematisch uiten van kritiek maken de zaken alleen maar erger.

In een geest van openheid wil de voorzitter van de nationale raad van beheer en bestuur de ​​verschillende gesprekspartners ontmoeten om, binnen de grenzen van het mogelijke, antwoorden te bieden op de door hen gestelde vragen.

Deze samenkomsten zullen hen alsdan in staat stellen het positieve en het negatieve af te wegen en eventueel te overwegen een meer positieve en minder harde kritiek ten overstaan van de KBDB te uiten.

In het belang van eenieder dient de NRBB dergelijke stappen te ondernemen.

Nationaal Voorzitter en Voorzitter van het NSC

                Pascal BODENGIEN en Denis SAPIN