Zoeken

Mededeling KBDB: Communiqué Quiévrain 7 april 2019

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur (NRBB) hebben een onderzoek gevoerd ingevolge het verloop van de in rand vermelde wedvlucht.

Uit dit onderzoek blijkt dat:

  • De lossingsverantwoordelijken van de verschillende provinciale entiteiten slechts één enkele fout hebben begaan in die zin dat, na de toelating te hebben verleend tot lossen, de vervoerder niet meer werd gecontacteerd vóór de lossing teneinde de weersevolutie ter plaatse te vernemen
  • Daartegenover, dragen de vergezellers ter plaatse, een grote verantwoordelijkheid op het vlak van de lossing en wel om volgende redenen:
    • De verantwoordelijke voor de lossingsplaats in Quiévrain werd niet gecontacteerd, hoewel dit in de onderrichtingen duidelijk werd opgenomen;
    • Het vetorecht (= indien één vergezeller niet wil lossen, dienen de andere vergezellers verplichtend te wachten tot er een unaniem akkoord is om te lossen) werd niet gerespecteerd;
    • De vergezellers krijgen niet de opdracht om te lossen maar de toelating om te lossen. Zij moeten, in gezamenlijk overleg, de situatie ter plaatse inschatten en een standpunt innemen. Uit lokale getuigenissen blijkt dat in dit specifieke geval de weersgesteldheid nooit gunstig is geweest om een duif te lossen;
    • Er moet nog aan toegevoegd worden dat ongelukkiglijk de vergezeller die gewoontegetrouw de lossingen coördineert niet aanwezig was dit bewuste weekend.

Dientengevolge zullen de vergezellersagentschappen worden gehoord door de NRBB van de KBDB teneinde meer duidelijkheid te verstrekken voor deze tekortkomingen.

We beseffen dat deze procedure de liefhebbers, die hun duiven hebben verloren, geen absolute voldoening zal geven maar we moeten zeker tussenkomen opdat dit voorval zich in de toekomst niet meer zal herhalen.

We ondernemen nu stappen om ervoor te zorgen dat de regels, die niet werden gevolgd op 07/04/2019, vanaf nu zullen worden nageleefd (opvragen van beeldmateriaal bij de vervoerder ter plaatse op het lossingsterrein, contact name met duivenliefhebbers in de buurt van het lossingsterrein,…).

Bovendien zullen de vergezellers, op straf van het opleggen van een boete, verplicht zijn, vóór elke lossing, de verantwoordelijke van de lossingsplaats te Quiévrain te contacteren.

Tenslotte zullen de verantwoordelijken op de lossingsplaatsen, systematisch, via de communicatiemiddelen die hen actueel ter beschikking worden gesteld, de voorzitter van het nationaal sportcomité en de nationale voorzitter dienen te informeren van de genomen beslissingen en dit op elke lossingsplaats.

De leden van de NRBB hielden er aan snel een antwoord te verstrekken op de vele vragen van de liefhebbers.

De nationale voorzitter en de voorzitter van het NSC,

Pascal Bodengien en Denis Sapin.