Zoeken

Overlijden van mevrouw Marie Van der Voorde (Anderlecht, BE)

We vernemen het overlijden van Marie Van der Voorde, lokaalhoudster van het inkorflokaal Cureghem Centre. Marie overleed op donderdag 14 februari op 84-jarige leeftijd onverwacht in haar slaap.

Dit overlijden valt het "Bestuur van Lokaal Cureghem Centre" bijzonder zwaar. Geen enkel teken aan haar gezondheid kondigde een nakend afscheid aan. Tijdens de kampioenenviering van de club op 19 januari 2019, werd Marie (rechts) nog in de bloemetjes gezet samen met haar dochter Mady (links), adjunct secretaris Annie (midden) en haar achterkleinkind Falke.

Het PIPA-team wenst de familieleden en vrienden van Marie veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

Reacties

Marieke,

Je heengaan was voor ons allen een donderslag bij klaarlichte dag!
Niemand had dit verwacht! Tijdens onze kampioenenviering van 19/01/2019 was je nog een bloem in volle glorie.
We zullen je missen als geen ander en je vergeten dat zullen we nooit. Je lach en je eerlijkheid staan voor immer in ons geheugen gegrifd. In ons hart koesteren wij de warme die je persoonlijkheid ons heeft gebracht.
Wij wensen je naasten de nodige kracht om dit onmenselijke verlies te boven te komen.
Rust zacht in vrede Marieke want dat wensen wij je zonder verpinken, van ganser harte toe!

Vanwege het "Bestuur van Lokaal Cureghem Centre" en al haar leden.