Zoeken

Persbericht KBDB: Bijkomende maatregelen door hoge temperaturen

Door de aanhoudende hoge temperaturen die de komende dagen worden voorspeld, legt de KBDB aan zowel verenigingen als vervoerders een aantal bijkomende maatregelen op wat betreft het drenken, inkorven en ophalen van de duiven.

Rekening houdend met de aanhoudende hoge temperaturen die worden voorspeld voor de eerstvolgende dagen en in het belang van het welzijn van onze duiven werden, naast de bestaande door het nationaal sportreglement voorziene bepalingen nog bijkomende maatregelen genomen door de leden van de nationale raad van beheer en bestuur:

A/ snelheidswedvluchten of leervluchten tijdens de week

Voor de verenigingen:

  • vermindering van het aantal duiven per mand met 20%
  • drenken van de duiven vanaf de inkorving. De drinkbakjes dienen aangehecht te blijven tot ophaling van de duiven door de vervoerder

Voor de vervoerders/vergezellers

  • vermindering van de stapelhoogte met 1 laag, zowel voor wat betreft de ophalingen als het vervoer naar de lossingsplaatsen
  • strikte toepassing voor het drenken van duiven, zoals vermeld in de criteria “wegvervoer”
  • voertuigen dienen bij aankomst op de lossingsplaats (tijdens de dag) in de schaduw te parkeren

Bovendien dienen de verenigingen hun inkorvingen op dinsdag en woensdag (23 & 24/07/2019) 1 uur later aan te vangen. De vervoerders dienen alsdan rekening te houden met het feit dat de duiven 1 uur later dienen opgehaald te worden.

Er wordt ook de toelating gegeven om, indien de weersgesteldheid op de lossingsplaats en de vluchtlijn het toelaat, de duiven 1 uur vroeger te lossen.

We dringen dan ook aan dat AL deze genomen maatregelen, teneinde onze duifjes een goede terugkeer naar hun hok te garanderen, STIPT worden opgevolgd.

Controles zullen hierop worden uitgevoerd op de lossingsplaatsen.

B/ Nationale wedvluchten (Narbonne & Souillac)

Voor de verenigingen:

  • vermindering van het aantal duiven per mand met 10%
  • drenken van de duiven vanaf de inkorving. De drinkbakjes dienen aangehecht te blijven tot ophaling van de duiven door de vervoerder

Voor de vervoerders/vergezellers

  • vermindering van de stapelhoogte met 1 laag, zowel voor wat betreft de ophalingen als het vervoer naar de lossingsplaatsen
  • strikte toepassing voor het drenken van duiven, zoals vermeld in de criteria “wegvervoer” en een bijkomende tussenstop tijdens het vervoer teneinde de duiven te voorzien van extra drinkwater
  • voertuigen dienen bij aankomst op de lossingsplaats (tijdens de dag) in de schaduw te parkeren

Bovendien dienen de verenigingen hun inkorvingen op woensdag (24/07/2019) voor Souillac 1 uur later aan te vangen. De vervoerders dienen alsdan rekening te houden met het feit dat de duiven 1 uur later dienen opgehaald te worden.

C/ inkorvingen halve-fondwedvluchten op donderdag

De inkorvingen voor de halve-fondwedvluchten van donderdag (25/07/2019) dienen eveneens 1 uur later aan te vangen. De vervoerders dienen alsdan rekening te houden met het feit dat de duiven 1 uur later dienen opgehaald te worden.