Zoeken

Kurt Platteeuw (Rumbeke, BE) vrijgesproken voor rechtbank van Ieper

De rechtbank van Ieper sprak in haar vonnis de West-Vlaamse topliefhebber Kurt Platteeuw volledig vrij in het proces dat tegen hem liep nadat bij een huiszoeking een 2-tal producten waren gevonden waarvan hij volgens de Belgische wetgeving niet in het bezit mocht zijn.

De story is genoegzaam gekend, en hield de jongste weken en maanden onze duivensport een stuk in de ban. Waarover ging het precies? Een hele tijd terug was men met goed 70 man van politie, recherche, en allerlei controle-instanties binnen gevallen bij de familie Kurt Platteeuw, en werd naast zijn privé-eigendom ook zijn firma en winkels ondersteboven gekeerd. Je zal het als mens maar meemaken. Bij deze huiszoeking werd naast 8 gram Tricho Plus (dat het verboden en kankerverwekkende ronidazole bevat) waardoor hij volgens de Belgische wetgeving in overtreding was met de drugswet… ook een product - dat cortisone bevat - gevonden in de huisapotheek waardoor hij in overtreding zou zijn geweest met de hormonenwetgeving. Een product dat trouwens eens door zijn dochtertje werd gebruikt toe ze 2 jaar oud was. Een proces verbaal werd opgemaakt wegens ‘het in bezit zijn van…’. Kurt Platteeuw moest zich hiervoor verantwoorden voor de rechtbank. Een zware boete en celstraf hing hem boven het hoofd, als straf geëist door de rechtbank. Plots was ik precies een marginaal en een gevaar voor de volksgezondheid, aldus een verontruste Kurt Platteeuw.

Zover zal het gelukkig niet komen. De rechtbank van Ieper sprak Kurt Platteeuw volledig vrij,  de motivering van het vonnis volgt later. Het waren meester Jacques De Taeye en meester Joris Vercammen (advocaat van de KBDB) die de verdediging van Kurt Platteeuw voor zich namen, en de vrijspraak over gans de lijn bekwamen.

We kregen zonet een opgeluchte Kurt Platteeuw  aan de lijn. Je zou voor minder. Tezamen met Kurt kan onze ganse duivensport opgelucht adem halen. Er werd veel heisa rond gemaakt in bepaalde media, over het al dan niet in huis mogen hebben van medicatie voor duiven en het verplicht bijhouden van een register dat dit bezit en gebruik verrechtvaardigt.

Volgens de letter van de wet is dit (nog altijd) verplicht! Meer zelfs… in feite moet ieder duivenliefhebber hiervoor een milieuvergunning ‘klasse 2’ hebben. Jammer dat de KBDB daar onze duivenliefhebbers nooit op attent heeft gemaakt. Tenzij ze daarvan zelf niet van op de hoogte waren uiteraard. Want volgens de wet behoren onze duiven nog altijd tot het pluimvee. Bepaalde producten die bijvoorbeeld wel aan een kanarie of parkiet mogen toegediend worden, mogen niet voor onze duiven. Waarom?
De grote fout daarvoor ligt een stuk bij ons als duivenliefhebber zelf. Een duif wordt ook als vogel geboren, maar eindigt zijn leven als pluimvee. Het FAVV is ook niet blind voor het feit dat jaarlijks duizenden duiven naar de poelier worden gebracht om te slachten, en dus zo in de voedselkeren terecht komen! In principe moeten wij allen de duiven die we op het eind van het seizoen er uit selecteren, richting vilbeluik brengen. Dat is de enige rechte weg die wij als duivenliefhebbers volgens het openbaar ministerie moeten volgen.

De KBDB heeft in deze nu twee belangrijke punten om op verder te werken. Er is in eerste instantie de vrijspraak van Kurt Platteeuw, waarvan de motivatie van het vonnis en de argumentatie uit het strafdossier kan gebruikt worden als motivatie naar het FAVV, en het ministerie van dierenwelzijn toe. Op basis hiervan kan men nu verder stappen ondernemen om onze ‘sportduiven’ uit de voedselketen te halen. De enige manier om aan de wetgeving omtrent pluimvee te ontsnappen.

Voor Kurt Platteeuw lijkt de zaak nu van de baan, al kan het openbaar ministerie nog altijd beroep aantekenen. Zijn kompaan Ronald Coenen kreeg 6 maand voorwaardelijk.
Kurt Platteeuw ziet deze ganse affaire als een complot tegen zijn persoon vanuit een bepaalde hoek. Ze zouden me beter op een sportieve manier bekampen en proberen het zwijgen opleggen, namelijk met de prestaties van hun duiven. Maar dat kunnen ze niet, en is hen niet gelukt. Wees er maar zeker van dat we ons straks in 2015 dubbel zullen plooien om te bewijzen dat wij nog altijd de beste en de sterkste zijn. Antwoorden met de vleugels… luidt het devies!

Reacties

Jammer dat het al moet gebeuren zo'n dingen in de duivensport.... maar eind goed al goed!

Enkele weken terug waren ze toch nog op bepaalde plekken binnnen gevallen met politie, parket en FAVV, heb ik horen zeggen. Weet iemand daar iets over?

Blij voor jou Kurt dat recht geschiedde !!
Veel succes dit seizoen !!

grt Gerry Conaert

De vrijspraak was de enige logische denkpiste.
Bij deze wens ik de familie Platteeuw een fantastisch seizoen 2015 toe.

Mvg,

Alex,

Als ik het verhaal lees, dan ga je veel mensen voor het gerecht moeten sleuren. Wat ik wel verwonderlijk vind is dat over de kompaan weinig gezegd wordt. Die Roland Coenen krijgt wel 6 maand voorwaardelijk????? Waarom ????

Vooraleerst wil ik iedereen bedanken voor de reacties . Honderden sms'en en mailtjes van collega's die ik niet ken . Dit doet deugd. Het is een enorme moeilijke periode geweest die nu achter de rug is . We hebben ons deel gedaan voor de duivensport , want de sport stond wel degelijk op de helling . Momenteel overtreed nog iedereen de wet , maar het is nu het moment om de wet aan te passen . Ik wil zeker de KBDB bedanken voor de directe tussenkomst in deze zaak . De ernst werd direct ingezien . Ook moet ik het gerecht van Ieper bedanken voor de wijze beslissing . Het is geen cadeau om zo'n dossier ter hand te krijgen en de toekomst van de duivensport te bepalen . Er is een vonnis van meer dan 20 pagina's die de KBDB onder hand neemt en waar de insiders alles van weten . Er is nog veel werk te doen , maar met een vonnis zoals dit kunnen verdere stappen worden ondernomen .
Voor de mensen die niet op de hoogte zijn van deze zaak (zouden er nog zijn ??) . Roland Coene krijgt een voorwaardelijke straf van 6 maanden voor het vaccineren van 8 duifjes van een 85 jarige melker . Laat ons niet belachelijk doen hé . In bepaalde provincies gaan de liefhebbers elkaar helpen om elkaars duifjes te vaccineren . Dus , we zullen toch aan vele melkers 6 maanden moeten geven .
Voor de rest : aan iedereen veel succes toegewenst , maar wees op uw hoede .... u mag geen enkel geneesmiddel , middel tegen luizen en middel tegen wormen in uw bezit hebben . Simpel gezegd : u mag niets in uw bezit hebben zolang de wet is wat ze nu is.

Een vraagje , als: "In bepaalde provincies gaan de liefhebbers elkaar helpen om elkaars duifjes te vaccineren" Welke dierenarts of wie zet er dan zijn naam en handtekening onder de verklaring van vaccinatie bij duiven tegen paramyxo die men verplicht moet indienen bij de club waar men met die duiven speelt of moet dat in bepaalde provincies niet?

Dat vraag ik me ook af wathever.Ik wist niet dat men zelf zijn duiven mag vaccineren zonder tussenkomst van een dierenarts!!!!
Hoe dom kan een mens (ikzelf nb)toch zijn.

Ik dacht ook dat de dierenarts de duiven moet inspuiten , daarom ben ik ook van dierenarts veranderd omdat de vorige gewoon de entstof mee gaf en de formulieren gewoon tekende en afstempelde .

je mag nooit je eigen duiven spuiten ( vaccineren ) ook niet met het borsteltje tegen pokken .
Het is niet prettig om op die manier je hobby te beoefenen . Als men wil kan men morgen ELKE liefhebber pakken want geeneen is 100% in regel !!