Zoeken

Persbericht KBDB: maatregelen hoge temperaturen en afgelastingen (update 24/06)

Vanaf zondag 23 juni worden er hoge temperaturen voorspeld. De KBDB benadrukt het belang van het drenken van de duiven. Daarnaast worden er ook een aantal maatregelen genomen zoals het afgelasten van de leervluchten en het verminderen van het aantal duiven per mand.

Update 24/06:

Aansluitend op de hierna vermelde mededelingen wensen wij volgende toelichtingen te verstrekken:

  • ENKEL de opleervluchten/wedvluchten ingericht op dinsdag, woensdag en donderdag (25, 26 & 27/06/2019) worden geannuleerd aangezien aan dit type van vluchten het merendeel jonge duiven deelnemen;
  • De inkorvingen van Agen (24/06/2019) en Montélimar (26/06/2019) blijven behouden.

Update 22/06:

Mededeling ter attentie van de verenigingen en de liefhebbers

Aansluitend op de persmededeling van heden (zie hierna) wensen wij, in het belang van onze duiven en rekening houdend met de extreem hoge temperaturen die worden voorspeld voor de komende week, te specifiëren dat er tijdens de week van 24/06/2019 tot en met 28/06/2019 GEEN wedvluchten noch leervluchten mogen worden ingericht.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,                                             De voorzitter van het nationaal sportcomité,
Pascal Bodengien.                                                                                     Denis Sapin.

AGEN: de internationale vlucht uit Agen, inkorving op maandag 25/06 en lossing voorzien op vrijdag 28/06 gaat WEL door.

MONTELIMAR: ook de nationale vlucht uit Montélimar, inkorving op woensdag 26/06 en lossing voorzien op zaterdag 29/06 gaat gewoon door.

Update 21/06:

Rekening houdend met de hoge temperaturen die worden voorspeld voor volgende week dienen de verenigingen, in toepassing van art. 44 NSR, VOOR ALLE WEDVLUCHTEN, met inkorving vanaf 24/06/2019 tot en met 26/06/2019) het aantal duiven per mand te verminderen met 10%.

Bovendien dringen wij er bij de verenigingen op aan de duiven zeker te drenken in de vereniging.

De aandacht van de vervoerders wordt bovendien gevestigd op de strikte toepassing voor wat betreft het drenken van de duiven, vermeld in de criteria “wegvervoer” en, voor de wedvluchten uit Agen en Montélimar, een bijkomende tussenstop tijdens het vervoer in te lassen teneinde de duiven te voorzien van extra drinkwater.

De voorzitter van het nationaal sportcomité, in samenspraak met de nationale voorzitter, heeft de beslissing genomen om de leervluchten van komende week af te gelasten en dit in het welzijn van onze duiven.

 

Persbericht 20/06:

Rekening houdend met de hoge temperaturen die worden voorspeld voor ZONDAG 23/06/2019,  dienen de verenigingen, in toepassing van art. 44 NSR, VOOR ALLE WEDVLUCHTEN MET LOSSING OP ZONDAG 23/06/2019  het aantal duiven per mand te verminderen met 10%.

Indien de weersgesteldheid het toelaat, mag op zondag 23/06/2019 ook 1 uur vroeger worden gelost.

Bovendien dringen wij er bij de verenigingen op aan de duiven zeker te drenken in de vereniging.

De aandacht van de vervoerders wordt bovendien gevestigd op de strikte toepassing voor wat betreft het drenken van de duiven, vermeld in de criteria “wegvervoer”