Zoeken

Mededeling van de KBDB – wedvlucht Quiévrain 7 april 2019

De KBDB publiceerde naar aanleiding van de slecht verlopen vlucht vanuit Quiévrain op zondag 7 april 2019 volgende mededeling.

Ingevolge het slechte verloop van de wedvlucht vanuit Quiévrain van 07/04/2019 heeft de nationale voorzitter, dhr Pascal Bodengien, in samenspraak met de voorzitter van het Nationaal Sportcomité, dhr Denis Sapin, beslist een intern onderzoek op te starten naar de omstandigheden die hebben geleid tot de slechte terugkeer van deze duiven. De KBDB zal dan ook niet nalaten, na onderzoek, de verantwoordelijke(n) te sanctioneren, zodat dergelijke situaties zich, in de toekomst, niet meer zullen herhalen.
De nationale voorzitter en de voorzitter van het Nationaal Sportcomité wensen zich hiervoor te excuseren.