Zoeken

Komt de nationale Bourges van 4 augustus te vroeg? Nationale vluchten voor jonge met 1 week verschoven? (Update)

Als we de aantallen deelnemende jonge duiven op de voorbereidende (inter)provinciale vluchten van het voorbije weekend bekijken, lijkt het gros van de jonge duiven zeker niet klaar voor de nationale vluchtkalender die binnen 2 weken van start gaat. Wat nu?

We beleven op weergebied een uitzonderlijk zwaar vliegseizoen voor onze duiven. Weken op rij met kopwind, en de jongste weken de bijkomende hitte, beginnen hun tol te eisen. Het aantal deelnemende duiven aan de wedstrijden krimpt zienderogen. Tal van duiven zitten stilaan door hun reserves heen. Zeker bij de oude en jaarse, waar de laatste loodjes letterlijk zwaar beginnen doorwegen... terwijl het circus met de jonge op 4 augustus pas wordt op gang geschoten met de nationale Bourges II.
Vooral de aanhoudende kopwind van de jongste weken uit ONO-sector en bijhorende hoge temperaturen,  was bij momenten een gesel voor de jonge duiven. Oude rotten in het vak beweren niet ten onrechte, dat het met oost in de wind, steeds opletten geblazen is met onervaren jonge duiven. Wellicht de reden waarom vele liefhebbers omzichtig omsprongen met hun jonge garde. De ene is later gestart uit voorzichtigheid, anderen lieten hun jongen meer snelheidsvluchten afwerken dan gewoonlijk, wegens omstandigheden nog ’te zwaar’ voor het grote werk. Om nog te zwijgen over de verliezen die werden geleden bij het opleren en/of tijdens de eerste vluchten.

De eerste vluchten voor jonge duiven op de kleine halve fond kregen om die reden in meerdere provincies 2 weken uitstel. Wegens jonge duiven (nog) niet klaar… zo simpel ligt het. Daardoor stonden het voorbije weekend van 21 juli pas de eerste provinciale vluchten van de grote halve fond voor jonge duiven op de kalender. Veel soeps was het niet qua aantal deelnemende duiven. In de meeste provincies lag het aantal deelnemende jonge duiven rond of iets boven de 2000 duiven (tov tussen de 5 à 6000 duiven in 2017). Dieptepunt was Vlaams-Brabant met 571 jonge op provinciaal vlak uit Blois (in 2017 waren dit er nog 3.672), nota bene! Het werden bovendien niet meteen de makkelijkste vluchten met een eerder traag verloop, waarbij vele duiven alweer ‘diep’ zijn moeten gaan, om hun hokje te bereiken.
Wanneer we dus de vergelijking maken met vorig jaar werden op de vluchten van dit weekend minder dan de helft (soms slechts 1/3) van het aantal jonge duiven ingezet ten opzichte van 2017. Geen prettige vooruitzichten met de openingsklassieker voor jonge duiven van 8 augustus uit Bourges voor de deur. Een echte inhaalbeweging hoeven we komend weekend niet meteen te verwachten met de voorspelde tropische temperaturen gedurende gans de week, en onweer naar het weekend toe.

Dan moet je durven concluderen dat het gros de jonge duiven niet klaar is om de nationale vluchtkalender aan te vatten op 4 augustus, met de nationale Bourges als traditionele opener. Logisch dat in de wandelgangen nu reeds geruchten de ronde doen als zou er geschoven worden met de vlucht uit Bourges. De vluchten Bourges en Chateauroux met een week opschuiven naar respectievelijk 11 en 18 augustus… of de nationale Bourges met 2 weken verlaten naar 18 augustus (tussen Chateauroux en Argenton), het zijn twee opties die op tafel liggen. Al ligt de zaak moeilijk voor de oude duiven en jaarlingen, met Bourges als laatste vlucht die in aanmerking komt voor de nationale kampioenschappen Grote Halve Fond KBDB. Die kan je niet zomaar verplaatsen, klinkt het. Een werkpunt op de agenda van het Nationaal Sportcomité, om daaromtrent een beslissing te nemen. Of er al dan niet zal geschoven worden met de kalender voor jonge duiven, en hoe? Valt nog af te wachten… al groeien de intenties daartoe volop. Het is wachten op nieuws vanuit Halle, waar (in overleg met de inrichters) de knoop moet doorgehakt worden.

Nieuws vanuit de coulissen

De inkt omtrent het mogelijk schuiven met de nationale Bourges was nauwelijks opgedroogd, of volgend bericht bereikte ons vanuit de coulissen. De nationale vluchten voor jonge duiven zouden met één week verlaat worden. De nationale vluchtkalender zou er voor de komende weken dan als volgt uitzien:

  • 27 juli Narbonne (oude + jaarse, onveranderd)
  • 28 juli Tulle (oude + jaarse, onveranderd)
  • 3 aug. Perpignan (oude, onveranderd)
  • 4 aug. Angoulême (oude + jaarse, onveranderd)
  • 11 aug. Bourges II (oude + jaarse + jonge)
  • 18 aug. Chateauroux III (oude + jaarse + jonge)
  • 1 sept. Argenton III (oude/jaarse + jonge)
  • 15 sept. Chateauroux IV (oude/jaarse + jonge)

Dit betekent dat wellicht ook de voorziene provinciale vluchten tussen de nationale vluchten, met een week zullen opschuiven (deze beslissing is uiteraard in handen van de provinciale inrichters). Op 4 augustus zou dan een extra provinciale vlucht (grote halve fond) op de kalender kunnen komen als voorbereiding. Een officieel persbericht vanuit de KBDB zou weldra volgen, met daarin ook de mededeling welke gevolgen dit heeft op, en wat er staat te gebeuren met, de nationale kampioenschappen.