Zoeken

KBDB-Limburg: zaterdaglossingen voor de snelheid en kleine halve fond

Op vier weekends na zal Limburg in 2019 de snelheid en kleine halve fond uitsluitend op zaterdag spelen. Dat was zo beslist door het Provinciaal Comité en werd door de algemene vergadering aanvaard.

Voor- en tegenstanders kregen hun zeg, waarna voorzitter Wim Kempeneers en ondervoorzitter Gino Houbrechts kordaat de uiteindelijke goedkeuring kregen.

In 2018 telde Limburg 66 verenigingen (67 in 2017, dus 1 minder) die 2.176 leden (2.239 in 2017, dus 63 minder) vertegenwoordigden. Die verenigingen waren op de algemene vergadering praktisch allemaal vertegenwoordigd door een of meerdere bestuursleden. Het provinciaal bestuur had nochtans gevraagd om maar één per persoon per vereniging af te vaardigen, maar liet betijen om de vergadering al niet meteen in chaos te laten starten.


KBDB-secretaris Eric Dubois en het Limburgse bestuur hadden hun huiswerk duidelijk goed gemaakt. 

“Voor onze liefhebbers én voor de duiven was 2018 een bewogen en moeilijk jaar, maar toch kon 90 procent van de lossingen voor 10 uur plaatsvinden,” zo zette voorzitter Wim Kempeneers de bijeenkomst in. Hij vertelde meteen dat er de voorbije weken veel commotie was ontstaan over het zaterdagspel op de snelheid en kleine hafo. Vooral de tegenstanders uit Midden en Oost hadden een ware campagne opgezet via telefoon, internet en Facebook. Wim Kempeneers: “Tot het zaterdagspel is beslist door het Provinciaal Comité, dat gekozen had voor een vluchtprogramma dat voor de vier Limburgse gewesten identiek was. Dat hoort ook zo voor de kampioenschappen (zelfde weerbeeld) en bovendien zijn heel wat liefhebbers blij dat ze nu van vrije zondagen kunnen genieten met hun gezin en kleinkinderen.” Hij voegde er ook aan toe dat er sowieso al vier zondagen zijn waarop wel een snelheidsvlucht zal plaatsvinden: zondag 21-04 Mettet, zondag 28-04 Chimay, zondag 19-05 Mettet en zondag 23-06 Mettet. De reden: die weekends zijn er ook zaterdagvluchten op de snelheid voorzien uit Dizy of Laon en dat zou bij een dubbele inkorving op vrijdag tot problemen kunnen leiden. Kempeneers haalde als voordeel van de snelheidsvluchten op zaterdag ook aan dat een eventueel uitstel dat makkelijk kan opgevangen worden op zondag. Als er op zaterdag is ingekorfd, is de druk om ’s zondags te moeten lossen groot: vrijwilligers zijn niet meer inzetbaar en transporteurs hebben andere opdrachten.

Sportief programma

Op het vlak van dierenwelzijn mogen de verenigingen controles verwachten wat betreft het drenken van de duiven. Van bij de inkorving moeten de gootjes aan de manden gevuld zijn met drinkwater. In het dopingreglement wordt voortaan voorzien dat de weigering van een controle voortaan gesanctioneerd wordt.

Hoofdmoot was uiteraard de voorstelling van het sportief programma met de geplande zaterdaglossingen voor Midden en Oost, zoals die in 2018 al bestonden in Zuid-Oost en West. Jean Conaert (Dilsen) en Jaak Koninx (Zonhoven) vroegen meteen vanuit de zaal een stemming omdat volgens hen de meeste verengingen op zondag willen blijven spelen, “zoals dat al 100 jaar het geval is”. “Bovendien,” aldus Jaak Koninx, “hoor ik overal klachten van liefhebbers uit West en Zuid-Oost over het zaterdagspel”. Maar daarop kwam meteen reactie vanuit de zaal vanwege Frans Rondags (Zuid-Oost) en Marc Ramaekers (West) die lieten weten dat het merendeel van hun liefhebbers zeer tevreden was over het zaterdagspel en dat er geen klachten waren.

Uiteindelijk was het ondervoorzitter Gino Houbrechts (mét stropdas) die kordaat en gevat kon voorkomen dat het op een scheldpartij zou uitdraaien. De jurist hield het kort en bondig: “Het sportief programma is statutair de bevoegdheid van het Provinciaal Comité. Wij ontvingen geen voorstellen van de verenigingen die conform artikel 29 § 6 van de Statuten van de KBDB werden ingediend. Er wordt haast overal in Vlaanderen snelheid op zaterdag gespeeld en het Provinciaal Comité is ervan overtuigd dat de meerderheid van de liefhebbers pro zaterdagspel is.” De aanpak en de argumentatie van Gino Houbrechts hadden meteen effect.

Sectoren

Dat de sectoren worden afgeschaft was slechts een voetnoot. Het onderwerp dat de voorbije jaren tot ellenlange en vaak bitsige discussies leidde, werd nu heel gewoon en zonder enige tegenstand aanvaard.

De ringen 4de reeks (blauw van kleur) zullen vanaf 15 maart beschikbaar zijn en 15 eurocent per stuk kosten.

Na amper 55 minuten kon voorzitter Wim Kempeneers de algemene vergadering afronden met een oproep tot positieve ingesteldheid van de liefhebbers. Hij vroeg ook respect voor al die vrijwilligers die er voor zorgen dat we onze geliefkoosde liefhebberij naar best vermogen kunnen beoefenen.